تشک وگال

تغییر در لیست قیمت تشک وگال

خوابکو
بدون دیدگاه

تغییر در لیست قیمت تشک وگال

تشک وگال از اواخر خرداد سال ۱۴۰۰ لیست قیمت خود را تغییر داده است افزایش قیمت تشک وگال در تمام مدل های این برند لحاظ شده است در این مقاله به شرح مدل های مختلف تشک وگال و لیست قیمت جدید آن خواهیم پرداخت.

با مراجعه به سایت فروشگاه اینترنتی خوابکو به نشانی www.khabco.com   با مشخصات کامل و به روز مدل های طبی بدون فنر ، تشک فنر متصل ، تشک فنر منفصل وگال آشنا شوید و قیمت ها را مقایسه نمایید. یا با شماره تماس ۰۲۱۲۸۴۲۲۹۲۶ تماس حاصل فرمایید.

 

لیست قیمت جدید تشک وگال

ردیفنام محصولقیمت ( تومان )قیمت ویژه ( تومان )سال گارانتی
۱تشک کودک وگال مدل سوپر طبی سایز ۷۰ در ۱۳۰ سانتیمتر۱۷۸۴۰۰۰۱۷۳۰۴۸۰۲ سال
۲تشک نوجوان وگال مدل سوپر طبی سایز ۸۰ در ۱۴۰ سانتیمتر۱۹۶۲۷۰۰۱۹۰۳۸۱۹۲ سال
۳تشک نوجوان وگال مدل سوپر طبی سایز ۸۰ در ۱۸۰ سانتیمتر۲۲۴۶۸۰۰۲۱۷۹۳۹۶۲ سال
۴تشک لاکچری دونفره وگال مدل رومنس سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۰۶۱۹۰۰۰۲۰۰۰۰۴۳۰۶ سال
۵تشک لاکچری دونفره وگال مدل رومنس سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۷۸۱۶۰۰۰۱۷۲۸۱۵۲۰۶ سال
۶تشک لاکچری دونفره وگال مدل رومنس سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۶۰۷۴۰۰۰۱۵۵۹۱۷۸۰۶ سال
۷تشک لاکچری دونفره وگال مدل دیاموند سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۹۰۴۸۰۰۰۱۸۴۷۶۵۶۰۷ سال
۸تشک لاکچری دونفره وگال مدل دیاموند سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۶۹۵۳۰۰۰۱۶۴۴۴۴۱۰۷ سال
۹تشک لاکچری دونفره وگال مدل دیاموند سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۴۷۶۳۰۰۰۱۴۳۲۰۱۱۰۷ سال
۱۰تشک لاکچری یکنفره وگال مدل دیاموند سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۲۸۵۸۰۰۰۱۲۴۷۲۲۶۰۷ سال
۱۱تشک لاکچری یکنفره وگال مدل دیاموند سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۹۵۲۴۰۰۰۹۲۳۸۲۸۰۷ سال
۱۲تشک لاکچری دونفره وگال مدل لروکس سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۳۸۷۸۰۰۰۲۳۱۶۱۶۶۰۷ سال
۱۳تشک لاکچری دونفره وگال مدل لروکس سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۱۲۵۲۰۰۰۲۰۶۱۴۴۴۰۷ سال
۱۴تشک لاکچری یکنفره وگال مدل لروکس سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۸۵۰۶۰۰۰۱۷۹۵۰۸۲۰۷ سال
۱۵تشک لاکچری دونفره وگال مدل اسلیپرز سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۰۴۷۳۰۰۰۱۹۸۵۸۸۱۰۵ سال
۱۶تشک لاکچری دونفره وگال مدل اسلیپرز سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۸۲۲۱۰۰۰۱۷۶۷۴۳۷۰۵ سال
۱۷تشک لاکچری دونفره وگال مدل اسلیپرز سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۵۸۶۷۰۰۰۱۵۳۹۰۹۹۰۵ سال
۱۸تشک لاکچری یکنفره وگال مدل اسلیپرز سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۳۸۲۰۰۰۰۱۳۴۰۵۴۰۰۵ سال
۱۹تشک لاکچری یکنفره وگال مدل اسلیپرز سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۰۲۳۷۰۰۰۹۹۲۹۸۹۰۵ سال
۲۰تشک دونفره وگال مدل ویژه بی ام سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۹۹۷۶۰۰۰۹۶۷۶۷۲۰۷ سال
۲۱تشک دونفره وگال مدل ویژه بی ام سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۸۸۷۸۶۴۰۸۶۱۲۲۸۰۷ سال
۲۲تشک دونفره وگال مدل ویژه بی ام سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۷۷۳۱۴۰۰۷۴۹۹۴۵۸۷ سال
۲۳تشک یکنفره وگال مدل ویژه بی ام سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۶۷۳۳۸۰۰۶۵۳۱۷۸۶۷ سال
۲۴تشک یکنفره وگال مدل ویژه بی ام سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۴۹۸۸۰۰۰۴۸۳۸۳۶۰۷ سال
۲۵تشک دونفره وگال مدل سوپر وگال سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۵۳۷۴۹۶۰۵۲۱۳۷۱۱۷ سال
۲۶تشک دونفره وگال مدل سوپر وگال سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۴۷۸۳۷۰۰۴۶۴۰۱۸۹۷ سال
۲۷تشک دونفره وگال مدل سوپر وگال سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۴۱۶۵۵۹۰۴۰۴۰۶۲۲۷ سال
۲۸تشک یکنفره وگال مدل سوپر وگال سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۳۶۲۸۰۰۰۳۵۱۹۱۶۰۷ سال
۲۹تشک یکنفره وگال مدل سوپر وگال سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۶۸۷۴۸۰۲۶۰۶۸۵۵۷ سال
۳۰تشک دونفره وگال مدل گلدن پلاس سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۸۳۵۳۹۰۰۸۱۰۳۲۸۳۷ سال
۳۱تشک دونفره وگال مدل گلدن پلاس سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۷۴۳۴۹۷۰۷۲۱۱۹۲۰۷ سال
۳۲تشک دونفره وگال مدل گلدن پلاس سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۶۴۷۴۰۰۰۶۲۷۹۷۸۰۷ سال
۳۳تشک یکنفره وگال مدل گلدن پلاس سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۵۶۳۸۸۸۰۵۴۶۹۷۱۳۷ سال
۳۴تشک یکنفره وگال مدل گلدن پلاس سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۴۱۷۶۹۵۰۴۰۵۱۶۴۱۷ سال
۳۵تشک دونفره وگال مدل پرستیژ کلاسیک سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۴۴۶۳۶۰۰۴۳۲۹۶۹۲۷ سال
۳۶تشک دونفره وگال مدل پرستیژ کلاسیک سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۳۹۷۲۶۶۰۳۸۵۳۴۸۰۷ سال
۳۷تشک دونفره وگال مدل پرستیژ کلاسیک سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۳۴۵۹۳۴۰۳۳۵۵۵۵۹۷ سال
۳۸تشک یکنفره وگال مدل پرستیژ کلاسیک سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۳۰۱۲۹۰۰۲۹۲۲۵۱۳۷ سال
۳۹تشک یکنفره وگال مدل پرستیژ کلاسیک سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۲۳۱۸۰۰۲۱۶۴۸۴۶۷ سال
۴۰تشک دونفره وگال مدل پارادایس کلاسیک سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۵۲۷۶۸۰۰۵۱۱۸۴۹۶۷ سال
۴۱تشک دونفره وگال مدل پارادایس کلاسیک سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۴۶۹۶۳۰۰۴۵۵۵۴۱۱۷ سال
۴۲تشک دونفره وگال مدل پارادایس کلاسیک سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۴۰۸۹۵۰۰۳۹۶۶۸۱۵۷ سال
۴۳تشک یکنفره وگال مدل پارادایس کلاسیک سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۳۵۶۱۸۰۰۳۴۵۴۹۴۶۷ سال
۴۴تشک یکنفره وگال مدل پارادایس کلاسیک سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۶۳۸۴۰۰۲۵۵۹۲۴۸۷ سال
۴۵تشک دونفره وگال مدل آلفا سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۸۱۵۶۰۰۰۷۹۱۱۳۲۰۵ سال
۴۶تشک دونفره وگال مدل آلفا سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۷۲۵۹۰۰۰۷۰۴۱۲۳۰۵ سال
۴۷تشک دونفره وگال مدل آلفا سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۶۳۲۱۰۰۰۶۱۳۱۳۷۰۵ سال
۴۸تشک یکنفره وگال مدل آلفا سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۵۵۰۵۴۰۰۵۳۴۰۲۳۸۵ سال
۴۹تشک یکنفره وگال مدل آلفا سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۴۰۷۸۰۰۰۳۹۵۵۶۶۰۵ سال
۵۰تشک دونفره وگال مدل الیت کلاسیک سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۸۳۹۴۵۰۰۸۱۴۲۶۶۵۶ سال
۵۱تشک دونفره وگال مدل الیت کلاسیک سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۷۴۷۱۰۰۰۷۲۴۶۸۷۰۶ سال
۵۲تشک دونفره وگال مدل الیت کلاسیک سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۶۵۰۵۷۰۰۶۳۱۰۵۲۹۶ سال
۵۳تشک یکنفره وگال مدل الیت کلاسیک سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۵۶۶۶۰۰۰۵۴۹۶۰۲۰۶ سال
۵۴تشک یکنفره وگال مدل الیت کلاسیک سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۴۱۹۷۰۰۰۴۰۷۱۰۹۰۶ سال
۵۵تشک دونفره وگال مدل کوئین ست سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۹۱۸۴۰۰۰۸۹۰۸۴۸۰۳ سال
۵۶تشک دونفره وگال مدل کوئین ست سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۸۱۷۳۰۰۰۷۹۲۷۸۱۰۳ سال
۵۷تشک دونفره وگال مدل کوئین ست سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۷۱۱۷۰۰۰۶۹۰۳۴۹۰۳ سال
۵۸تشک یکنفره وگال مدل کوئین ست سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۶۱۹۹۰۰۰۶۰۱۳۰۳۰۳ سال
۵۹تشک یکنفره وگال مدل کوئین ست سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۴۵۹۲۰۰۰۴۴۵۴۲۴۰۳ سال
۶۰تشک دونفره وگال مدل اسپیناس سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۴۸۳۷۰۰۰۴۶۹۱۸۹۰۲ سال
۶۱تشک دونفره وگال مدل اسپیناس سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۴۳۰۵۰۰۰۴۱۷۵۸۵۰۲ سال
۶۲تشک دونفره وگال مدل اسپیناس سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۳۷۴۸۸۰۰۳۶۳۶۳۳۶۲ سال
۶۳تشک یکنفره وگال مدل اسپیناس سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۳۲۶۵۰۰۰۳۱۶۷۰۵۰۲ سال
۶۴تشک یکنفره وگال مدل اسپیناس سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۴۱۸۶۰۰۲۳۴۶۰۴۲۲ سال
۶۵تشک دونفره وگال مدل کلاسیک مادو سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۷۰۰۵۰۰۰۶۷۹۴۸۵۰۳ سال
۶۶تشک دونفره وگال مدل کلاسیک مادو سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۶۲۳۴۶۶۰۶۰۴۷۶۲۰۳ سال
۶۷تشک دونفره وگال مدل کلاسیک مادو سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۵۴۲۹۰۰۰۵۲۶۶۱۳۰۳ سال
۶۸تشک یکنفره وگال مدل کلاسیک مادو سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۴۷۲۸۵۰۰۴۵۸۶۶۴۵۳ سال
۶۹تشک یکنفره وگال مدل کلاسیک مادو سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۳۵۰۲۶۰۰۳۳۹۷۵۲۲۳ سال
۷۰تشک دونفره وگال مدل کلاسیک رادو سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۷۸۸۱۰۰۰۷۶۴۴۵۷۰۴ سال
۷۱تشک دونفره وگال مدل کلاسیک رادو سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۷۰۱۴۰۰۰۶۸۰۳۵۸۰۴ سال
۷۲تشک دونفره وگال مدل کلاسیک رادو سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۶۱۰۸۰۰۰۵۹۲۴۷۶۰۴ سال
۷۳تشک یکنفره وگال مدل کلاسیک رادو سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۵۳۰۱۹۹۰۵۱۴۲۹۳۰۴ سال
۷۴تشک یکنفره وگال مدل کلاسیک رادو سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۳۹۴۰۶۷۰۳۸۲۲۴۴۹۴ سال
۷۵تشک دونفره وگال مدل ارتو اونت سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۲۱۹۳۷۰۰۱۱۸۲۷۸۸۹۵ سال
۷۶تشک دونفره وگال مدل ارتو اونت سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۰۸۵۲۴۴۰۱۰۵۲۶۸۶۶۵ سال
۷۷تشک دونفره وگال مدل ارتو اونت سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۹۴۵۰۰۰۰۹۱۶۶۵۰۰۵ سال
۷۸تشک یکنفره وگال مدل ارتو اونت سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۸۲۳۰۷۸۰۷۹۸۳۸۵۶۵ سال
۷۹تشک یکنفره وگال مدل ارتو اونت سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۶۰۹۶۸۸۰۵۹۱۳۹۷۳۵ سال
۸۰تشک دونفره وگال مدل اپیر سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۲۵۸۰۰۰۰۱۲۲۰۲۶۰۰۷ سال
۸۱تشک دونفره وگال مدل اپیر سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۱۱۹۶۰۰۰۱۰۸۶۰۱۲۰۷ سال
۸۲تشک دونفره وگال مدل اپیر سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۹۷۴۹۶۵۰۹۴۵۷۱۶۰۷ سال
۸۳تشک یکنفره وگال مدل اپیر سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۸۴۹۱۶۰۰۸۲۳۶۸۵۲۷ سال
۸۴تشک یکنفره وگال مدل اپیر سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۶۲۹۰۰۰۰۶۱۰۱۳۰۰۷ سال

معرفی مدل های تشک وگال

تشک لاکچری وگال مدل لروکس

 • دارای پارچه حلقوی با طرح جامپ، بوردر و پارچه مخمل نوار دوزی شده می باشد.
 • از دسته تشک های فنر منفصل می باشد.
 • تشک لروکس وگال دارای پد مموری فوم با اسکلت طبی فنری می باشد.
 • دارای اسفنج ۳۰ کیلوگرم به قطر ۵ سانتیمتر می باشد.
 • تحمل افراد تا وزن ۱۲۰ کیلو گرم را دارد .
 • دارای ۷ سال تضمین کیفیت شرکت وگال
 • ارتفاع تشک لروکس وگال حدودا ۴۰ سانتیمتر می باشد.

تشک لاکچری وگال مدل اسلیپرز

 • دارای پارچه میکرو حلقوی آلوئه ورا می باشد.
 • از دسته تشک های طبی بدون فنر می باشد
 • تشک طبی اسلیپرز دارای پد حافظه دار هوشمند ژله ایی به منظور استفاده در چهار فصل سال می باشد
 • مجهز به عایق رطوبت، دما و صوت می باشد.
 • دارای عایق ترموفلت می باشد.
 • تحمل افراد تا وزن ۱۲۰ کیلو گرم را دارد .
 • دارای ۶۰ ماه تضمین کیفیت شرکت وگال
 • ارتفاع تشک اسلیپرز وگال حدودا ۳۲سانتیمتر می باشد.

تشک لاکچری وگال مدل رومنس

 • دارای پارچه میکرو حلقوی با تراکم بالا می باشد.
 • از دسته تشک های طبی بدون فنر می باشد.
 • تشک رومنس وگال دارای فوم ویژه PE با دانسیته ۲۳ کیلوگرم می باشد.
 • مجهز به فوم حافظه دار ژله ایی می باشد.
 • تحمل وزن افراد تا ۱۲۰ کیلو گرم را دارد .
 • دارای ۶ سال تضمین کیفیت شرکت وگال
 • ارتفاع تشک رومنس وگال حدودا ۳۲ سانتیمتر می باشد.

تشک لاکچری وگال مدل دیاموند

 • دارای پارچه micro kniting  با بهره گیری از تکنولوژی نانو می باشد.
 • از دسته تشک های طبی فنری فنر متصل با اسکلت ویژه special shassis و تراکم اسکلت بونل تا ۲۰۰ درصد تراکم در تشک های استاندارد داخلی
 • تشک دیاموند دارای فوم ویژه PE می باشد.
 • دارای فوم حافظه دار ژله ای می باشد.
 • تحمل افراد تا وزن  ۱۲۰ کیلوگرم را دارد.
 • دارای ۷ سال تضمین کیفیت شرکت وگال
 • ارتفاع تشک دیاموند وگال حدودا ۲۸ سانتیمتر می باشد.

تشک وگال مدل اپیر

 • دارای پارچه حلقوی آلوئه ورا به منظور حفظ رطوبت پوست بدن می باشد.
 •  تشک طبی اپیر وگال دارای پد جداشونده زمستانه مموری فوم می باشد.
 •  تشک طبی اپیر وگال دارای فوم ویژه PE می باشد.
 • مجهز به عایق رطوبت، دما و صوت می باشد.
 • دارای عایق ترموفلت و ترموفیوز می باشد.
 • دارای فوم SPE  به منظور جلوگیری از اعمال فشار مستقیم بر دیسک و ستون فقرات می باشد
 • برای افراد تا وزن ۱۲۰ کیلو مناسب می باشد.
 • دارای ۷ سال تضمین کیفیت شرکت وگال
 • ارتفاع تشک اپیر وگال حدودا ۳۰ سانتیمتر می باشد.

تشک وگال مدل ارتو اونت

 • دارای پارچه گردبافت ویسکوز با استفاده از تکنولوژی نانو می باشد.
 • دارای پد جدا شونده زمستانه مموری فوم می باشد.
 • تشک ارتو اونت مجهز به فوم لایت ژله ایی می باشد.
 • تشک ارتو اونت دارای لایه فوم ویژه PE می باشد.
 • مجهز به عایق رطوبت، دما و صوت می باشد.
 • برای افراد تا وزن ۱۱۰ کیلو گرم مناسب می باشد.
 • دارای ۵ سال تضمین کیفیت شرکت وگال
 • ارتفاع تشک ارتو اونت حدودا ۲۸ سانتیمتر می باشد

تشک وگال مدل ویژه بی ام

 • دارای پارچه گردبافت ویسکوز می باشد.
 • تشک طبی فنری ویژه بی ام دارای لایه فوم ویژه PE می باشد.
 • دارای مموری فوم به قطر ۴ سانتیمتر می باشد.
 • دارای اسکلت فنری و تعداد ۱۸۵ عدد فنر در هر متر مربع می باشد.
 • قطر فنر تشک طبی فنری ویژه بی ام ۲.۲ میلیمتر می باشد.
 • مجهز به عایق رطوبت، دما و صوت می باشد.
 • تحمل افراد تا وزن ۱۲۰ کیلو گرم را دارد .
 • دارای ۷ سال تضمین کیفیت شرکت وگال
 • ارتفاع تشک ویژه بی ام حدودا ۲۸سانتیمتر می باشد.

تشک وگال مدل کوئین ست

 • دارای پارچه ژاکارد پلی استر می باشد.
 • تشک کوئین ست وگال دارای لایه فوم ویژه PE می باشد.
 • دارای مموری فوم هوشمند با دانسیته بالا به قطر ۴ سانتیمتر می باشد.
 • تشک کوئین ست وگال دارای باکس سلولوزی می باشد.
 • برای افراد با وزن های مختلف مناسب می باشد.
 • دارای ۳۶ ماه تضمین کیفیت شرکت وگال
 • ارتفاع تشک کوئین ست وگال حدودا ۵۰ سانتیمتر می باشد.

تشک وگال مدل گلدن پلاس

 • دارای پارچه بوردر با فناوری نانو می باشد.
 • تشک طبی فنری گلدن پلاس دارای لایه فوم ویژه PE می باشد.
 • دارای پد جدا شونده طبی از جنس فوم لایت به قطر ۸ سانتیمتر جهت حفظ انحنای طبیعی ستون فقرات می باشد.
 • دارای اسکلت فنری و تعداد ۱۸۵ عدد فنر در هر متر مربع می باشد.
 • قطر فنر تشک طبی فنری گلدن پلاس ۲.۲ میلیمتر می باشد.
 • مجهز به عایق رطوبت، دما و صوت می باشد.
 • تحمل افراد تا وزن ۱۲۰ کیلو گرم را دارد .
 • دارای ۷ سال تضمین کیفیت شرکت وگال
 • ارتفاع تشک گلدن پلاس حدودا ۳۴ سانتیمتر می باشد.

تشک وگال مدل کلاسیک رادو

 • دارای پارچه ژاکارد پلی استر می باشد.
 • تشک کلاسیک رادو دارای لایه فوم ویژه PE می باشد.
 • دارای اسفنج ۳۰ کیلو گرم با چگالی بالا در دو طرف تشک می باشد.
 • برای افراد تا وزن ۱۰۰ کیلو گرم مناسب می باشد.
 • دارای ۴ سال گارانتی شرکت وگال
 • ارتفاع تشک کلاسیک رادو حدودا ۲۶ سانتیمتر می باشد.

تشک وگال مدل الیت کلاسیک

 • دارای پارچه ژاکارد پلی استر می باشد.
 • تشک الیت کلاسیک دارای پد جدا شونده زمستانه می باشد.
 • دارای اسکلت دوبل فنری که ۳۷۰ فنر در هر متر مربع دارد.
 • قطر اسکلت فنری دوبل ۲.۲ می باشد.
 • تشک الیت کلاسیک دارای لایه فوم ویژه PE می باشد.
 • مجهز به عایق رطوبت، دما و صوت می باشد.
 • دارای ۶ سال تضمین کیفیت شرکت وگال
 • ارتفاع تشک الیت کلاسیک وگال حدودا ۴۰ سانتیمتر می باشد.

تشک وگال مدل آلفا

 • دارای پارچه ژاکارد پلی استر می باشد.
 • تشک آلفا وگال دارای لایه فوم ویژه PE می باشد.
 • مجهز به عایق رطوبت، دما و صوت می باشد.
 •  استفاده از تشک آلفا وگال جهت جلوگیری از بیماری دفرمگی ستون فقرات می باشد.
 • برای افراد با وزن های مختلف مناسب می باشد.
 • دارای ۵ سال تضمین کیفیت شرکت وگال
 • ارتفاع تشک آلفا وگال حدودا ۳۷ سانتیمتر می باشد.

تشک وگال مدل کلاسیک مادو

 • دارای پارچه ژاکارد پلی استر می باشد.
 • تشک کلاسیک مادو دارای لایه فوم ویژه PE می باشد.
 • مجهز به فوم لایت به منظور تنظیم گردش خون که خوابی آرام را به ارمغان می آورد.
 • مجهز به عایق رطوبت، دما و صوت می باشد.
 • برای افراد تا وزن ۹۰ کیلو گرم مناسب می باشد.
 • دارای ۳۶ ماه تضمین کیفیت شرکت وگال
 • ارتفاع تشک کلاسیک مادو حدودا ۲۴ سانتیمتر می باشد.

تشک وگال مدل سوپر وگال

 • دارای پارچه گردبافت حلقوی پلی استر ویسکوز می باشد.
 • تشک طبی فنری سوپر وگال دارای لایه فوم ویژه PE  به قطر ۴ سانتیمتر می باشد.
 • دارای اسکلت فنری و تعداد ۱۸۵ عدد فنر در هر متر مربع می باشد.
 • قطر فنر تشک طبی فنری سوپر وگال ۲.۲ میلیمتر می باشد.
 • مجهز به عایق رطوبت، دما و صوت می باشد.
 • تحمل افراد تا وزن ۱۲۰ کیلو گرم را دارد .
 • دارای ۷ سال تضمین کیفیت شرکت وگال
 • ارتفاع تشک سوپر وگال حدودا ۲۷سانتیمتر می باشد.

تشک وگال مدل پارادایس کلاسیک

 • دارای پارچه ژاکارد پلی استر می باشد.
 • تشک طبی فنری پارادایس کلاسیک دارای لایه فوم ویژه PE می باشد.
 • دارای پد از جنس الیاف جهت استفاده در زمستان می باشد.
 • دارای اسکلت فنری و تعداد ۱۸۵ عدد فنر در هر متر مربع می باشد.
 • قطر فنر تشک طبی فنری پارادایس کلاسیک ۲.۲ میلیمتر می باشد.
 • مجهز به عایق رطوبت، دما و صوت می باشد.
 • تحمل افراد تا وزن ۱۰۰ کیلو گرم را دارد .
 • دارای ۷ سال تضمین کیفیت شرکت وگال
 • ارتفاع تشک پارادایس کلاسیک حدودا ۲۵سانتیمتر می باشد.

تشک وگال مدل اسپیناس

 • دارای پارچه ژاکارد پلی استر می باشد.
 • تشک اسپیناس وگال دارای لایه فوم ویژه PE می باشد.
 • دارای اسفنج فشرده ۳۰ کیلو گرمی با دانسیته بالا در دو طرف تشک می باشد
 • برای افراد تا وزن ۷۰ کیلو گرم مناسب می باشد.
 • دارای ۲۴ ماه تضمین کیفیت شرکت وگال
 • ارتفاع تشک اسپیناس وگال حدودا ۱۴ سانتیمتر می باشد.

تشک وگال مدل پرستیژ کلاسیک

 • دارای پارچه ژاکارد پلی استر می باشد.
 • تشک طبی فنری پرستیژ کلاسیک دارای لایه فوم ویژه PE می باشد.
 • دارای اسکلت فنری و تعداد ۱۸۵ عدد فنر در هر متر مربع می باشد.
 • قطر فنر تشک طبی فنری پرستیژ کلاسیک ۲.۲ میلیمتر می باشد.
 • تحمل افراد تا وزن ۱۰۰ کیلو گرم را دارد .
 • دارای ۷ سال تضمین کیفیت شرکت وگال
 • ارتفاع تشک پرستیژ کلاسیک حدودا ۲۴سانتیمتر می باشد.
ویژگی امتیاز
بهترین قیمت ⭐⭐⭐⭐⭐✅ ۵/۵
ارسال سریع ⭐⭐⭐⭐⭐✅✅ ۴.۸/۵
پشتیبانی ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐ ۴.۷/۵
گارانتی ⭐⭐⭐⭐⭐ ۴.۹/۵

خرید آسان و دلنشین را با ما در فروشگاه اینترنتی خوابکو تجربه کنید. تمام تلاش خود را به کار گرفته ایم تا با ایجاد زمینه ای مناسب جهت ارسال به تمام نقاط کشور و ارایه بهترین کیفیت، بهترین قیمت و بیشترین تنوع محصول و ارسال در کمترین زمان ممکن به همراه خدمات پس از فروش “۷ روز گارانتی خرید ” گامی مطلوب در جهت رفاه حال مشتریان برداشته و خرید را برای شما به یک تجربه دلچسب تبدیل کنیم. و این پاسخی است به حسن انتخاب شما

تگ ها: آموزش
شاید دوست داشته باشید

پست های مشابه بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
You need to agree with the terms to proceed

1