تشک داتیس مدل آلتین Altin

datis

1,890,000 تومان

تشک تمام طبی با استفاده از تکنولوژی جدید فنرهای منفصل از جنس کربن.

صاف