ارتفاع تشک

ارتفاع مدل های مختلف تشک

خوابکو
بدون دیدگاه

نکات مهم در خرید تشک

در خرید تشک مناسب مولفه های زیادی حائز اهمیت می باشد. که توجه به ارتفاع ، ابعاد، میزان گارانتی از آن دسته می باشد. ضمنا تختخواب ها در ابعاد و طراحی های مختلف می باشند . لبه تختخواب ها ارتفاع یکسانی ندارند . بنابراین اولین گام در انتخاب تشک، توجه به ارتفاع استاندارد می باشد. عدم رعایت این نکته باعث آسیب به تختخواب و دفرمه شدن تشک خواهد شد. از طرفی تولید کنندگان کالای خواب در تولید مدل های مختلف بسته به مواد اولیه به کار رفته در تشک به تولید در ابعاد و ارتفاع مختلف پرداخته اند در مقاله پیش رو ضمن معرفی برند های مطرح به مقایسه ارتفاع، ابعاد، میزان گارانتی آنها خواهیم پرداخت.

تشک رویا

تشک اولترا پلاس

 • ارتفاع تشک اولترا پلاس حدودا ۳۸ سانتیمتر است.
 • دارای ۹ سال تضمین کیفیت شرکت رویا
 • تولید در ابعاد ۹۰، ۱۰۰، ۱۲۰، ۱۴۰، ۱۶۰، ۱۸۰، ۲۰۰ در ۲۰۰ تهیه و روانه بازار شده است.

تشک اولترا ۱

 • ارتفاع تشک اولترا یک حدودا ۳۰ سانتیمتر است.
 • دارای ۸ سال تضمین کیفیت شرکت رویا
 • تولید در ابعاد ۹۰، ۱۰۰، ۱۲۰، ۱۴۰، ۱۶۰، ۱۸۰، ۲۰۰ در ۲۰۰ تهیه و روانه بازار شده است.

تشک اولترا ۲

 • ارتفاع تشک اولترا ۲ حدودا ۲۶ سانتیمتر است.
 • دارای ۸ سال تضمین کیفیت شرکت رویا
 • تولید در ابعاد ۹۰، ۱۰۰، ۱۲۰، ۱۴۰، ۱۶۰، ۱۸۰، ۲۰۰ در ۲۰۰ تهیه و روانه بازار شده است.

تشک اولترا ۳

 • ارتفاع تشک اولترا ۳ حدودا ۲۵ سانتیمتر است
 • دارای ۷سال تضمین کیفیت شرکت رویا
 • تولید در ابعاد ۹۰، ۱۰۰، ۱۲۰، ۱۴۰، ۱۶۰، ۱۸۰، ۲۰۰ در ۲۰۰ تهیه و روانه بازار شده است.

تشک اولترا ۴

 • ارتفاع تشک اولترا ۴ حدودا ۲۶ سانتیمتر است
 • دارای ۶ سال تضمین کیفیت شرکت رویا
 • تولید در ابعاد ۹۰، ۱۰۰، ۱۲۰، ۱۴۰، ۱۶۰، ۱۸۰، ۲۰۰ در ۲۰۰ تهیه و روانه بازار شده است.

تشک بونل ۱

 • ارتفاع تشک بونل ۱ حدودا ۲۴ سانتیمتر است
 • دارای ۶ سال تضمین کیفیت شرکت رویا
 • تولید در ابعاد ۹۰، ۱۰۰، ۱۲۰، ۱۴۰، ۱۶۰، ۱۸۰، ۲۰۰ در ۲۰۰ تهیه و روانه بازار شده است.

تشک بونل ۲

 • ارتفاع تشک بونل ۲ حدودا ۲۴ سانتیمتر است
 • دارای ۵ سال تضمین کیفیت شرکت رویا
 • تولید در ابعاد ۹۰، ۱۰۰، ۱۲۰، ۱۴۰، ۱۶۰، ۱۸۰، ۲۰۰ در ۲۰۰ تهیه و روانه بازار شده است.

تشک بونل ۳

 • ارتفاع تشک بونل ۳ حدودا ۲۴ سانتیمتر است
 • دارای ۵ سال تضمین کیفیت شرکت رویا
 • تولید در ابعاد ۹۰، ۱۰۰، ۱۲۰، ۱۴۰، ۱۶۰، ۱۸۰، ۲۰۰ در ۲۰۰ تهیه و روانه بازار شده است.

تشک بونل ۴

 • ارتفاع تشک بونل ۴ حدودا ۲۲ سانتیمتر است
 • دارای ۴ سال تضمین کیفیت شرکت رویا
 • تولید در ابعاد ۹۰، ۱۰۰، ۱۲۰، ۱۴۰، ۱۶۰، ۱۸۰، ۲۰۰ در ۲۰۰ تهیه و روانه بازار شده است.

تشک بونل ۵

 • ارتفاع تشک بونل ۵ حدودا ۱۹ سانتیمتر است.
 • دارای ۳ سال تضمین کیفیت شرکت رویا
 • تولید در ابعاد ۹۰، ۱۰۰، ۱۲۰، ۱۴۰، ۱۶۰، ۱۸۰، ۲۰۰ در ۲۰۰ تهیه و روانه بازار شده است.

تشک مدیکال پلاس

 • ارتفاع تشک مدیکال پلاس حدودا ۳۵ سانتیمتر می باشد
 • دارای ۶ سال تضمین کیفیت شرکت رویا
 • تولید در ابعاد ۹۰، ۱۰۰، ۱۲۰، ۱۴۰، ۱۶۰، ۱۸۰، ۲۰۰ در ۲۰۰ تهیه و روانه بازار شده است.

تشک مدیکال ۱

 • ارتفاع تشک مدیکال ۱ حدودا ۲۶ سانتیمتر می باشد
 • دارای ۵ سال تضمین کیفیت شرکت رویا
 • تولید در ابعاد ۹۰، ۱۰۰، ۱۲۰، ۱۴۰، ۱۶۰، ۱۸۰، ۲۰۰ در ۲۰۰ تهیه و روانه بازار شده است.

تشک مدیکال ۲

 • ارتفاع تشک مدیکال ۲ حدودا ۲۰ سانتیمتر می باشد
 • دارای ۵ سال تضمین کیفیت شرکت رویا
 • تولید در ابعاد ۹۰، ۱۰۰، ۱۲۰، ۱۴۰، ۱۶۰، ۱۸۰، ۲۰۰ در ۲۰۰ تهیه و روانه بازار شده است.

تشک مدیکال ۳

 • ارتفاع تشک مدیکال ۳حدودا ۲۲ سانتیمتر می باشد
 • دارای ۵ سال تضمین کیفیت شرکت رویا
 • تولید در ابعاد ۹۰، ۱۰۰، ۱۲۰، ۱۴۰، ۱۶۰، ۱۸۰، ۲۰۰ در ۲۰۰ تهیه و روانه بازار شده است.

تشک خوشخواب

تشک بیوریتمیک مموری

 • لازم به ذکر است ارتفاع تشک MBM میکرو بیوریتمیک مموری حدودا ۳۷ سانتیمتر می باشد.
 • دارای ۹۹ ماه تضمین کیفیت شرکت خوشخواب
 • تولید در ابعاد ۹۰، ۱۰۰، ۱۲۰، ۱۴۰، ۱۶۰، ۱۸۰، ۲۰۰ در ۲۰۰ تهیه و روانه بازار شده است.

تشک سوپر استار

 • ارتفاع تشک سوپر استار حدودا ۳۰ سانتیمتر می باشد.
 • دارای ۸۸ ماه تضمین کیفیت شرکت خوشخواب
 • تولید در ابعاد ۹۰، ۱۰۰، ۱۲۰، ۱۴۰، ۱۶۰، ۱۸۰، ۲۰۰ در ۲۰۰ تهیه و روانه بازار شده است.

تشک طبی پاکتی

 • لازم به ذکر است ارتفاع تشک طبی پاکتی حدودا ۲۰ سانتیمتر می باشد.
 • دارای ۶۰ ماه تضمین کیفیت شرکت خوشخواب
 • تولید در ابعاد ۹۰، ۱۰۰، ۱۲۰، ۱۴۰، ۱۶۰، ۱۸۰، ۲۰۰ در ۲۰۰ تهیه و روانه بازار شده است.

تشک  سوپر کلاس هارد

 • لازم به ذکر است ارتفاع تشک سوپر کلاس هارد حدودا ۲۵ سانتیمتر است.
 • دارای ۶۰ ماه تضمین کیفیت شرکت خوشخواب
 • تولید در ابعاد ۹۰، ۱۰۰، ۱۲۰، ۱۴۰، ۱۶۰، ۱۸۰، ۲۰۰ در ۲۰۰ تهیه و روانه بازار شده است.

تشک فرست کلاس

 • ارتفاع تشک فرست کلاس خوشخواب حدودا ۲۷ سانتیمتر می باشد.
 • دارای ۵۰ ماه تضمین کیفیت شرکت خوشخواب
 • تولید در ابعاد ۹۰، ۱۰۰، ۱۲۰، ۱۴۰، ۱۶۰، ۱۸۰، ۲۰۰ در ۲۰۰ تهیه و روانه بازار شده است.

تشک طبی فنری

 • لازم به ذکر است ارتفاع تشک طبی فنری حدودا ۲۴ سانتیمتر می باشد.
 • دارای ۵۰ ماه تضمین کیفیت شرکت خوشخواب
 • تولید در ابعاد ۹۰، ۱۰۰، ۱۲۰، ۱۴۰، ۱۶۰، ۱۸۰، ۲۰۰ در ۲۰۰ تهیه و روانه بازار شده است.

تشک آناهیتا

 • لازم به ذکر است ارتفاع تشک آناهیتا برند خوشخواب حدودا ۲۴ سانتیمتر است.
 • دارای ۵۰ ماه تضمین کیفیت شرکت خوشخواب
 • تولید در ابعاد ۹۰، ۱۰۰، ۱۲۰، ۱۴۰، ۱۶۰، ۱۸۰، ۲۰۰ در ۲۰۰ تهیه و روانه بازار شده است.

تشک داتیس

تشک آلپاکا

 • دارای ۱۸ سال تضمین کیفیت شرکت داتیس
 • ارتفاع تشک آلپاکا حدودا ۳۷ سانتیمتر می باشد
 • تولید در ابعاد ۹۰، ۱۲۰، ۱۴۰، ۱۶۰، ۱۸۰، ۲۰۰ در ۲۰۰ تهیه و روانه بازار شده است.

تشک لیمافورد

 • دارای ۱۸ سال تضمین کیفیت شرکت داتیس
 • ارتفاع تشک لیمافورد حدودا ۳۵ سانتیتر می باشد.
 • تولید در ابعاد ۹۰، ۱۲۰، ۱۴۰، ۱۶۰، ۱۸۰، ۲۰۰ در ۲۰۰ تهیه و روانه بازار شده است.

تشک ویچ کرافت

 • دارای ۱۸ سال گارانتی شرکت داتیس
 • ارتفاع تشک ویچ کرافت حدودا ۳۱ سانتیمتر می باشد.
 • تولید در ابعاد ۹۰، ۱۲۰، ۱۴۰، ۱۶۰، ۱۸۰، ۲۰۰ در ۲۰۰ تهیه و روانه بازار شده است.

تشک رابون

 • دارای ۱۵ سال تضمین کیفیت شرکت داتیس
 •  ارتفاع تشک رابون حدودا ۳۲ سانتیمتر می باشد.
 • تولید در ابعاد ۹۰، ۱۲۰، ۱۴۰، ۱۶۰، ۱۸۰، ۲۰۰ در ۲۰۰ تهیه و روانه بازار شده است.

تشک  مارتلاتو

 • دارای ۱۵ سال گارانتی شرکت داتیس
 • ارتفاع تشک مارتلاتو حدودا ۳۵ سانتیمتر می باشد.
 • تولید در ابعاد ۹۰، ۱۲۰، ۱۴۰، ۱۶۰، ۱۸۰، ۲۰۰ در ۲۰۰ تهیه و روانه بازار شده است.

تشک مارگاریتا

 • دارای ۱۳ سال گارانتی شرکت داتیس
 • ارتفاع تشک مارگاریتا حدودا ۲۹ سانتیمتر می باشد.
 • تولید در ابعاد ۹۰، ۱۲۰، ۱۴۰، ۱۶۰، ۱۸۰، ۲۰۰ در ۲۰۰ تهیه و روانه بازار شده است.

تشک بانجوپد

 • دارای ۸ سال گارانتی شرکت داتیس
 • ارتفاع تشک بانجوپد حدودا ۳۰ سانتیمتر  می باشد.
 • تولید در ابعاد ۹۰، ۱۲۰، ۱۴۰، ۱۶۰، ۱۸۰، ۲۰۰ در ۲۰۰ تهیه و روانه بازار شده است.

تشک مایا مدیکال

 • دارای ۶ سال گارانتی شرکت داتیس
 • ارتفاع تشک مایا مدیکال حدودا ۱۹ سانتیمتر می باشد.
 • تولید در ابعاد ۹۰، ۱۲۰، ۱۴۰، ۱۶۰، ۱۸۰، ۲۰۰ در ۲۰۰ تهیه و روانه بازار شده است.

تشک آلتین

 • دارای ۶ سال گارانتی شرکت داتیس
 • ارتفاع تشک آلتین حدودا ۲۹ سانتیمتر می باشد.
 • تولید در ابعاد ۹۰، ۱۲۰، ۱۴۰، ۱۶۰، ۱۸۰، ۲۰۰ در ۲۰۰ تهیه و روانه بازار شده است.

تشک مانیلا

 • دارای ۳ سال گارانتی شرکت داتیس
 • ارتفاع تشک مانیلا حدودا ۲۴ سانتیمتر می باشد.
 • تولید در ابعاد ۹۰، ۱۲۰، ۱۴۰، ۱۶۰، ۱۸۰، ۲۰۰ در ۲۰۰ تهیه و روانه بازار شده است.
ویژگی امتیاز
بهترین قیمت ⭐⭐⭐⭐⭐✅ ۵/۵
ارسال سریع ⭐⭐⭐⭐⭐✅✅ ۴.۸/۵
پشتیبانی ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐ ۴.۷/۵
گارانتی ⭐⭐⭐⭐⭐ ۴.۹/۵

 

خرید آسان و دلنشین را با ما در فروشگاه اینترنتی خوابکو تجربه کنید. تمام تلاش خود را به کار گرفته ایم تا با ایجاد زمینه ای مناسب جهت ارسال به تمام نقاط کشور و ارایه بهترین کیفیت، بهترین قیمت و بیشترین تنوع محصول و ارسال در کمترین زمان ممکن به همراه خدمات پس از فروش “۷ روز گارانتی خرید ” گامی مطلوب در جهت رفاه حال مشتریان برداشته و خرید را برای شما به یک تجربه دلچسب تبدیل کنیم. و این پاسخی است به حسن انتخاب شما

 

 

تگ ها: آموزش
شاید دوست داشته باشید

پست های مشابه بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
You need to agree with the terms to proceed

1