لیست قیمت تشک برن مدل گلدن برن

ردیفنام محصولقیمت(گارانتی)گروه محصولاتگارانتی
1تشک یکنفره برن مدل گلدن برن سایز 90 در 200 سانتیمتر9012000طبی فنری فنر منفصل 2سال گارانتی تعویض و 10 سال خدمات پس از فروش
2تشک یکنفره برن مدل گلدن برن سایز 120 در 200 سانتیمتر11743000طبی فنری فنر منفصل 2سال گارانتی تعویض و 10 سال خدمات پس از فروش
3تشک دونفره برن مدل گلدن برن سایز 140 در 200 سانتیمتر13594000طبی فنری فنر منفصل 2سال گارانتی تعویض و 10 سال خدمات پس از فروش
4تشک دونفره برن مدل گلدن برن سایز 160 در 200 سانتیمتر14710000طبی فنری فنر منفصل 2سال گارانتی تعویض و 10 سال خدمات پس از فروش
5تشک دونفره برن مدل گلدن برن سایز 180 در 200 سانتیمتر15940000طبی فنری فنر منفصل 2سال گارانتی تعویض و 10 سال خدمات پس از فروش
6تشک دونفره برن مدل گلدن برن سایز 200 در 200 سانتیمتر17710000طبی فنری فنر منفصل 2سال گارانتی تعویض و 10 سال خدمات پس از فروش
مشاوره و گفتگو با پشتیبانی خرید
1