تشک رویا

خرید تشک دونفره رویا

خوابکو
بدون دیدگاه

خرید تشک دونفره رویا

تشک رویا اقدام به تولید تشک در ابعاد دونفره  ۱۴۰ ،۱۶۰ ،۱۸۰ ، ۲۰۰ نموده است. تشک دونفره در ابعاد ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر استاندارد می باشد و تشک های ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر و ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر و ۲۰۰ در ۲۰۰ سانتیمتر به عنوان ابعاد غیر استاندارد شناخته می شود.تمام مدلهای تشک دونفره رویا در ابعاد فوق الذکر تهیه و روانه بازار می شود.

معرفی تشک دونفره رویا

تشک رویا اولترا پلاس

مشخصات تشک دونفره اولترا پلاس

 • استفاده از پارچه سه لایه گرد بافت با گل های برجسته و الیاف ضد حساسیت با خاصیت ارتجاعی
 • استفاده از لایه مخصوص ترموباند جهت تسهیل جریان هوا در سطح تشک و تعریق کمتر بدن
 • استفاده از اسفنج برش خورده HR با دستگاه CNC در لایه داخلی تشک رویا
 • استفاده از فنر سل پاکت سازگار با آناتومی بدن و پوشش دهنده گودی کمر
 • استفاده ازاسکلت فنر منفصل در روکش هایی از جنس الیاف مصنوعی یا کتان در هسته مرکزی تشک
 • عدم انتقال ارتعاش ناشی از غلت زدن بر سطح تشک
 • دارای ۹ سال تضمین کیفیت شرکت رویا
 • دارای محافظ تشک ضد آب رایگان
 • ارتفاع تشک اولترا پلاس حدودا ۳۸ سانتیمتر است.
نام محصول قیمت بدون تخفیف قیمت با تخفیف
تشک رویا اولترا پلاس سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر ۱۱.۷۳۵.۸۰۰ تماس بگیرید
تشک رویا اولترا پلاس سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر ۱۳.۴۱۳.۰۰۰ تماس بگیرید
تشک رویا اولترا پلاس سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر ۱۵.۰۸۹.۰۰۰ تماس بگیرید
تشک رویا اولترا پلاس سایز ۲۰۰ در ۲۰۰ سانتیمتر ۱۶.۷۶۴.۹۰۰ تماس بگیرید

تشک رویا اولترا ۱

مشخصات تشک دونفره رویا اولترا ۱

 • استفاده از پارچه سه لایه گرد بافت باالیاف ضد حساسیت و خاصیت ارتجاعی
 • استفاده از لایه مخصوص ترموباند جهت تسهیل جریان هوا در سطح تشک و تعریق کمتر بدن
 • دارای اسفنج ۴۰ کیلو به قطر ۳ سانت
 • استفاده از فنر سل پاکت سازگار با آناتومی بدن و پوشش دهنده گودی کمر
 • استفاده ازاسکلت فنر منفصل در روکش هایی از جنس الیاف مصنوعی یا کتان در هسته مرکزی تشک
 • عدم انتقال ارتعاش ناشی از غلت زدن بر سطح تشک رویا
 • دارای ۸ سال تضمین کیفیت شرکت رویا
 • دارای محافظ تشک ضد آب رایگان
 • ارتفاع تشک اولترا یک حدودا ۳۰ سانتیمتر است.
نام محصول قیمت بدون تخفیف قیمت با تخفیف
تشک رویا اولترا ۱ سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر ۷.۲۹۰.۶۰۰ تماس بگیرید
تشک رویا اولترا ۱ سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر ۸.۳۳۱.۸۰۰ تماس بگیرید
تشک رویا اولترا ۱ سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر ۹.۳۷۴.۵۰۰ تماس بگیرید
تشک رویا اولترا ۱ سایز ۲۰۰ در ۲۰۰ سانتیمتر ۱۰.۴۱۵.۹۰۰ تماس بگیرید

تشک رویا اولترا ۲

مشخصات تشک دونفره رویا اولترا ۲

 • استفاده از پارچه سه لایه گرد بافت باالیاف ضد حساسیت و خاصیت ارتجاعی
 • استفاده از لایه مخصوص ترموباند جهت تسهیل جریان هوا در سطح تشک و تعریق کمتر بدن
 • دارای اسفنج ۴۰ کیلو به قطر ۴ سانت
 • استفاده ازاسکلت فنر منفصل با روکش هایی از جنس الیاف مصنوعی یا کتان در هسته مرکزی تشک رویا
 • عدم انتقال ارتعاش ناشی از غلت زدن بر سطح تشک
 • دارای ۸ سال تضمین کیفیت شرکت رویا
 • دارای  محافظ تشک ضد آب رایگان
 • تشک اولترا ۲ نسبت به اولترا ۱ دارای سطح سفت تری می باشد.
 • ارتفاع تشک اولترا ۲ حدودا ۲۶ سانتیمتر است.

 

نام محصول قیمت بدون تخفیف قیمت با تخفیف
تشک رویا اولترا ۲ سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر ۶.۷۲۳.۵۰۰ تماس بگیرید
تشک رویا اولترا ۲ سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر ۷.۶۸۳.۵۰۰ تماس بگیرید
تشک رویا اولترا ۲ سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر ۸.۶۴۴.۷۰۰ تماس بگیرید
تشک رویا اولترا ۲ سایز ۲۰۰ در ۲۰۰ سانتیمتر ۹.۶۰۴.۶۰۰ تماس بگیرید

تشک رویا اولترا ۳

مشخصات تشک دونفره رویا اولترا ۳

 • استفاده از پارچه سه لایه گرد بافت والیاف ضد حساسیت با خاصیت ارتجاعی
 • استفاده از لایه مخصوص ترموباند جهت تسهیل جریان هوا در سطح تشک و تعریق کمتر بدن
 • دارای اسفنج ۴۰ کیلو به قطر ۳ سانت
 • استفاده ازاسکلت فنر منفصل با روکش هایی از جنس الیاف مصنوعی یا کتان در هسته مرکزی تشک رویا
 • عدم انتقال ارتعاش ناشی از غلت زدن بر سطح تشک رویا
 • دارای ۷سال تضمین کیفیت شرکت رویا
 • دارای محافظ تشک ضد آب رایگان
 • تشک اولترا ۳ نسبت به تشک اولترا ۲ دارای سطح نرم تری می باشد.
 • ارتفاع تشک اولترا ۳ حدودا ۲۵ سانتیمتر است
نام محصول قیمت بدون تخفیف قیمت با تخفیف
تشک رویا اولترا ۳ سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر ۶.۰۲۴.۷۰۰ تماس بگیرید
تشک رویا اولترا ۳ سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر ۶.۸۸۴.۹۰۰ تماس بگیرید
تشک رویا اولترا ۳ سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر ۷.۷۴۶.۶۰۰ تماس بگیرید
تشک رویا اولترا ۳ سایز ۲۰۰ در ۲۰۰ سانتیمتر ۸.۶۰۶.۹۰۰ تماس بگیرید

تشک رویا اولترا ۴

مشخصات تشک دونفره رویا اولترا ۴

 •  استفاده از پارچه سه لایه گرد بافت با الیاف ضد حساسیت و خاصیت ارتجاعی
 • استفاده از لایه مخصوص ترموباند جهت تسهیل جریان هوا در سطح تشک و تعریق کمتر بدن
 • دارای اسفنج ۳۰ کیلو به قطر ۳ سانت
 • استفاده ازاسکلت فنر منفصل با روکش هایی از جنس الیاف مصنوعی یا کتان در هسته مرکزی تشک رویا
 • عدم انتقال ارتعاش ناشی از غلت زدن بر سطح تشک
 • دارای ۶ سال تضمین کیفیت شرکت رویا
 • دارای محافظ تشک ضد آب رایگان
 • تشک اولترا ۴ نسبت به تشک اولترا ۳ دارای سطح نرم تری می باشد
 • ارتفاع تشک اولترا ۴ حدودا ۲۶ سانتیمتر است
نام محصول قیمت بدون تخفیف قیمت با تخفیف
تشک رویا اولترا ۴ سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر ۵.۳۲۵.۸۰۰ تماس بگیرید
تشک رویا اولترا ۴ سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر ۶.۰۸۶.۴۰۰ تماس بگیرید
تشک رویا اولترا ۴ سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر ۶.۸۴۸.۴۰۰ تماس بگیرید
تشک رویا اولترا ۴ سایز ۲۰۰ در ۲۰۰ سانتیمتر ۷.۶۰۹.۰۰۰ تماس بگیرید

 

تشک رویا اولترا ۵

مشخصات تشک دونفره رویا اولترا ۵

 • از دسته تشک های فنر منفصل ( پاکتی ) می باشد.
 • دارای پارچه گردبافت ضدحساسیت می باشد.
 • استفاده از لایه مخصوص ترموباند جهت تسهیل جریان هوا در سطح تشک و تعریق کمتر بدن
 • استفاده ازاسکلت فنر منفصل در روکش هایی از جنس الیاف مصنوعی یا کتان در هسته مرکزی تشک رویا
 • عدم انتقال ارتعاش ناشی از غلت زدن بر سطح تشک
 • ارتفاع تشک اولترا ۵ حدودا ۲۴ سانتیمتر می باشد.
 • دارای ۵ سال تضمین کیفیت شرکت رویا
نام محصول قیمت بدون تخفیف قیمت با تخفیف
تشک رویا اولترا ۵ سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر ۴.۳۲۲.۰۰۰ تماس بگیرید
تشک رویا اولترا ۵ سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر ۴.۹۳۹.۸۰۰ تماس بگیرید
تشک رویا اولترا ۵ سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر ۵.۵۵۷.۰۰۰ تماس بگیرید
تشک رویا اولترا ۵ سایز ۲۰۰ در ۲۰۰ سانتیمتر ۶.۱۷۴.۸۰۰ تماس بگیرید

تشک رویا مدیکال پلاس

مشخصات تشک دونفره رویا مدیکال پلاس

 • استفاده از پارچه سه لایه گردبافت با الیاف ضد حساسیت و خاصیت ارتجاعی
 • استفاده از لایه مخصوص ترموباند جهت تسهیل جریان هوا در سطح تشک و تعریق کمتر بدن
 • دارای اسفنج برش خورده با دستگاه CNC و اسفنج HR
 • عدم انتقال ارتعاش ناشی از غلت زدن بر سطح تشک
 • دارای فنر سل پاکت سازگار با آناتومی بدن و پوشش دهنده گودی کمر
 • دارای ۶ سال تضمین کیفیت شرکت رویا
 • لازم به ذکر است ارتفاع تشک مدیکال پلاس حدودا ۳۵ سانتیمتر می باشد
نام محصول قیمت بدون تخفیف قیمت با تخفیف
تشک رویا مدیکال پلاس سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر ۱۱.۷۳۵.۸۰۰ تماس بگیرید
تشک رویا مدیکال پلاس سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر ۱۳.۴۱۳.۰۰۰ تماس بگیرید
تشک رویا مدیکال پلاس سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر ۱۵.۰۸۹.۰۰۰ تماس بگیرید
تشک رویا مدیکال پلاس سایز ۲۰۰ در ۲۰۰ سانتیمتر ۱۶.۷۶۴.۹۰۰ تماس بگیرید

 

تشک رویا مدیکال ۱

مشخصات تشک دونفره رویا مدیکال ۱

 • استفاده از پارچه سه لایه گردبافت با الیاف ضد حساسیت و خاصیت ارتجاعی
 • استفاده از لایه مخصوص ترموباند جهت تسهیل جریان هوا در سطح تشک و تعریق کمتر بدن
 • دارای اسفنج ۴۰ کیلو به قطر ۲۳ سانت
 • دارای اسفنج برش خورده HR  با دستگاه CNC
 • عدم انتقال ارتعاش ناشی از غلت زدن بر سطح تشک
 • دارای فنر سل پاکت به قطر ۳ سانت سازگار با آناتومی بدن و پوشش دهنده گودی کمر
 • دارای ۵ سال تضمین کیفیت شرکت رویا
 • ارتفاع تشک مدیکال ۱ حدودا ۲۶ سانتیمتر می باشد
نام محصول قیمت بدون تخفیف قیمت با تخفیف
تشک رویا مدیکال ۱ سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر ۷.۰۰۷.۰۰۰ تماس بگیرید
تشک رویا مدیکال ۱ سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر ۸.۰۰۷.۶۰۰ تماس بگیرید
تشک رویا مدیکال ۱ سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر ۹.۰۰۹.۶۰۰ تماس بگیرید
تشک رویا مدیکال ۱ سایز ۲۰۰ در ۲۰۰ سانتیمتر ۱۰.۰۱۰.۰۰۰ تماس بگیرید

 

تشک رویا مدیکال ۲

مشخصات تشک دونفره رویا مدیکال ۲

 • استفاده از پارچه سه لایه گردبافت با الیاف ضد حساسیت و خاصیت ارتجاعی
 • استفاده از لایه مخصوص ترموباند جهت تسهیل جریان هوا در سطح تشک و تعریق کمتر بدن
 • دارای اسفنج ۴۰ کیلو به قطر ۲۰ سانت
 • عدم انتقال ارتعاش ناشی از غلت زدن بر سطح تشک
 • دارای اسکلت اسفنجی مناسب برای گودی کمر و دیسک کمر
 • دارای ۵ سال تضمین کیفیت شرکت رویا
 • لازم به ذکر است ارتفاع تشک مدیکال ۲ حدودا ۲۰ سانتیمتر می باشد
نام محصول قیمت بدون تخفیف قیمت با تخفیف
تشک رویا مدیکال ۲ سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر ۵.۸۵۰.۷۰۰ تماس بگیرید
تشک رویا مدیکال ۲ سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر ۶.۶۸۵.۶۰۰ تماس بگیرید
تشک رویا مدیکال ۲ سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر ۷.۵۲۲.۰۰۰ تماس بگیرید
تشک رویا مدیکال ۲ سایز ۲۰۰ در ۲۰۰ سانتیمتر ۸.۳۵۷.۰۰۰ تماس بگیرید

 

تشک رویا مدیکال ۳

مشخصات تشک دونفره رویا مدیکال ۳

 • استفاده از پارچه سه لایه گردبافت با الیاف ضد حساسیت و خاصیت ارتجاعی
 • استفاده از لایه مخصوص ترموباند جهت تسهیل جریان هوا در سطح تشک و تعریق کمتر بدن
 • دارای اسفنج ریباند فشرده به قطر ۱۰ سانت درلایه داخلی تشک
 • عدم انتقال ارتعاش ناشی از غلت زدن بر سطح تشک
 • دارای اسکلت اسفنجی مناسب برای گودی کمر و دیسک کمر
 • دارای ۵ سال تضمین کیفیت شرکت رویا
 • لازم به ذکر است ارتفاع تشک مدیکال ۳حدودا ۲۲ سانتیمتر می باشد
نام محصول قیمت بدون تخفیف قیمت با تخفیف
تشک رویا مدیکال ۳ سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر ۵.۱۵۱.۷۰۰ تماس بگیرید
تشک رویا مدیکال ۳ سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر ۵.۸۸۷.۰۰۰ تماس بگیرید
تشک رویا مدیکال ۳ سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر ۶.۶۲۳.۹۰۰ تماس بگیرید
تشک رویا مدیکال ۳ سایز ۲۰۰ در ۲۰۰ سانتیمتر ۷.۳۵۹.۰۰۰ تماس بگیرید

 

مشخصات تشک  دونفره رویا مدیکال ۴

 • از دسته تشک های طبی بدون فنر می باشد.
 • دارای پارچه گردبافت ضدحساسیت می باشد.
 • عدم انتقال ارتعاش ناشی از غلت زدن بر سطح تشک
 • ارتفاع تشک مدیکال ۴ حدودا ۲۱ سانتیمتر می باشد.
 • دارای ۴ سال تضمین کیفیت شرکت رویا
نام محصول قیمت بدون تخفیف قیمت با تخفیف
تشک رویا مدیکال ۴ سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر ۴.۲۱۲.۹۰۰ تماس بگیرید
تشک رویا مدیکال ۴ سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر ۴.۸۱۴.۹۰۰ تماس بگیرید
تشک رویا مدیکال ۴ سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر ۵.۴۱۷.۰۰۰ تماس بگیرید
تشک رویا مدیکال ۴ سایز ۲۰۰ در ۲۰۰ سانتیمتر ۶.۰۱۹.۰۰۰ تماس بگیرید

 

ویژگی امتیاز
بهترین قیمت ⭐⭐⭐⭐⭐✅ ۵/۵
ارسال سریع ⭐⭐⭐⭐⭐✅✅ ۴.۸/۵
پشتیبانی ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐ ۴.۷/۵
گارانتی ⭐⭐⭐⭐⭐ ۴.۹/۵

 

خرید آسان و دلنشین را با ما در فروشگاه اینترنتی خوابکو تجربه کنید. تمام تلاش خود را به کار گرفته ایم تا با ایجاد زمینه ای مناسب جهت ارسال به تمام نقاط کشور و ارایه بهترین کیفیت، بهترین قیمت و بیشترین تنوع محصول و ارسال در کمترین زمان ممکن به همراه خدمات پس از فروش “۷ روز گارانتی خرید ” گامی مطلوب در جهت رفاه حال مشتریان برداشته و خرید را برای شما به یک تجربه دلچسب تبدیل کنیم. و این پاسخی است به حسن انتخاب شما

تگ ها: اطلاعیه ها
شاید دوست داشته باشید

پست های مشابه بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
You need to agree with the terms to proceed

1