افزایش طول عمر تشک برن مدل برلینا مموری

در هنگام  استفاده از تشک برن مدل برلینا مموری دقت داشته باشید که قسمت زیرین تختخواب به صورت تخته صاف از جنس چوب یا نئوپان باشد. تشک برن مدل برلینا مموری را بر روی سطح مشبک و میله میله قرار ندهید زیرا دچار ناهمواری در سطح خواهد شد و طول عمر آن کاهش می یابد و کمردرد و کوفتگی عضلانی را برای کاربران به دنبال خواهد داشت.

فهرست
گفتگو با پشتیبانی
1