لیست قیمت تشک برن مدل هارد ارتوپدیک

ردیفنام محصولقیمت(تومان)گروه محصولات
1تشک یکنفره برن مدل هارد ارتوپدیک سایز 90 در 200 سانتیمتر13980000طبی فنری فنر منفصل
2تشک یکنفره برن مدل هارد ارتوپدیک سایز 120 در 200 سانتیمتر17823000طبی فنری فنر منفصل
3تشک دونفره برن مدل هارد ارتوپدیک سایز 140 در 200 سانتیمتر20583000طبی فنری فنر منفصل
4تشک دونفره برن مدل هارد ارتوپدیک سایز 160 در 200 سانتیمتر22449000طبی فنری فنر منفصل
5تشک دونفره برن مدل هارد ارتوپدیک سایز 180 در 200 سانتیمتر24487000طبی فنری فنر منفصل
6تشک دونفره برن مدل هارد ارتوپدیک سایز 200 در 200 سانتیمتر27208000طبی فنری فنر منفصل
مشاوره و گفتگو با پشتیبانی خرید
1