تشک یکنفره 100در200

مشخصات و خرید تشک یکنفره سایز 100 در 200 سانتیمتر

تشک های یکنفره در ابعاد غیر استاندارد 100 در 200 سانتیمتر از برند های مطرح و معتبر در زمینه کالای خواب تولید و وانه بازار شده است. شرکت های تشک رویا، تشک خوشخواب، تشک پارمیس، تشک نفیس، تشک داتیس، تشک ویستر به تولید تشک یکنفره 100 در 200 سانتیمتر از مدل های مختلف خود نموده است.

لیست قیمت تشک یکنفره رویا سایز 100 در 200 سانتیمتر

ردیفنام محصولقیمت(تومان)قیمت ویژه(تومان)گروه محصولاتگارانتی
1تشک یکنفره خوشخواب مدل کامفورت سایز 100در 200 سانتی متر20000001880000طبی فنری فنر متصل24 ماه
2تشک یکنفره خوشخواب مدل باراباس سایز 100 در 200 سانتی متر24000002256000طبی فنری فنر متصل40 ماه
3تشک یکنفره خوشخواب مدل کلاسیک سایز 100 در 200 سانتی متر36000003384000طبی فنری فنر متصل24 ماه
4تشک یکنفره خوشخواب مدل آناهیتا سایز 100 در 200 سانتی متر32000003008000طبی فنری فنر متصل50 ماه
5تشک یکنفره خوشخواب مدل طبی فنری سایز 100 در 200 سانتی متر32000003008000طبی فنری فنر متصل50 ماه
6تشک یکنفره خوشخواب مدل فرست کلاس سایز 100 در 200 سانتی متر42000003948000طبی فنری فنر متصل50 ماه
7تشک یکنفره خوشخواب مدل الینا طبی سایز 100 در 200 سانتی متر42000003948000تشک طبی36 ماه
8تشک یکنفره خوشخواب مدل طبی پاکتی سایز 100 در 200 سانتی متر38000003572000طبی فنری فنر منفصل60 ماه
9تشک یکنفره خوشخواب مدل سوپر کلاس سافت سایز 100 در 200 سانتی متر47000004418000طبی فنری فنر منفصل60 ماه
10تشک یکنفره خوشخواب مدل سوپر کلاس هارد سایز 100 در 200سانتی متر47000004418000طبی فنری فنر منفصل60 ماه
11تشک یکنفره خوشخواب مدل سوپر استار سایز 100در 200 سانتی متر62000005828000طبی فنری فنر منفصل88 ماه
12تشک یکنفره خوشخواب مدل های کلاس مموری سایز 100در 200 سانتی متر75000007050000طبی فنری فنر منفصل88 ماه
13تشک یکنفره خوشخواب مدل ام بی ام سایز 100در200 سانتی متر1350000012690000طبی فنری فنر منفصل99 ماه

لیست قیمت تشک یکنفره خوشخواب سایز 100 در 200 سانتیمتر

ردیفنام محصولقیمت(تومان)گروه محصولاتگارانتی
1تشک یکنفره خوشخواب مدل الینا طبی سایز 100 در 200 سانتی متر4200000تشک طبی36 ماه
2تشک یکنفره خوشخواب مدل کامفورت سایز 100در 200 سانتی متر2000000طبی فنری فنر متصل24 ماه
3تشک یکنفره خوشخواب مدل باراباس سایز 100 در 200 سانتی متر2400000طبی فنری فنر متصل40 ماه
4تشک یکنفره خوشخواب مدل کلاسیک سایز 100 در 200 سانتی متر3600000طبی فنری فنر متصل24 ماه
5تشک یکنفره خوشخواب مدل آناهیتا سایز 100 در 200 سانتی متر3200000طبی فنری فنر متصل50 ماه
6تشک یکنفره خوشخواب مدل طبی فنری سایز 100 در 200 سانتی متر3200000طبی فنری فنر متصل50 ماه
7تشک یکنفره خوشخواب مدل فرست کلاس سایز 100 در 200 سانتی متر4200000طبی فنری فنر متصل50 ماه
8تشک یکنفره خوشخواب مدل ام بی ام سایز 100در200 سانتی متر13500000طبی فنری فنر منفصل99 ماه
9تشک یکنفره خوشخواب مدل های کلاس مموری سایز 100در 200 سانتی متر7500000طبی فنری فنر منفصل88 ماه
10تشک یکنفره خوشخواب مدل سوپر استار سایز 100در 200 سانتی متر6200000طبی فنری فنر منفصل88 ماه
11تشک یکنفره خوشخواب مدل سوپر کلاس هارد سایز 100 در 200سانتی متر4700000طبی فنری فنر منفصل60 ماه
12تشک یکنفره خوشخواب مدل سوپر کلاس سافت سایز 100 در 200 سانتی متر4700000طبی فنری فنر منفصل60 ماه
13تشک یکنفره خوشخواب مدل طبی پاکتی سایز 100 در 200 سانتی متر3800000طبی فنری فنر منفصل60 ماه

لیست قیمت تشک یکنفره نفیس سایز 100 در 200 سانتیمتر

ردیفنام محصولقیمت(تومان)قیمت ویژه(تومان)گروه محصولاتگارانتی
1تشک یکنفره نفیس مدل مدیکال C سایز 100 در 200 سانتی متر46900004270000تشک طبی4 سال
2تشک یکنفره نفیس مدل مدیکال B سایز 100 در 200 سانتی متر66000006010000تشک طبی6 سال
3تشک یکنفره نفیس مدل نیلوفر C سایز 100 در 200 سانتی متر24300002210000طبی فنری فنر متصل4 سال
4تشک یکنفره نفیس مدل نیلوفرB سایز 100 در 200 سانتی متر33800003080000طبی فنری فنر متصل5 سال
5تشک یکنفره نفیس مدل نیلوفر A سایز 100 در 200 سانتی متر38200003480000طبی فنری فنر متصل6 سال
6تشک یکنفره نفیس مدل ارکیده C سایز100 در 200 سانتی متر47900004360000طبی فنری فنر متصل7 سال
7تشک یکنفره نفیس مدل ارکیده B سایز 100 در 200 سانتی متر55500005050000طبی فنری فنر متصل8 سال
8تشک دونفره نفیس مدل اسلیپ پلاس C سایز 100 در 200 سانتی متر68400006220000طبی فنری فنر منفصل8 سال
9تشک یکنفره نفیس مدل اسلیپ پلاس B سایز 100 در 200 سانتی متر80900007360000طبی فنری فنر منفصل9 سال
10تشک یکنفره نفیس مدل اسلیپ پلاس A سایز 100 در 200 سانتی متر1175000010690000طبی فنری فنر منفصل10 سال

لیست قیمت تشک یکنفره ویستر سایز 100 در 200 سانتیمتر

ردیفنام محصولقیمت(تومان)گروه محصولاتگارانتی
1تشک یکنفره ویستر مدل دکتر ویستر سایز 100 در 200 سانتی متر6086800طبی فنری فنر متصل7 سال
2تشک یکنفره ویستر مدل جیوا سایز 100 در 200 سانتی متر4210700طبی فنری فنر متصل6 سال
3تشک یکنفره ویستر مدل مارینا سایز 100 در 200 سانتی متر3518200طبی فنری فنر متصل5 سال
4تشک یکنفره ویستر مدل ناژین سایز 100 در 200 سانتی متر2955400طبی فنری فنر متصل4 سال
5تشک یکنفره ویستر مدل دکتر ویستر ارتوپدیک سایز 100 در 200 سانتی متر5955500طبی فنری فنر متصل7 سال
6تشک یکنفره ویستر مدل ویسکو ویستر سایز 100 در 200 سانتی متر9173300تشک طبی7 سال
7تشک یکنفره ویستر مدل هورداپدیک سایز 100 در 200 سانتی متر4388900تشک طبی2 سال
8تشک یکنفره ویستر مدل کرون ویستر سایز 100 در 200 سانتی متر17513400طبی فنری فنر منفصل8سال
9تشک یکنفره ویستر مدل ویس پاکت سایز 100 در 200 سانتی متر9413700طبی فنری فنر منفصل7 سال
10تشک یکنفره ویستر مدل آوین نوین سایز 100 در 200 سانتی متر5791500طبی فنری فنر منفصل7 سال
11تشک یکنفره ویستر مدل کینگ ویستر سایز 100 در 200 سانتی متر11477200طبی فنری فنر منفصل7 سال

لیست قیمت تشک یکنفره ایران خواب سایز 100 در 200 سانتیمتر

ردیفنام محصولقیمت(تومان)گروه محصولاتگارانتی
1تشک یکنفره ایران خواب مدل طبی آسایش سایز 100 در 200 سانتیمتر4260000تشک طبی48 ماه
2تشک یکنفره ایران خواب مدل طبی دنلپ سایز 100 در 200 سانتیمتر8060000تشک طبی72 ماه
3تشک یکنفره ایران خواب مدل طبی سوپر آسایش سایز 100 در 200 سانتیمتر3890000تشک طبی60 ماه
4تشک یکنفره ایران خواب مدل طبی سوپر مدیکال سایز 100 در 200 سانتیمتر5425000تشک طبی72 ماه
5تشک یکنفره ایران خواب مدل طبی هوشمند سایز 100 در 200 سانتیمتر9240000تشک طبی6 سال
6تشک یکنفره ایران خواب مدل طبی فنری پاکت پلاس سایز 100 در 200 سانتیمتر8800000طبی فنری فنر منفصل84 ماه
7تشک یکنفره ایران خواب مدل فنری آسایش سایز 100 در 200 سانتیمتر3040000طبی فنری فنر متصل48 ماه
8تشک یکنفره ایران خواب مدل طبی فنری آرامیس سایز 100 در 200 سانتیمتر6070000طبی فنری فنر متصل72 ماه
9تشک یکنفره ایران خواب مدل طبی فنری سوپر آرامیس سایز 100 در 200 سانتیمتر6410000طبی فنری فنر متصل72 ماه
10تشک یکنفره ایران خواب مدل طبی فنری فومیکس سایز 100 در 200 سانتیمتر3410000طبی فنری فنر متصل5 سال
11تشک یکنفره ایران خواب مدل طبی فنری هوشمند سایز 100 در 200 سانتیمتر7270000طبی فنری فنر متصل7 سال
12تشک یکنفره ایران خواب مدل طبی فنری یورو لوکس سایز 100 در 200 سانتیمتر4390000طبی فنری فنر متصل7 سال
13تشک یکنفره ایران خواب مدل طبی فنری پرفکت سایز 100 در 200 سانتیمتر5240000طبی فنری فنر متصل72 ماه

لیست قیمت تشک یکنفره خوابالو سایز 100 در 200 سانتیمتر

ردیفنام محصولاتقیمت(تومان)گروه محصولاتگارانتی
1تشک یکنفره خوابالو مدل تاپ اسپرینگ سایز 100 در 200 سانتیمتر6570000طبی فنری فنر منفصلدارای 5 سال وارانتی
2تشک یکنفره خوابالو مدل آناهیتا سایز 100 در 200 سانتیمتر8130000طبی فنری فنر متصلدارای 8 سال وارانتی
3تشک یکنفره خوابالو مدل ارکید سایز 100 در 200 سانتیمتر4530000طبی فنری فنر متصلدارای 5 سال وارانتی
4تشک یکنفره خوابالو مدل پرنس سایز 100 در 200 سانتیمتر3920000طبی فنری فنر متصلدارای 3 سال وارانتی
5تشک یکنفره خوابالو مدل پرنسس سایز 100 در 200 سانتیمتر6870000طبی فنری فنر متصلدارای 6 سال وارانتی
6تشک یکنفره خوابالو مدل سناتور سایز 100 در 200 سانتیمتر8450000طبی فنری فنر متصلدارای 8 سال وارانتی

لیست قیمت تشک یکنفره دریم لند سایز 100 در 200 سانتیمتر

ردیفنام محصولقیمت(تومان)گروه محصولاتگارانتی
1تشک یکنفره دریم لند مدل لیلاک سایز 100 در 200 سانتیمتر5610000تشک طبی4 سال
2تشک یکنفره دریم لند مدل بلو سایز 100 در 200 سانتیمتر3000000طبی فنری فنر متصل4 سال
3تشک یکنفره دریم لند مدل گرین سایز 100 در 200 سانتیمتر4100000طبی فنری فنر متصل5 سال
4تشک یکنفره دریم لند مدل پرپل سایز 100 در 200 سانتیمتر4950000طبی فنری فنر متصل6 سال
5تشک یکنفره دریم لند مدل آووکادو سایز 100 در 200 سانتیمتر5100000طبی فنری فنر متصل6 سال
6تشک یکنفره دریم لند مدل ارکید سایز 100 در 200 سانتیمتر5640000طبی فنری فنر متصل7 سال
7تشک یکنفره دریم لند مدل آکوا سایز 100 در 200 سانتیمتر3980000طبی فنری فنر منفصل5 سال
8تشک یکنفره دریم لند مدل اوشن سایز 100 در 200 سانتیمتر5470000طبی فنری فنر منفصل7 سال
9تشک یکنفره دریم لند مدل اسپیس سایز 100 در 200 سانتیمتر6370000طبی فنری فنر منفصل8 سال
10تشک یکنفره دریم لند مدل مایا سایز 100 در 200 سانتیمتر7510000طبی فنری فنر منفصل7 سال

لیست قیمت تشک یکنفره نایس سایز 100 در 200 سانتیمتر

ردیفنام محصولقیمت(تومان)گروه محصولاتگارانتی
1تشک یکنفره نایس مدل اسپشیال سایز 100 در 200 سانتیمتر9800000طبی فنری فنر متصل14 سال
2تشک یکنفره نایس مدل الترا سایز 100 در 200 سانتیمتر7950000طبی فنری فنر متصل10 سال
3تشک یکنفره نایس مدل ریلکس 100 در 200 سانتیمتر5100000طبی فنری فنر متصلسال 8
4تشک یکنفره نایس مدل کد 5 سوپر نایس سایز 100 در 200 سانتیمتر3880000طبی فنری فنر متصل5 سال
5تشک یکنفره نایس مدل کد 4 سایز 100 در 200 سانتیمتر3670000طبی فنری فنر متصل4 سال
6تشک یکنفره نایس مدل کد 6 رویال سایز 100 در 200 سانتیمتر4230000طبی فنری فنر متصل6 سال
7تشک یکنفره نایس مدل دو فصل سایز 100 در 200 سانتیمتر5350000طبی فنری فنر متصل7 سال
8تشک یکنفره نایس مدل مموری سایز 100 در 200 سانتیمتر11700000تشک طبی16 سال
9تشک یکنفره نایس مدل سوپر ارتوپدیک سایز 100 در 200 سانیتمتر6670000تشک طبی9 سال
10تشک یکنفره نایس مدل ارتوپدیک سایز 100 در 200 سانتیمتر5100000تشک طبی7 سال

لیست قیمت تشک یکنفره پارمیس سایز 100 در 200 سانتیمتر

ردیفنام محصولاتقیمت(تومان)گروه محصولاتگارانتی
1تشک دو نفره پارمیس مدل اسپشیال سایز 100در 200 سانتی متر2240000طبی فنری فنر متصل3 سال
2تشک یکنفره پارمیس مدل آراد اسلیپ سایز 100 در 200 سانتی متر2490000طبی فنری فنر متصل4 سال
3تشک یکنفره پارمیس مدل ارتوپدیک 1 سایز 100 در 200 سانتی متر3080000طبی فنری فنر متصل4 سال
4تشک یکنفره پارمیس مدل ارتوپدیک سایز 100 در 200 سانتیمتر3400000طبی فنری فنر متصل5 سال
5تشک یکنفره پارمیس مدل الترا ارتوپدیک سایز 100 در 200 سانتی متر5380000طبی فنری فنر متصل6 سال
6تشک یکنفره پارمیس مدل هپی اسلیپ سایز 100 در 200 سانتی متر4700000طبی فنری فنر متصل7 سال
7تشک دونفره پارمیس مدل دریم تاچ سایز 100 در 200 سانتی متر5870000طبی فنری فنر متصلسال 8
8تشک یکنفره پارمیس مدل مدیکال سایز 100 در 200 سانتی متر5100000تشک طبی5 سال
9تشک یکنفره پارمیس مدل مدیکال 1 سایز 100 در 200 سانتیمتر4560000تشک طبی5 سال
10تشک دونفره پارمیس مدل مولکول 1 سایز 100 در 200 سانتی متر12070000تشک طبیسال 10
11تشک یکنفره پارمیس مدل مولکول 2 سایز 100 در 200 سانتیمتر12256000تشک طبیسال 10
12تشک یکنفره پارمیس مدل یوروتاچ سایز 100 در 200 سانتی متر11730000تشک طبیسال 8
13تشک یکنفره پارمیس مدل سیمپل سایز 100 در 200 سانتی متر4230000تشک طبی6 سال
14تشک یکنفره پارمیس مدل نامبر 3 سایز 100 در 200 سانتی متر11330000طبی فنری فنر منفصلسال 10
15تشک یکنفره پارمیس مدل نامبر 2 سایز 100 در 200 سانتی متر9340000طبی فنری فنر منفصلسال 10
16تشک یکنفره پارمیس مدل نامبر1 سایز100 در 200 سانتی متر8250000طبی فنری فنر منفصلسال 10

نکات طلایی در خرید تشک استاندارد 

 • دقت در ارتفاع تشک و تختخواب
 • دقت در سفتی سطح تشک
 • دقت در نوع پارچه تشک
 • دقت در چگالی اسفنج

تشک های فنر متصل

این نوع فنر را ممکن است فنر میراکویل یا مارپیچ بنامند. در بازار اغلب در مورد فنریت این تشک‌ها می‌شنوید که منظور از فنریت معیاری است که مستقیما با ضخامت فنرها ارتباط دارد. به زبان ساده‌تر هر چه این عدد کمتر باشد، تشک سفت‌تر خواهد بود.  این فنرها در سراسر تشک به هم متصل هستند که این نوع چینش خاص، مزایا و معایبی را به همراه دارد.

دارای سطح متوسط رو به نرم می باشند در نتیجه برای افرادی که از سلامت کامل جسمانی برخوردار هستند و کودکان و نوجوانان گزینه ای مناسب است.افرادی که بر حسب عادت های خواب به پهلو می خوابند می توانند از تشک با سطح نرم استفاده نمایند.

این تشک ها برای افرادی که دارای کمر درد یا دیسک کمر هستند به هیچ عنوان توصیه نمی شود.

البته این مدل پایه ای تشک است و استفاده زیادی دارد بطور مثال از مسافر خانه ها گرفته تا خوابگاهها و اتاق خواب های افراد جوان . تشک های فنری بیشتر بین افراد جوان و کم سن که وزن کمتری دارند رواج دارد.

قیمت تشک طبی فنری

تشک طبی فنری به لحاظ قیمت دسته بندی مختلفی دارند مناسب ترین قیمت در تشک های طبی فنری تشک فنر متصل هستند. و بالاترین قیمت را تشک های فنر منفصل دارا می باشند.

تشک های فنر منفصل

فنر منفصل (پاکتی) فنرهایی هستند که به صورت جدا از هم در روکش های کوچک از جنس مواد مصنوعی یا کتان قرار دارند فنر منفصل ها در هسته داخلی تشک قرار دارند و در لایه های بالا از فوم و لاتکس استفاده می شود. که این امر کیفیت و راحتی بالای تشک را فراهم می کند.

یک قانون کلی که  در مورد تشک های فنر منفصل (پاکتی) وجود دارد این است که با افزایش تعداد فنر های به کار رفته در آن  پشتیبانی و کنترل حرکت بیشتر می شود.

تشک های فنر منفصل در لبه های خود مقاومت بیشتری دارند طول عمر تشک های فنر (منفصل) بین 7 الی 10 سال می باشد.

ویژگی تشک طبی مناسب چیست؟

 • یک تشک طبی مناسب از چگالی اسفنج بالایی برخوردار است تا تحمل افراد با وزن بالا را داشته باشد در نتیجه از گود شدن زودهنگام تشک جلوگیری می نماید.
 • از آنجا که افراد دارای کمر درد یا دیسک کمرمدت زمان طولانی را دربستر به سر می برند در نتیجه استفاده از پارچه ضد حساسیت و ضد تعریق با کیفیت مناسب در تشک های طبی از اهمیت زیادی برخوردار است.
 • قیمت تمام شده تشک های طبی تولید داخل به مراتب کمتر از همتایان خارجی می باشد ضمن اینکه مدت زمان کوتاهی بعد از تولید در دسترس مشتریان قرار می گیرد و کیفیت خود را حفظ خواهد کرد.
 • باید ارتفاع مناسب و استاندارد در تهیه تشک های طبی کاملا رعایت شود تا در هنگام نشستن بر لبه تخت زانو در زاویه 90 درجه قرار بگیرد و به کمر و ستون فقرات فشاری وارد نشود و رفتن به رختخواب و برخواستن از آن دشوار نباشد.
 • سطح تشک های طبی به نسبت در مقایسه با تشک فنر متصل و تشک فنر منفصل بیشتر می باشد علت این امر جلوگیری از فرو رفتن کاربر در سطح تشک می باشد زیرا در این حالت انحنای ستون مهره از بین خواهد رفت و کمر درد شدید اجتناب ناپذیر خواهد بود.

مشخصات تشک طبی ( اسفنجی )

 • تشک های طبی در تمام برند های مطرح تشک رویا، تشک خوشخواب، تشک داتیس، تشک پارمیس، تشک نفیس، تشک ویستر تهیه و روانه بازار شده است.
 • تشک طبی دارای اسکلت اسفنجی بدون فنر می باشند.
 • چگالی اسفنج در تشک طبی بسیار بالا می باشد در نتیجه دیرتر گود می شود و طول عمر بالایی دارند.
 • سطح تشک طبی به لحاظ سفتی سطح تشک بسیار سفت می باشد و انعطاف پذیری کمتری دارد.
 • تشک طبی برای افراد مبتلا به کمر درد و دیسک کمر به لحاظ پزشکی توصیه می شود.

خرید آسان و دلنشین را با ما در فروشگاه اینترنتی خوابکو تجربه کنید. تمام تلاش خود را بکار گرفته ایم تا با ایجاد زمینه مناسب جهت ارسال به تمام نقاط کشور و ارائه بهترین کیفیت، بهترین قیمت و بیشترین تنوع محصول و ارسال در کمترین زمان ممکن به همراه خدمات پس از فروش” 7 روز گارانتی خرید” گامی مطلوب در جهت رفاه حال مشتریان خود برداشته و خرید را برای شما به یک تجربه دلچسب تبدیل کنیم. و این پاسخی است به حسن انتخاب شما

ویژگی امتیاز
بهترین قیمت ⭐⭐⭐⭐⭐✅ ۵/۵
ارسال سریع ⭐⭐⭐⭐⭐✅✅ ۴.۸/۵
پشتیبانی ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐ ۴.۷/۵
گارانتی ⭐⭐⭐⭐⭐ ۴.۹/۵

 

شرکت خوابکو ، با عرضه ی کالای خواب (سرویس خواب ، تخت خواب ، تشک ، بالش ، روتختی ، محافظ و…) به همراه مشاوره برای یک انتخاب درست آمادگی ارائه ی خدمات به شما عزیزان را دارد. اگر به دنبال کالای خواب هستید خوابکو را انتخاب کنید.

ارسال رایگان | پرداخت درب منزل | ارسال کمتر از 6 ساعت

تشک یکنفره سایز 100 در 200 سانتیمتر – خرید تشک یکنفره سایز 100 در 200 سانتیمتر – فروش تشک یکنفره سایز 100 در 200 سانتیمتر – مشخصات تشک یکنفره سایز 100 در 200 سانتیمتر – قیمت تشک سایز 100 در 200 سانتیمتر – خرید اینترنتی تشک یکنفره سایز 100 در 200 سانتیمتر – خوشخواب یکنفره سایز 100 در 200 سانتیمتر 

1