fg
0

سبد خرید شما خالی است.

برای مشاهده لیست علاقه مندی ها وارد شوید!

مشاهده محصولات فروشگاه

تشک های جدید پارمیس

دسته بندی :آموزش ۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ فروشگاه خوابکو 270 مشاهده
تشک پارمیس

تشک های جدید پارمیس

تشک پارمیس برند مطرح در زمینه تولید تشک می باشد . این برند در بازار رقابت با سایر تولید کنندگان تشک در سال های اخیر با استفاده از دانش روز دنیا و خط تولید مکانیزه کیفیت محصولات را ارتقا داده است. تولیدات جدید تشک پارمیس به شرح زیر می باشد.

تشک الترا1 اکو فنر منفصل

 • از دسته تشک های فنر منفصل پاکتی می باشد.
 • دارای پارچه سه لایه گردبافت با الیاف ضد حساسیت می باشد.
 • دارای لایه مخصوص ترموباند جهت جریان هوا در سطح تشک و تعریق کمتر بدن
 • دارای اسفنج 35 کیلو گرم به قطر 4 سانتیمتر می باشد.
 • دارای اسکلت فنر منفصل در روکش هایی از جنس الیاف مصنوعی یا کتان در هسته مرکزی تشک
 • عدم انتقال ارتعاشات ناشی از غلت زدن بر سطح تشک
 • دارای 8 سال تضمین کیفیت شرکت پارمیس اکو
 • ارتفاع تشک الترا 1 حدودا 33 سانتیمتر می باشد.

تشک الترا2 اکو فنر منفصل

 • از دسته تشک های فنر منفصل پاکتی می باشد.
 • دارای پارچه سه لایه گردبافت با الیاف ضد حساسیت می باشد.
 • دارای پد مموری فوم به قطر 8 سانتیمتر با قدرت فرم پذیری و برگشت پذیری فوق العاده می باشد.
 • دارای لایه مخصوص ترموباند جهت جریان هوا در سطح تشک و تعریق کمتر بدن
 • دارای اسفنج 40 کیلو گرم به قطر 4 سانتیمتر می باشد.
 • دارای اسکلت فنر منفصل در روکش هایی از جنس الیاف مصنوعی یا کتان در هسته مرکزی تشک
 • عدم انتقال ارتعاشات ناشی از غلت زدن بر سطح تشک
 • دارای 8 سال تضمین کیفیت شرکت پارمیس اکو
 • ارتفاع تشک الترا 2 حدودا 28 سانتیمتر می باشد.

تشک الترا3 اکو فنر منفصل

 • از دسته تشک های فنر منفصل پاکتی می باشد.
 • دارای پارچه ژاکارد با الیاف ضد حساسیت می باشد.
 • دارای لایه مخصوص ترموباند جهت جریان هوا در سطح تشک و تعریق کمتر بدن
 • دارای اسفنج 30 کیلو گرم HR به قطر 3 سانتیمترمی باشد.
 • عدم انتقال ارتعاشات ناشی از غلت زدن بر سطح تشک
 • برای افراد تا وزن 110 کیلوگرم مناسب می باشد.
 • دارای 7 سال تضمین کیفیت شرکت پارمیس اکو
 • ارتفاع تشک الترا 3 حدودا 25 سانتیمتر می باشد.

تشک الترا 4 اکو فنر منفصل

 • از دسته تشک های فنر منفصل پاکتی می باشد.
 • دارای پارچه ژاکارد با الیاف ضد حساسیت می باشد.
 • دارای لایه مخصوص ترموباند جهت جریان هوا در سطح تشک و تعریق کمتر بدن
 • دارای اسفنج 30 کیلو گرم به قطر 3 سانتیمترمی باشد.
 • عدم انتقال ارتعاشات ناشی از غلت زدن بر سطح تشک
 • برای افراد تا وزن 110 کیلوگرم مناسب می باشد.
 • دارای 6 سال تضمین کیفیت شرکت پارمیس اکو
 • ارتفاع تشک الترا 4 حدودا 25 سانتیمتر می باشد.

تشک الترا 5 اکو فنر منفصل

 • از دسته تشک های فنر منفصل پاکتی می باشد.
 • دارای پارچه ژاکارد با الیاف ضد حساسیت می باشد.
 • دارای لایه مخصوص ترموباند جهت جریان هوا در سطح تشک و تعریق کمتر بدن
 • دارای اسفنج 25 کیلو گرم به قطر 3 سانتیمترمی باشد.
 • عدم انتقال ارتعاشات ناشی از غلت زدن بر سطح تشک
 • برای افراد تا وزن 100 کیلوگرم مناسب می باشد.
 • دارای 5 سال تضمین کیفیت شرکت پارمیس اکو
 • ارتفاع تشک الترا 5 حدودا 25 سانتیمتر می باشد.

تشک بونل1 اکو طبی فنری

 • از دسته تشک های فنر متصل می باشد.
 • دارای پارچه سه لایه گردبافت با الیاف ضد حساسیت می باشد.
 • دارای لایه مخصوص ترموباند جهت جریان هوا در سطح تشک و تعریق کمتر بدن
 • دارای اسفنج 40 کیلو گرم به قطر 3 سانتیمترمی باشد.
 • دارای نمد ترموفلت به منظور محافظت از اسفنج در مقابل فنر متصل می باشد.
 • دارای فنر تقویت شده M شکل در لبه تشک به منظور استحکام بیشتر کناره های تشک و جلوگیری از گود شدن زود هنگام تشک
 • دارای فنر با قطر 2.4 در لایه داخلی تشک می باشد
 • دارای 6 سال تضمین کیفیت شرکت پارمیس اکو
 • ارتفاع تشک بونل 1 حدودا 24 سانتیمتر می باشد.

تشک بونل 2 اکو طبی فنری

 • از دسته تشک های فنر متصل می باشد.
 • دارای پارچه سه لایه گردبافت با الیاف ضد حساسیت می باشد.
 • دارای لایه مخصوص ترموباند جهت جریان هوا در سطح تشک و تعریق کمتر بدن
 • دارای اسفنج 30 کیلو گرم به قطر 3 سانتیمترمی باشد.
 • دارای نمد ترموفلت به منظور محافظت از اسفنج در مقابل فنر متصل می باشد.
 • دارای فنر تقویت شده M شکل در لبه تشک به منظور استحکام بیشتر کناره های تشک و جلوگیری از گود شدن زود هنگام تشک
 • دارای فنر با قطر 2.4 در لایه داخلی تشک می باشد
 • دارای 5 سال تضمین کیفیت شرکت پارمیس اکو
 • ارتفاع تشک بونل 2 حدودا 24 سانتیمتر می باشد.

تشک بونل 3 اکو طبی فنری

 • از دسته تشک های فنر متصل می باشد.
 • دارای پارچه سه لایه گردبافت با الیاف ضد حساسیت می باشد.
 • دارای لایه مخصوص ترموباند جهت جریان هوا در سطح تشک و تعریق کمتر بدن
 • دارای اسفنج 20 کیلو گرم به قطر 3 سانتیمترمی باشد.
 • دارای نمد ترموفلت به منظور محافظت از اسفنج در مقابل فنر متصل می باشد.
 • دارای فنر تقویت شده M شکل در لبه  تشک به منظور استحکام بیشتر کناره های تشک و جلوگیری از گود شدن زود هنگام تشک
 • دارای فنر با قطر 2.2 در لایه داخلی تشک می باشد
 • دارای 5 سال تضمین کیفیت شرکت پارمیس اکو
 • ارتفاع تشک بونل 3 حدودا 24 سانتیمتر می باشد.

تشک بونل 4 اکو طبی فنری

 • از دسته تشک های فنر متصل می باشد.
 • دارای پارچه سه لایه گردبافت با الیاف ضد حساسیت می باشد.
 • دارای لایه مخصوص ترموباند جهت جریان هوا در سطح تشک و تعریق کمتر بدن
 • دارای اسفنج 20 کیلو گرم به قطر 1.5 سانتیمترمی باشد.
 • دارای نمد ترموفلت به منظور محافظت از اسفنج در مقابل فنر متصل می باشد.
 • دارای فنر تقویت شده M شکل در لبه  تشک به منظور استحکام بیشتر کناره های تشک و جلوگیری از گود شدن زود هنگام تشک
 • دارای فنر با قطر 2.2 در لایه داخلی تشک می باشد
 • دارای 4 سال تضمین کیفیت شرکت پارمیس اکو
 • ارتفاع تشک بونل 4 حدودا 22 سانتیمتر می باشد.

تشک بونل 5 اکو طبی فنری

 • از دسته تشک های فنر متصل می باشد.
 • دارای پارچه سه لایه گردبافت با الیاف ضد حساسیت می باشد.
 • دارای لایه مخصوص ترموباند جهت جریان هوا در سطح تشک و تعریق کمتر بدن
 • دارای اسفنج 20 کیلو گرم به قطر 8 میلیمترباشد.
 • دارای نمد ترموفلت به منظور محافظت از اسفنج در مقابل فنر متصل می باشد.
 • دارای فنر تقویت شده M شکل در لبه  تشک به منظور استحکام بیشتر کناره های تشک و جلوگیری از گود شدن زود هنگام تشک
 • دارای فنر با قطر 2.2 در لایه داخلی تشک می باشد
 • دارای 3 سال تضمین کیفیت شرکت پارمیس اکو
 • ارتفاع تشک بونل 5 حدودا 19 سانتیمتر می باشد.

تشک مدیکال 1 اکو تمام طبی

 • تشک مدیکال 1 از دسته تشک های طبی بدون فنرمی باشد.
 • دارای پارچه سه لایه گردبافت با الیاف ضد حساسیت می باشد.
 • دارای لایه مخصوص ترموباند جهت جریان هوا در سطح تشک و تعریق کمتر بدن
 • دارای اسفنج 40 کیلو گرم به قطر 23 سانتیمترمی باشد.
 • دارای اسفنج برش خورده با دستگاه CNC می باشد.
 • دارای فنر سل پاکت سازگار با آناتومی بدن و پوشش دهنده گودی کمر می باشد.
 • عدم انتقال ارتعاشات ناشی از غلت زدن بر سطح تشک
 • تمام اسفنج مناسب برای گودی کمر و دیسک کمر می باشد.
 • دارای 5 سال تضمین کیفیت شرکت پارمیس اکو
 • ارتفاع تشک مدیکال 1 حدودا 26 سانتیمتر می باشد.

تشک مدیکال 2 اکو تمام طبی

 • از دسته تشک های طبی بدون فنرمی باشد.
 • دارای پارچه سه لایه گردبافت با الیاف ضد حساسیت می باشد.
 • دارای لایه مخصوص ترموباند جهت جریان هوا در سطح تشک و تعریق کمتر بدن
 • دارای اسفنج 40 کیلو گرم به قطر 20 سانتیمترمی باشد.
 • عدم انتقال ارتعاشات ناشی از غلت زدن بر سطح تشک
 • تمام اسفنج مناسب برای گودی کمر و دیسک کمر می باشد.
 • دارای 5 سال تضمین کیفیت شرکت پارمیس اکو
 • ارتفاع تشک مدیکال 2 حدودا 20 سانتیمتر می باشد.

تشک مدیکال 3 اکو تمام طبی

 • تشک مدیکال 3 از دسته تشک های طبی بدون فنرمی باشد.
 • دارای پارچه سه لایه گردبافت با الیاف ضد حساسیت می باشد.
 • دارای لایه مخصوص ترموباند جهت جریان هوا در سطح تشک و تعریق کمتر بدن
 • دارای اسفنج ریباند فشرده به قطر 10 سانتیمتر می باشد.
 • عدم انتقال ارتعاشات ناشی از غلت زدن بر سطح تشک
 • تمام اسفنج مناسب برای گودی کمر و دیسک کمر می باشد.
 • دارای 5 سال تضمین کیفیت شرکت پارمیس اکو
 • ارتفاع تشک مدیکال 3 حدودا 22 سانتیمتر می باشد.

تشک مدیکال 4 اکو تمام طبی

 • تشک مدیکال 4  از دسته تشک های طبی بدون فنرمی باشد.
 • دارای پارچه سه لایه گردبافت با الیاف ضد حساسیت می باشد.
 • دارای لایه مخصوص ترموباند جهت جریان هوا در سطح تشک و تعریق کمتر بدن
 • دارای اسفنج 30 کیلو گرم به قطر 20 سانتیمترمی باشد.
 • عدم انتقال ارتعاشات ناشی از غلت زدن بر سطح تشک
 • تمام اسفنج مناسب برای گودی کمر و دیسک کمر می باشد.
 • دارای 4 سال تضمین کیفیت شرکت پارمیس اکو
 • ارتفاع تشک مدیکال 4 حدودا 20 سانتیمتر می باشد.

خرید آسان و دلنشین را با ما در فروشگاه اینترنتی خوابکو تجربه کنید. تمام تلاش خود را به کار گرفته ایم تا با ایجاد زمینه ای مناسب جهت ارسال به تمام نقاط کشور و ارایه بهترین کیفیت، بهترین قیمت و بیشترین تنوع محصول و ارسال در کمترین زمان ممکن به همراه خدمات پس از فروش “7 روز گارانتی خرید ” گامی مطلوب در جهت رفاه حال مشتریان برداشته و خرید را برای شما به یک تجربه دلچسب تبدیل کنیم. و این پاسخی است به حسن انتخاب شما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فروشگاه خوابکو

راه آسان‌تری برای ارتباط با کاربران‌مان پیدا کرده‌ایم :) عضویت در کانال

مطالب زیر را حتما بخوانید:

قوانین ارسال دیدگاه در سایت

 • چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه اشخاص مدیر، نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
 • چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
 • چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
 • چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
 • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینک کوتاه:
Call Now Buttonهم اکنون تماس بگیرید
سوالی دارید؟ در واتس اپ با ما گفتگو کنید
ارسال سریع و رایگان       مشاوره تخصصی و رایگان                                                                                  پرداخت درب منزل           تحویل در زمان دلخواه شما                   
در صورت تاخیر در پاسخ گویی با ما تماس بگیرید: 021.28422926 025.32892182 09013976767 09120696529