پیگیری سفارشات

برای پیگیری سفارشات شما می توانید یکی از روش های زیر را دنبال کنید

  1. تماس با شماره تلفن ۰۲۱۲۸۴۲۲۹۲۶ – ۰۹۰۱۳۹۷۶۷۶۷ و سفارش خود را با اعلام شماره سفارش پیگیری نمایید.
  2. ورود به بخش کاربری و بازکردن سفارش مورد نظر در اولین خط وضعیت سفارش مشخص است