قیمت

ملزومات تشک

ملزومات تشک

گروه صنعتی خوابکو با بیش از 10 سال سابقه در حال حاضرتخصصی ترین وکامل ترین تولیدکننده ملزومات تشک می باشد.

ملزومات تشک

مواد اولیه جهت تولید تشک به ترتیب

• اسکلت
• نمد ارموفلت
• چسب 
• اسفنج
• ریباند
• فوم پلی اتلین 
• پارچه
• نوار  
• دستگیره 
• هواکش 
• نوار 
• نایلون
• لیبل 

 

1