تشک رویال

تشک رویال برای وزن بالا

خوابکو
بدون دیدگاه

تشک رویال برای وزن بالا

تشک رویال با طراحی تشک های مرغوب برای افراد سنگین وزن اقدام به تولید تشک با چگالی اسفنج بالا نموده است. افراد با وزن بالا در هنگام تهیه تشک باید به این نکته مهم توجه داشته باشند که هرچه چگالی اسفنج تشک بیشتر باشد تشک تحمل وزن بالاتری را دارد و به مراتب دیرتر گود می شود. در این مقاله انواع تشک های رویال برای افراد سنگین وزن را معرفی خواهیم نمود.

انواع تشک رویال برای وزن بالا

تشک صادراتی طبی رویال مدل آتروپیک

 • از دسته تشک های طبی ویژه می باشد.
 • دارای فوم سرد و اسفنج در لایه داخلی تشک می باشد.
 • دارای پارچه اکوتکس ( سوزنی) ضد حساسیت با گرماژ ۶۰۰ گرم و الیاف ۲۰۰ گرمی می باشد.
 • قابلیت استفاده از دو طرف تشک یک طرف با فوم سرد برای استفاده در تابستان و یک طرف با اسفنج ۲۰ کیلوگرم جهت استفاده در زمستان
 • برای افراد با وزن ۱۲۰ تا ۱۶۰ کیلو گرم مناسب می باشد.
 • ارتفاع تشک آتروپیک حدودا ۲۰ سانتیمتر می باشد.
 • دارای ۲ سال گارانتی شرکت رویال می باشد.

تشک صادراتی طبی رویال مدل دانلوپ

 •  تشک دانلوپ رویال از دسته تشک های طبی ویژه می باشد.
 • دارای فوم سرد و اسفنج در لایه داخلی تشک می باشد.
 • دارای پارچه اکوتکس ( سوزنی) ضد حساسیت با گرماژ ۶۰۰ گرم و الیاف ۲۰۰ گرمی می باشد.
 • قابلیت استفاده از دو طرف تشک یک طرف با فوم سرد برای استفاده در تابستان و یک طرف با اسفنج ۲۰ کیلوگرم جهت استفاده در زمستان
 • برای افراد با وزن ۱۲۰ تا ۱۵۰ کیلو گرم مناسب می باشد.
 • ارتفاع تشک دانلوپ حدودا ۲۲ سانتیمتر می باشد.
 • دارای ۳ سال گارانتی شرکت رویال می باشد.

تشک صادراتی طبی رویال مدل سوپر دانلوپ

 •  تشک سوپر دانلوپ رویال از دسته تشک های طبی ویژه می باشد.
 • دارای فوم سرد و اسفنج در لایه داخلی تشک می باشد.
 • دارای پارچه اکوتکس ( سوزنی) ضد حساسیت با گرماژ ۶۰۰ گرم و الیاف ۲۰۰ گرمی می باشد.
 • قابلیت استفاده از دو طرف تشک یک طرف با فوم سرد برای استفاده در تابستان و یک طرف با اسفنج ۲۰ کیلوگرم جهت استفاده در زمستان
 • برای افراد با وزن ۱۲۰ تا ۱۶۰ کیلو گرم مناسب می باشد.
 • ارتفاع تشک سوپر دانلوپ حدودا ۲۴ سانتیمتر می باشد.
 • دارای ۴ سال گارانتی شرکت رویال می باشد.

تشک صادراتی طبی رویال مدل درسا

 •  تشک درسا رویال از دسته تشک های طبی ویژه می باشد.
 • دارای فوم سرد و اسفنج در لایه داخلی تشک می باشد.
 • دارای پارچه اکوتکس ( سوزنی) ضد حساسیت با گرماژ ۶۰۰ گرم و الیاف ۲۰۰ گرمی می باشد.
 • قابلیت استفاده از دو طرف تشک یک طرف با فوم سرد برای استفاده در تابستان و یک طرف با اسفنج ۲۰ کیلوگرم جهت استفاده در زمستان
 • برای افراد با وزن ۱۸۰ تا ۲۰۰ کیلو گرم مناسب می باشد.
 • ارتفاع تشک درسا حدودا ۲۸ سانتیمتر می باشد.
 • دارای ۵ سال گارانتی شرکت رویال می باشد.

تشک صادراتی طبی رویال مدل سوپر درسا

 •  تشک سوپر درسا رویال از دسته تشک های طبی ویژه می باشد.
 • دارای فوم سرد و اسفنج در لایه داخلی تشک می باشد.
 • دارای پارچه اکوتکس ( سوزنی) ضد حساسیت با گرماژ ۶۰۰ گرم و الیاف ۲۰۰ گرمی می باشد.
 • قابلیت استفاده از دو طرف تشک یک طرف با فوم سرد برای استفاده در تابستان و یک طرف با اسفنج ۲۰ کیلوگرم جهت استفاده در زمستان
 • برای افراد با وزن ۱۸۰ تا ۲۰۰ کیلو گرم مناسب می باشد.
 • ارتفاع تشک سوپر درسا حدودا ۲۸ سانتیمتر می باشد.
 • دارای ۶ سال گارانتی شرکت رویال می باشد.

تشک صادراتی طبی رویال مدل مدیکال

 •  تشک مدیکال رویال از دسته تشک های طبی ویژه می باشد.
 • دارای فوم سرد و اسفنج در لایه داخلی تشک می باشد.
 • دارای پارچه اکوتکس ( سوزنی) ضد حساسیت با گرماژ ۶۰۰ گرم و الیاف ۲۰۰ گرمی می باشد.
 • قابلیت استفاده از دو طرف تشک یک طرف با فوم سرد برای استفاده در تابستان و یک طرف با اسفنج ۲۰ کیلوگرم جهت استفاده در زمستان
 • برای افراد با وزن ۲۰۰ تا ۲۵۰ کیلو گرم مناسب می باشد.
 • ارتفاع تشک مدیکال حدودا ۳۰ سانتیمتر می باشد.
 • دارای ۸ سال گارانتی شرکت رویال می باشد.

تشک صادراتی طبی رویال مدل مدیکال ارگانیک

 • تشک مدیکال ارگانیک رویال از دسته تشک های طبی ویژه می باشد.
 • دارای فوم سرد و اسفنج در لایه داخلی تشک می باشد.
 • دارای پارچه اکوتکس ( سوزنی) ضد حساسیت با گرماژ ۶۰۰ گرم و الیاف ۲۰۰ گرمی می باشد.
 • قابلیت استفاده از دو طرف تشک یک طرف با فوم سرد برای استفاده در تابستان و یک طرف با اسفنج ۲۰ کیلوگرم جهت استفاده در زمستان
 • استفاده از فنر میکرو در لایه داخلی تشک
 • برای افراد با وزن ۲۰۰ تا ۲۵۰ کیلو گرم مناسب می باشد.
 • ارتفاع تشک مدیکال ارگانیک حدودا ۳۰ سانتیمتر می باشد.
 • دارای ۲ سال وارانتی و ۸ سال گارانتی شرکت رویال می باشد.

تشک صادراتی طبی فنری رویال مدل رامش

 •  تشک رامش رویال از دسته تشک های فنرمتصل می باشد.
 • دارای پارچه اکوتکس ( سوزنی) ضد حساسیت با گرماژ ۶۰۰ گرم و الیاف ۲۰۰ گرمی می باشد.
 • دارای اسفنج با دانسیته بالا می باشد.
 • برای افراد با وزن ۱۰۰ تا ۱۱۰ کیلو گرم مناسب می باشد.
 • ارتفاع تشک رامش حدودا ۲۲ سانتیمتر می باشد.
 • دارای ۲ سال گارانتی شرکت رویال می باشد.

تشک صادراتی طبی فنری رویال مدل روژان

 •  تشک روژان رویال از دسته تشک های فنرمتصل می باشد.
 • دارای پارچه اکوتکس ( سوزنی) ضد حساسیت با گرماژ ۶۰۰ گرم و الیاف ۲۰۰ گرمی می باشد.
 • دارای اسفنج با دانسیته بالا می باشد.
 • برای افراد با وزن ۱۱۰ تا ۱۴۰ کیلو گرم مناسب می باشد.
 • ارتفاع تشک روژان حدودا ۲۲ سانتیمتر می باشد.
 • دارای ۳ سال گارانتی شرکت رویال می باشد.

تشک صادراتی طبی فنری رویال مدل پرنیان

 •  تشک پرنیان رویال از دسته تشک های فنرمتصل می باشد.
 • دارای پارچه اکوتکس ( سوزنی) ضد حساسیت با گرماژ ۶۰۰ گرم و الیاف ۲۰۰ گرمی می باشد.
 • دارای اسفنج ۳۰ کیلو گرمی به قطر ۲ سانتیمتر می باشد.
 • دارای نمد ترموفلت ۱۱۵۰ گرمی می باشد.
 • دارای فنر عرض بافت به قطر مفتول ۲.۲  می باشد
 • برای افراد با وزن ۷۰ تا ۸۰ کیلو گرم مناسب می باشد.
 • ارتفاع تشک پرنیان حدودا ۲۴ سانتیمتر می باشد.
 • دارای ۴ سال گارانتی شرکت رویال می باشد.

تشک صادراتی طبی فنری رویال مدل روناک

 •  تشک روناک رویال از دسته تشک های فنرمتصل می باشد.
 • دارای پارچه اکوتکس ( سوزنی) ضد حساسیت با گرماژ ۶۰۰ گرم و الیاف ۲۰۰ گرمی می باشد.
 • دارای فوم سرد در لایه داخلی تشک می باشد.
 • دارای یباند فشرده در لایه داخلی تشک می باشد.
 • برای افراد با وزن ۸۰ تا ۸۵ کیلو گرم مناسب می باشد.
 • ارتفاع تشک روناک حدودا ۲۲ سانتیمتر می باشد.
 • دارای ۵ سال گارانتی شرکت رویال می باشد.

تشک صادراتی طبی فنری رویال مدل آراد

 •  تشک آراد رویال از دسته تشک های فنر میکرو می باشد.
 • دارای پارچه اکوتکس ( سوزنی) ضد حساسیت با گرماژ ۶۰۰ گرم و الیاف ۲۰۰ گرمی می باشد.
 • دارای فوم سرد در لایه داخلی تشک می باشد.
 • دارای یباند فشرده در لایه داخلی تشک می باشد.
 • برای افراد با وزن ۱۶۰ تا ۱۷۰ کیلو گرم مناسب می باشد.
 • ارتفاع تشک آراد حدودا ۲۲ سانتیمتر می باشد.
 • دارای ۶ سال گارانتی شرکت رویال می باشد.

تشک صادراتی طبی فنری رویال مدل پرنسس

 •  تشک پرنسس رویال از دسته تشک های فنرمنفصل می باشد.
 • دارای پارچه اکوتکس ( سوزنی) ضد حساسیت با گرماژ ۶۰۰ گرم و الیاف ۲۰۰ گرمی می باشد.
 • دارای فوم سرد در لایه داخلی تشک می باشد.
 • دارای یباند فشرده در لایه داخلی تشک می باشد.
 • برای افراد با وزن ۹۰ تا ۹۵ کیلو گرم مناسب می باشد.
 • ارتفاع تشک پرنسس حدودا ۲۲ سانتیمتر می باشد.
 • دارای ۷ سال گارانتی شرکت رویال می باشد.

تشک صادراتی طبی فنری رویال مدل سوپر رویال

 • تشک سوپر رویال رویال از دسته تشک های فنرمنفصل می باشد.
 • دارای پارچه اکوتکس ( سوزنی) ضد حساسیت با گرماژ ۶۰۰ گرم و الیاف ۲۰۰ گرمی می باشد.
 • دارای فوم سرد در لایه داخلی تشک می باشد.
 • دارای یباند فشرده در لایه داخلی تشک می باشد.
 • برای افراد با وزن ۲۰۰ تا ۲۵۰ کیلو گرم مناسب می باشد.
 • ارتفاع تشک سوپر رویال حدودا ۳۰ سانتیمتر می باشد.
 • دارای ۸ سال گارانتی شرکت رویال می باشد.

تشک صادراتی طبی فنری رویال مدل سوپر رویال

 •  تشک سوپر رویال رویال از دسته تشک های فنرمنفصل می باشد.
 • دارای پارچه اکوتکس ( سوزنی) ضد حساسیت با گرماژ ۶۰۰ گرم و الیاف ۲۰۰ گرمی می باشد.
 • دارای فوم سرد در لایه داخلی تشک می باشد.
 • دارای یباند فشرده در لایه داخلی تشک می باشد.
 • برای افراد با وزن ۲۰۰ تا ۲۵۰ کیلو گرم مناسب می باشد.
 • ارتفاع تشک سوپر رویال حدودا ۳۰ سانتیمتر می باشد.
 • دارای ۸ سال گارانتی شرکت رویال می باشد.

تشک اکونومی طبی فنری رویال مدل رامش

 •  تشک رامش رویال از دسته تشک های فنرمتصل می باشد.
 • دارای پارچه ژاکارد ضد حساسیت می باشد
 • دارای نمد ۱۲۰۰ گرمی می باشد.
 • دارای اسفنج با دانسیته بالا می باشد.
 • برای افراد با وزن ۱۰۰ تا ۱۱۰ کیلو گرم مناسب می باشد.
 • ارتفاع تشک رامش حدودا ۲۲ سانتیمتر می باشد.
 • دارای ۲ سال گارانتی شرکت رویال می باشد.

تشک آکونومی طبی فنری رویال مدل روژان

 •  تشک روژان رویال از دسته تشک های فنرمتصل می باشد.
 • دارای پارچه ژاکارد ضد حساسیت  می باشد.
 • دارای اسفنج با دانسیته بالا می باشد.
 • برای افراد با وزن ۱۱۰ تا ۱۴۰ کیلو گرم مناسب می باشد.
 • ارتفاع تشک روژان حدودا ۲۲ سانتیمتر می باشد.
 • دارای ۳ سال گارانتی شرکت رویال می باشد.

تشک آکونومی طبی فنری رویال مدل روژان

 •  تشک روژان رویال از دسته تشک های فنرمتصل می باشد.
 • دارای پارچه ژاکارد ضد حساسیت  می باشد.
 • دارای اسفنج با دانسیته بالا می باشد.
 • برای افراد با وزن ۱۱۰ تا ۱۴۰ کیلو گرم مناسب می باشد.
 • ارتفاع تشک روژان حدودا ۲۲ سانتیمتر می باشد.
 • دارای ۳ سال گارانتی شرکت رویال می باشد.

لیست قیمت تشک رویال

خرید آسان و دلنشین را با ما در فروشگاه اینترنتی خوابکو تجربه کنید. تمام تلاش خود را به کار گرفته ایم تا با ایجاد زمینه ای مناسب جهت ارسال به تمام نقاط کشور و ارایه بهترین کیفیت، بهترین قیمت و بیشترین تنوع محصول و ارسال در کمترین زمان ممکن به همراه خدمات پس از فروش “۷ روز گارانتی خرید ” گامی مطلوب در جهت رفاه حال مشتریان برداشته و خرید را برای شما به یک تجربه دلچسب تبدیل کنیم. و این پاسخی است به حسن انتخاب شما…

ویژگی امتیاز
بهترین قیمت ⭐⭐⭐⭐⭐✅ ۵/۵
ارسال سریع ⭐⭐⭐⭐⭐✅✅ ۴.۸/۵
پشتیبانی ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐ ۴.۷/۵
گارانتی ⭐⭐⭐⭐⭐ ۴.۹/۵
تگ ها: آموزش
شاید دوست داشته باشید

پست های مشابه بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
You need to agree with the terms to proceed

1