تشک نوجوان

برند های مطرح همچون تشک رویا، تشک خوشخواب، تشک پارمیس، تشک داتیس، تشک ویستر،تشک وگال در تولید تشک از مدل های خاص اقدام به تولید تشک در ابعاد نوجوان 80 در 180 سانتیمتر و 80 در 140 سانتیمتر نموده اند.

تشک نوجوان رویا

برند رویا تشک نوجوان در ابعاد 80 در 180 سانتیمتر تولید می کند و تولید تشک نوجوان از سه مدل امکان پذیر می باشد

تشک نوجوان رویا بونل 2

تشک نوجوان رویابونل 5

تشک نوجوان رویا اولترا 4

تشک نوجوان خوشخواب

برند خوشخواب تشک نوجوان را درابعاد 80 در 180 سانتیمتر تولید و روانه بازار کرده است.

تشک نوجوان خوشخواب از 2 مدل امکان تهیه و تولید دارد.

تشک نوجوان خوشخواب طبی فنری

تشک نوجوان خوشخواب کامفورت

تشک نوجوان پارمیس

برند پارمیس تشک نوجوان را درابعاد 80 در 180 سانتیمتر تولید و روانه بازار کرده است.

تشک نوجوان پارمیس از 3 مدل امکان تهیه و تولید دارد.

تشک نوجوان پارمیس الترا ارتوپدیک

تشک نوجوان پارمیس اسپشیال

تشک نوجوان پارمیس مدیکال

تشک نوجوان وگال

برند وگال تشک نوجوان را درابعاد 80 در 180 سانتیمتر و 80 در 140 سانتیمتر تولید و روانه بازار کرده است.تشک نوجوان وگال از 2 مدل امکان تهیه و تولید دارد.

تشک سوپر طبی 80 در 140 سانتیمتر

تشک سوپر طبی 80 در 180 سانتیمتر

مشاوره و گفتگو با پشتیبانی خرید
1