تشک رویا

خرید تشک یکنفره رویا

خوابکو
بدون دیدگاه

خرید تشک یکنفره رویا

تشک رویا اقدام به تولید تشک در ابعاد یکنفره  ۹۰،۱۰۰،۱۲۰ نموده است. تشک یکنفره در ابعاد ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر استاندارد می باشد و تشک های ۱۰۰ در ۲۰۰ سانتیمتر و ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر به عنوان ابعاد غیر استاندارد شناخته می شود.تمام مدلهای تشک یکنفره رویا در ابعاد فوق الذکر تهیه و روانه بازار می شود.

معرفی تشک یکنفره رویا

تشک رویا اولترا پلاس

مشخصات تشک یکنفره اولترا پلاس

 • استفاده از پارچه سه لایه گرد بافت با گل های برجسته و الیاف ضد حساسیت با خاصیت ارتجاعی
 • استفاده از لایه مخصوص ترموباند جهت تسهیل جریان هوا در سطح تشک و تعریق کمتر بدن
 • استفاده از اسفنج برش خورده HR با دستگاه CNC در لایه داخلی تشک رویا
 • استفاده از فنر سل پاکت سازگار با آناتومی بدن و پوشش دهنده گودی کمر
 • استفاده ازاسکلت فنر منفصل در روکش هایی از جنس الیاف مصنوعی یا کتان در هسته مرکزی تشک
 • عدم انتقال ارتعاش ناشی از غلت زدن بر سطح تشک
 • دارای ۹ سال تضمین کیفیت شرکت رویا
 • دارای محافظ تشک ضد آب رایگان
 • ارتفاع تشک اولترا پلاس حدودا ۳۸ سانتیمتر است.

لیست قیمت تشک یکنفره رویا اولترا پلاس

نام محصول قیمت بدون تخفیف قیمت با تخفیف
تشک رویا اولترا پلاس سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر ۷.۵۴۴.۵۰۰ تماس بگیرید
تشک رویا اولترا پلاس سایز ۱۰۰ در ۲۰۰ سانتیمتر ۸.۳۸۴.۰۰۰ تماس بگیرید
تشک رویا اولترا پلاس سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر ۱۰.۰۵۹.۹۰۰ تماس بگیرید

 

تشک رویا اولترا ۱

مشخصات تشک یکنفره رویا اولترا ۱

 • استفاده از پارچه سه لایه گرد بافت باالیاف ضد حساسیت و خاصیت ارتجاعی
 • استفاده از لایه مخصوص ترموباند جهت تسهیل جریان هوا در سطح تشک و تعریق کمتر بدن
 • دارای اسفنج ۴۰ کیلو به قطر ۳ سانت
 • استفاده از فنر سل پاکت سازگار با آناتومی بدن و پوشش دهنده گودی کمر
 • استفاده ازاسکلت فنر منفصل در روکش هایی از جنس الیاف مصنوعی یا کتان در هسته مرکزی تشک
 • عدم انتقال ارتعاش ناشی از غلت زدن بر سطح تشک رویا
 • دارای ۸ سال تضمین کیفیت شرکت رویا
 • دارای محافظ تشک ضد آب رایگان
 • ارتفاع تشک اولترا یک حدودا ۳۰ سانتیمتر است.

لیست قیمت تشک یکنفره رویا اولترا ۱

نام محصول قیمت بدون تخفیف قیمت با تخفیف
تشک رویا اولترا ۱ سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر ۴.۶۸۷.۰۰۰ تماس بگیرید
تشک رویا اولترا ۱ سایز ۱۰۰ در ۲۰۰ سانتیمتر ۵.۲۰۷.۸۰۰ تماس بگیرید
تشک رویا اولترا ۱ سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر ۶.۲۴۹.۰۰۰ تماس بگیرید

 

تشک رویا اولترا ۲

مشخصات تشک یکنفره رویا اولترا ۲

 • استفاده از پارچه سه لایه گرد بافت باالیاف ضد حساسیت و خاصیت ارتجاعی
 • استفاده از لایه مخصوص ترموباند جهت تسهیل جریان هوا در سطح تشک و تعریق کمتر بدن
 • دارای اسفنج ۴۰ کیلو به قطر ۴ سانت
 • استفاده ازاسکلت فنر منفصل با روکش هایی از جنس الیاف مصنوعی یا کتان در هسته مرکزی تشک رویا
 • عدم انتقال ارتعاش ناشی از غلت زدن بر سطح تشک
 • دارای ۸ سال تضمین کیفیت شرکت رویا
 • دارای  محافظ تشک ضد آب رایگان
 • تشک اولترا ۲ نسبت به اولترا ۱ دارای سطح سفت تری می باشد.
 • ارتفاع تشک اولترا ۲ حدودا ۲۶ سانتیمتر است.

 

لیست قیمت تشک یکنفره رویا اولترا ۲

نام محصول قیمت بدون تخفیف قیمت با تخفیف
تشک رویا اولترا ۲ سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر ۴.۳۲۲.۰۰۰ تماس بگیرید
تشک رویا اولترا ۲ سایز ۱۰۰ در ۲۰۰ سانتیمتر ۴.۸۰۲.۴۰۰ تماس بگیرید
تشک رویا اولترا ۲ سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر ۵.۷۶۲.۰۰۰ تماس بگیرید

 

 

تشک رویا اولترا ۳

مشخصات تشک یکنفره رویا اولترا ۳

 • استفاده از پارچه سه لایه گرد بافت والیاف ضد حساسیت با خاصیت ارتجاعی
 • استفاده از لایه مخصوص ترموباند جهت تسهیل جریان هوا در سطح تشک و تعریق کمتر بدن
 • دارای اسفنج ۴۰ کیلو به قطر ۳ سانت
 • استفاده ازاسکلت فنر منفصل با روکش هایی از جنس الیاف مصنوعی یا کتان در هسته مرکزی تشک رویا
 • عدم انتقال ارتعاش ناشی از غلت زدن بر سطح تشک رویا
 • دارای ۷سال تضمین کیفیت شرکت رویا
 • دارای محافظ تشک ضد آب رایگان
 • تشک اولترا ۳ نسبت به تشک اولترا ۲ دارای سطح نرم تری می باشد.
 • ارتفاع تشک اولترا ۳ حدودا ۲۵ سانتیمتر است

 

لیست قیمت تشک یکنفره رویا اولترا ۳

نام محصول قیمت بدون تخفیف قیمت با تخفیف
تشک رویا اولترا ۳ سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر ۳.۸۷۳.۰۰۰ تماس بگیرید
تشک رویا اولترا ۳ سایز ۱۰۰ در ۲۰۰ سانتیمتر ۴.۳۰۲.۷۰۰ تماس بگیرید
تشک رویا اولترا ۳ سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر ۵.۱۶۴.۴۰۰ تماس بگیرید

 

تشک رویا اولترا ۴

مشخصات تشک یکنفره رویا اولترا ۴

 •  استفاده از پارچه سه لایه گرد بافت با الیاف ضد حساسیت و خاصیت ارتجاعی
 • استفاده از لایه مخصوص ترموباند جهت تسهیل جریان هوا در سطح تشک و تعریق کمتر بدن
 • دارای اسفنج ۳۰ کیلو به قطر ۳ سانت
 • استفاده ازاسکلت فنر منفصل با روکش هایی از جنس الیاف مصنوعی یا کتان در هسته مرکزی تشک رویا
 • عدم انتقال ارتعاش ناشی از غلت زدن بر سطح تشک
 • دارای ۶ سال تضمین کیفیت شرکت رویا
 • دارای محافظ تشک ضد آب رایگان
 • تشک اولترا ۴ نسبت به تشک اولترا ۳ دارای سطح نرم تری می باشد
 • ارتفاع تشک اولترا ۴ حدودا ۲۶ سانتیمتر است

 

لیست قیمت تشک یکنفره رویا اولترا ۴

نام محصول قیمت بدون تخفیف قیمت با تخفیف
تشک رویا اولترا ۴ سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر ۳.۴۲۴.۰۰۰ تماس بگیرید
تشک رویا اولترا ۴ سایز ۱۰۰ در ۲۰۰ سانتیمتر ۳.۸۰۴.۵۰۰ تماس بگیرید
تشک رویا اولترا ۴ سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر ۴.۵۶۵.۰۰۰ تماس بگیرید

 

تشک رویا اولترا ۵

مشخصات تشک یکنفره رویا اولترا ۵

 • از دسته تشک های فنر منفصل ( پاکتی ) می باشد.
 • دارای پارچه گردبافت ضدحساسیت می باشد.
 • استفاده از لایه مخصوص ترموباند جهت تسهیل جریان هوا در سطح تشک و تعریق کمتر بدن
 • استفاده ازاسکلت فنر منفصل در روکش هایی از جنس الیاف مصنوعی یا کتان در هسته مرکزی تشک رویا
 • عدم انتقال ارتعاش ناشی از غلت زدن بر سطح تشک
 • ارتفاع تشک اولترا ۵ حدودا ۲۴ سانتیمتر می باشد.
 • دارای ۵ سال تضمین کیفیت شرکت رویا

 

لیست قیمت تشک یکنفره رویا اولترا ۵

نام محصول قیمت بدون تخفیف قیمت با تخفیف
تشک رویا اولترا ۵ سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر ۲.۷۷۸.۶۰۰ تماس بگیرید
تشک رویا اولترا ۵ سایز ۱۰۰ در ۲۰۰ سانتیمتر ۳.۰۸۷.۵۰۰ تماس بگیرید
تشک رویا اولترا ۵ سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر ۳.۷۰۴.۹۰۰ تماس بگیرید

 

ویژگی امتیاز
بهترین قیمت ⭐⭐⭐⭐⭐✅ ۵/۵
ارسال سریع ⭐⭐⭐⭐⭐✅✅ ۴.۸/۵
پشتیبانی ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐ ۴.۷/۵
گارانتی ⭐⭐⭐⭐⭐ ۴.۹/۵

خرید آسان و دلنشین را با ما در فروشگاه اینترنتی خوابکو تجربه کنید. تمام تلاش خود را به کار گرفته ایم تا با ایجاد زمینه ای مناسب جهت ارسال به تمام نقاط کشور و ارایه بهترین کیفیت، بهترین قیمت و بیشترین تنوع محصول و ارسال در کمترین زمان ممکن به همراه خدمات پس از فروش “۷ روز گارانتی خرید ” گامی مطلوب در جهت رفاه حال مشتریان برداشته و خرید را برای شما به یک تجربه دلچسب تبدیل کنیم. و این پاسخی است به حسن انتخاب شما

 

 

 

 

تگ ها: اطلاعیه ها
شاید دوست داشته باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
You need to agree with the terms to proceed

پست های مشابه

پست های مشابه بیشتر