نمایش 1–12 از 62 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

تشک داتیس مدل بانجوپد Banjo Padd سایز ۱۲۰*۲۰۰

3,187,000 تومان
تشک تمام طبی ارتوپدیک با پد ژله ای کامفورت تهیه شده از فنر مقاوم ۲/۲ میلیمتر که بین فنرها فوم پلی اتیلن با دانسیته ۳۰ تزریق شده که خاصیت ارتجاعی فنر را به حداقل مقدار رسانده و خاصیت تمام طبی بودن به تشک می دهد همچنین از لایه ترموفلت با گرماژ بالا جهت تقسیم مساوی فشار بر روی تشک و افزایش طول عمر مفید آن استفاده گردیده است.

تشک داتیس مدل بانجوپد Banjo Padd سایز ۱۴۰*۲۰۰

3,718,000 تومان
تشک تمام طبی ارتوپدیک با پد ژله ای کامفورت تهیه شده از فنر مقاوم ۲/۲ میلیمتر که بین فنرها فوم پلی اتیلن با دانسیته ۳۰ تزریق شده که خاصیت ارتجاعی فنر را به حداقل مقدار رسانده و خاصیت تمام طبی بودن به تشک می دهد همچنین از لایه ترموفلت با گرماژ بالا جهت تقسیم مساوی فشار بر روی تشک و افزایش طول عمر مفید آن استفاده گردیده است.

تشک داتیس مدل بانجوپد Banjo Padd سایز ۱۶۰*۲۰۰

4,250,000 تومان
تشک تمام طبی ارتوپدیک با پد ژله ای کامفورت تهیه شده از فنر مقاوم ۲/۲ میلیمتر که بین فنرها فوم پلی اتیلن با دانسیته ۳۰ تزریق شده که خاصیت ارتجاعی فنر را به حداقل مقدار رسانده و خاصیت تمام طبی بودن به تشک می دهد همچنین از لایه ترموفلت با گرماژ بالا جهت تقسیم مساوی فشار بر روی تشک و افزایش طول عمر مفید آن استفاده گردیده است.

تشک داتیس مدل بانجوپد Banjo Padd سایز ۱۸۰*۲۰۰

4,780,000 تومان
تشک تمام طبی ارتوپدیک با پد ژله ای کامفورت تهیه شده از فنر مقاوم ۲/۲ میلیمتر که بین فنرها فوم پلی اتیلن با دانسیته ۳۰ تزریق شده که خاصیت ارتجاعی فنر را به حداقل مقدار رسانده و خاصیت تمام طبی بودن به تشک می دهد همچنین از لایه ترموفلت با گرماژ بالا جهت تقسیم مساوی فشار بر روی تشک و افزایش طول عمر مفید آن استفاده گردیده است.

تشک داتیس مدل بانجوپد Banjo Padd سایز ۲۰۰*۲۰۰

5,258,000 تومان
تشک تمام طبی ارتوپدیک با پد ژله ای کامفورت تهیه شده از فنر مقاوم ۲/۲ میلیمتر که بین فنرها فوم پلی اتیلن با دانسیته ۳۰ تزریق شده که خاصیت ارتجاعی فنر را به حداقل مقدار رسانده و خاصیت تمام طبی بودن به تشک می دهد همچنین از لایه ترموفلت با گرماژ بالا جهت تقسیم مساوی فشار بر روی تشک و افزایش طول عمر مفید آن استفاده گردیده است.

تشک داتیس مدل بانجوپد Banjo Padd سایز ۹۰*۲۰۰

2,320,000 تومان
تشک تمام طبی ارتوپدیک با پد ژله ای کامفورت تهیه شده از فنر مقاوم ۲/۲ میلیمتر که بین فنرها فوم پلی اتیلن با دانسیته ۳۰ تزریق شده که خاصیت ارتجاعی فنر را به حداقل مقدار رسانده و خاصیت تمام طبی بودن به تشک می دهد همچنین از لایه ترموفلت با گرماژ بالا جهت تقسیم مساوی فشار بر روی تشک و افزایش طول عمر مفید آن استفاده گردیده است.

تشک داتیس مدل مارتلاتو Martellato سایز ۱۲۰*۲۰۰

5,430,000 تومان
تشک تمام طبی ارتوپدیک با تکنلوژی فنر منفصل بسیار مقاوم ۸/۲ میلیمتر مخصوص افراد سنگین وزن یا افرادی که تمایل به استفاده از تشک با طول عمر بسیار بالا دارند.

تشک داتیس مدل مارتلاتو Martellato سایز ۱۴۰*۲۰۰

6,340,000 تومان
تشک تمام طبی ارتوپدیک با تکنلوژی فنر منفصل بسیار مقاوم ۸/۲ میلیمتر مخصوص افراد سنگین وزن یا افرادی که تمایل به استفاده از تشک با طول عمر بسیار بالا دارند.

تشک داتیس مدل مارتلاتو Martellato سایز ۱۶۰*۲۰۰

7,260,000 تومان
تشک تمام طبی ارتوپدیک با تکنلوژی فنر منفصل بسیار مقاوم ۸/۲ میلیمتر مخصوص افراد سنگین وزن یا افرادی که تمایل به استفاده از تشک با طول عمر بسیار بالا دارند.

تشک داتیس مدل مارتلاتو Martellato سایز ۱۸۰*۲۰۰

8,156,000 تومان
تشک تمام طبی ارتوپدیک با تکنلوژی فنر منفصل بسیار مقاوم ۸/۲ میلیمتر مخصوص افراد سنگین وزن یا افرادی که تمایل به استفاده از تشک با طول عمر بسیار بالا دارند.

تشک داتیس مدل مارتلاتو Martellato سایز ۲۰۰*۲۰۰

8,972,000 تومان
تشک تمام طبی ارتوپدیک با تکنلوژی فنر منفصل بسیار مقاوم ۸/۲ میلیمتر مخصوص افراد سنگین وزن یا افرادی که تمایل به استفاده از تشک با طول عمر بسیار بالا دارند.

تشک داتیس مدل مارتلاتو Martellato سایز ۹۰*۲۰۰

3,840,000 تومان
تشک تمام طبی ارتوپدیک با تکنلوژی فنر منفصل بسیار مقاوم ۸/۲ میلیمتر مخصوص افراد سنگین وزن یا افرادی که تمایل به استفاده از تشک با طول عمر بسیار بالا دارند.