لگو خوابکو
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

0

برای مشاهده لیست وارد شوید...

مشاهده محصولات فروشگاه

لیست قیمت تشک پارمیس

ردیفنام محصولقیمت (تومان )قیمت ویژه ( تومان )سال گارانتی
1تشک یکنفره پارمیس مدل ارتوپدیک 1 سایز 90 در 200 سانتی متر180000014400004 سال
2تشک یکنفره پارمیس مدل ارتوپدیک 1 سایز 100 در 200 سانتی متر200000016000004 سال
3تشک یکنفره پارمیس مدل ارتوپدیک 1 سایز 120 در 200 سانتی متر240000019200004 سال
4تشک دونفره پارمیس مدل ارتوپدیک 1 سایز 140 در 200 سانتی متر280000022400004 سال
5تشک دونفره پارمیس مدل ارتوپدیک 1 سایز 160 در 200 سانتی متر320000025600004 سال
6تشک دونفره پارمیس مدل ارتوپدیک 1 سایز 180 در 200 سانتی متر360000028800004 سال
7تشک یکنفره پارمیس مدل مدیکال سایز 90 در 200 سانتی متر393700031496005 سال
8تشک یکنفره پارمیس مدل مدیکال سایز 100 در 200 سانتی متر437500035000005 سال
9تشک یکنفره پارمیس مدل مدیکال سایز 120 در 200 سانتی متر525000042000005 سال
10تشک دو نفره پارمیس مدل مدیکال سایز 140 در 200 سانتی متر612500049000005 سال
11تشک دو نفره پارمیس مدل مدیکال سایز 160 در 200 سانتی متر700000056000005 سال
12تشک دو نفره پارمیس مدل مدیکال سایز 180 در 200 سانتی متر787500063000005 سال
13تشک یکنفره پارمیس مدل دریم تاچ سایز 90 در 200 سانتی متر268700021496008سال
14تشک یکنفره پارمیس مدل دریم تاچ سایز 100 در 200 سانتی متر298600023888008سال
15تشک یکنفره پارمیس مدل دریم تاچ سایز 120 در 200 سانتی متر358300028664008سال
16تشک دونفره پارمیس مدل دریم تاچ سایز 140 در 200 سانتی متر418000033440008سال
17تشک دونفره پارمیس مدل دریم تاچ سایز 160 در 200 سانتی متر477700038216008سال
18تشک دونفره پارمیس مدل دریم تاچ سایز 180 در 200 سانتی متر537500043000008سال
19تشک یکنفره پارمیس مدل اسپشیال سایز 90 در 200 سانتی متر131200010496003 سال
20تشک یکنفره پارمیس مدل اسپشیال سایز 100در 200 سانتی متر145800011664003 سال
21تشک یکنفره پارمیس مدل اسپشیال سایز 120در 200 سانتی متر175000014000003 سال
22تشک دو نفره پارمیس مدل اسپشیال سایز 140در 200 سانتی متر204100016328003 سال
23تشک دو نفره پارمیس مدل اسپشیال سایز 160در 200 سانتی متر233300018664003 سال
24تشک دو نفره پارمیس مدل اسپشیال سایز 180در 200 سانتی متر262500021000003 سال
25تشک یکنفره پارمیس مدل مولکول 1 سایز 90 در 200 سانتی متر7696000615680010سال
26تشک یکنفره پارمیس مدل مولکول 1 سایز 100 در 200 سانتی متر8551000684080010سال
27تشک یکنفره پارمیس مدل مولکول 1 سایز 120 در 200 سانتی متر10261000820880010سال
28تشک یکنفره پارمیس مدل مولکول 1 سایز 140 در 200 سانتی متر11971000957680010سال
29تشک دو نفره پارمیس مدل مولکول 1 سایز 160 در 200 سانتی متر136820001094560010سال
30تشک دونفره پارمیس مدل مولکول 1 سایز 180 در 200 سانتی متر153920001231360010سال
31تشک یکنفره پارمیس مدل آراد اسلیپ سایز 90 در 200 سانتی متر154600012368004 سال
32تشک یکنفره پارمیس مدل آراد اسلیپ سایز 100 در 200 سانتی متر171800013744004 سال
33تشک یکنفره پارمیس مدل آراد اسلیپ سایز 120 در 200 سانتی متر206100016488004 سال
34تشک دونفره پارمیس مدل آراد اسلیپ سایز 140 در 200 سانتی متر240500019240004 سال
35تشک دونفره پارمیس مدل آراد اسلیپ سایز 160 در 200 سانتی متر274800021984004 سال
36تشک دونفره پارمیس مدل آراد اسلیپ سایز 180 در 200 سانتی متر309200024736004 سال
37تشک یکنفره پارمیس مدل هپی اسلیپ سایز 90 در 200 سانتی متر237500019000007 سال
38تشک یکنفره پارمیس مدل هپی اسلیپ سایز 100 در 200 سانتی متر263800021104007 سال
39تشک یکنفره پارمیس مدل هپی اسلیپ سایز 120 در 200 سانتی متر316600025328007 سال
40تشک دونفره پارمیس مدل هپی اسلیپ سایز 140 در 200 سانتی متر369400029552007 سال
41تشک دونفره پارمیس مدل هپی اسلیپ سایز 160 در 200 سانتی متر422200033776007 سال
42تشک دونفره پارمیس مدل هپی اسلیپ سایز 180 در 200 سانتی متر475000038000007 سال
43تشک یکنفره پارمیس مدل الترا ارتوپدیک سایز 90 در 200 سانتی متر223700017896006 سال
44تشک یکنفره پارمیس مدل الترا ارتوپدیک سایز 100 در 200 سانتی متر248600019888006 سال
45تشک یکنفره پارمیس مدل الترا ارتوپدیک سایز 120 در 200 سانتی متر298300023864006 سال
46تشک دونفره پارمیس مدل الترا ارتوپدیک سایز 140 در 200 سانتی متر348000027840006 سال
47تشک دو نفره پارمیس مدل الترا ارتوپدیک سایز 160 در 200 سانتی متر397700031816006 سال
48تشک دونفره پارمیس مدل الترا ارتوپدیک سایز 180 در 200 سانتی متر447500035800006 سال
49تشک یکنفره پارمیس مدل نامبر 3 سایز 90 در 200 سانتی متر4262000340960010سال
50تشک یکنفره پارمیس مدل نامبر 3 سایز 100 در 200 سانتی متر4736000378880010سال
51تشک یکنفره پارمیس مدل نامبر 3 سایز 120 در 200 سانتی متر5683000454640010سال
52تشک دونفره پارمیس مدل نامبر 3 سایز 140 در 200 سانتی متر6630000530400010سال
53تشک دونفره پارمیس مدل نامبر 3 سایز 160 در 200 سانتی متر7577000606160010سال
54تشک دونفره پارمیس مدل نامبر 3 سایز 180 در 200 سانتی متر8525000682000010سال
55تشک یکنفره پارمیس مدل نامبر 2 سایز 90 در 200 سانتی متر3737000298960010سال
56تشک یکنفره پارمیس مدل نامبر 2 سایز 100 در 200 سانتی متر4152000332160010سال
57تشک یکنفره پارمیس مدل نامبر 2 سایز 120 در 200 سانتی متر4983000398640010سال
58تشک دونفره پارمیس مدل نامبر 2 سایز 140 در 200 سانتی متر5813000465040010سال
59تشک دونفره پارمیس مدل نامبر 2 سایز 160 در 200 سانتی متر6644000531520010سال
60تشک دونفره پارمیس مدل نامبر 2 سایز 180 در 200 سانتی متر7475000598000010سال
61تشک یکنفره پارمیس مدل نامبر1 سایز90 در 200 سانتی متر3475000278000010سال
62تشک یکنفره پارمیس مدل نامبر1 سایز100 در 200 سانتی متر3861000308880010سال
63تشک یکنفره پارمیس مدل نامبر1 سایز120 در 200 سانتی متر4633000370640010سال
64تشک دونفره پارمیس مدل نامبر1 سایز140 در 200 سانتی متر5405000432400010سال
65تشک دونفره پارمیس مدل نامبر1 سایز160 در 200 سانتی متر6177000494160010سال
66تشک دونفره پارمیس مدل نامبر1 سایز180 در 200 سانتی متر6950000556000010سال
67تشک یکنفره پارمیس مدل یوروتاچ سایز 90 در 200 سانتی متر435000034800008سال
68تشک یکنفره پارمیس مدل یوروتاچ سایز 100 در 200 سانتی متر483300038664008سال
69تشک یکنفره پارمیس مدل یوروتاچ سایز 120 در 200 سانتی متر580000046400008سال
70تشک یکنفره پارمیس مدل یوروتاچ سایز 140 در 200 سانتی متر676600054128008سال
71تشک یکنفره پارمیس مدل یوروتاچ سایز 160 در 200 سانتی متر773300061864008سال
72تشک یکنفره پارمیس مدل یوروتاچ سایز 180 در 200 سانتی متر870000069600008سال
73تشک یکنفره پارمیس مدل سیمپل سایز 90 در 200 سانتی متر406200032496006 سال
74تشک یکنفره پارمیس مدل سیمپل سایز 100 در 200 سانتی متر451300036104006 سال
75تشک یکنفره پارمیس مدل سیمپل سایز 120 در 200 سانتی متر541600043328006 سال
76تشک یکنفره پارمیس مدل سیمپل سایز 140 در 200 سانتی متر631900050552006 سال
77تشک یکنفره پارمیس مدل سیمپل سایز 160 در 200 سانتی متر722200057776006 سال
78تشک یکنفره پارمیس مدل سیمپل سایز 180 در 200 سانتی متر812500065000006 سال

تاریخچه تشک پارمیس

شرکت پارمیس با سابقه در زمینه تولید کالای خواب با کیفیت از بهترین مواد اولیه، تکنولوژی روز دنیا را به خدمت گرفته است . و افتخار دارد در همراهی با سایر برندهای مطرح ایرانی سهمی بسزا در در بازار خرید وفروش تشک های صد در صد ایرانی ،حاصل کار و تلاش جوانان با انگیزه وطن عزیزمان ایران ایفا کند. این محصولات با قیمت هایی استثنایی و مقرون به صرفه تولید و روانه بازار داخلی می شوند.تا هر نوع سلیقه با توان مالی را پوشش دهند.

تشک ارتوپدیک 1

 • از دسته تشک های فنر متصل می باشد.
 • استفاده از پارچه گردبافت ضد حساسیت در لایه خارجی تشک
 • استفاده از اسفنج 20 کیلو HR به قطر 2 سانت در 2 طرف تشک
 • دارای اسفنج 25 کیلو به قطر 2 سانت در لایه داخلی تشک
 • دارای فنر متصل با مفتول 2/2 در هسته مرکزی تشک
 • مناسب برای افراد تا وزن 80 کیلوگرم
 • ارتفاع تشک ارتوپدیک 1 حدودا 21 سانتیمتر می باشد.
 • دارای 4 سال تضمین کیفیت شرکت پارمیس

تشک ارتوپدیک

 • از دسته تشک های فنر متصل می باشد
 • استفاده از پارچه گردبافت ضد حساسیت در لایه خارجی تشک
 • استفاده الیاف ویسکوز 300 گرمی در لایه های تشک
 • استفاده از اسفنج 20 کیلو HR در 2 طرف تشک
 • دارای اسفنج 25 کیلو به قطر 3 سانت در لایه داخلی تشک
 • دارای فنر متصل با مفتول 2/2 در هسته مرکزی تشک
 • مناسب برای افراد تا وزن 90کیلوگرم
 • ارتفاع تشک ارتوپدیک حدودا 23 سانتیمتر می باشد.
 • دارای 5 سال تضمین کیفیت شرکت پارمیس

تشک اولترا ارتوپدیک

 • از دسته تشک های فنر متصل می باشد.
 • استفاده از پارچه گردبافت ضد حساسیت در لایه خارجی تشک
 • استفاده الیاف ویسکوز 150 گرمی در لایه های تشک
 • استفاده از اسفنج 20 کیلو HR در 2 طرف تشک
 • دارای اسفنج 30 کیلو به قطر 4 سانت در لایه داخلی تشک
 • دارای اسفنج ریباند 100 کیلو به قطر4 سانت در لایه داخلی تشک
 • دارای فنر متصل با مفتول 2/2 در هسته مرکزی تشک
 • مناسب برای افراد تا وزن 90کیلوگرم
 • ارتفاع تشک اولترا ارتوپدیک حدودا 25 سانتیمتر می باشد.

تشک آراد اسلیپ

 • از دسته تشک های فنر متصل می باشد.
 • استفاده از پارچه ژاکارد ضد حساسیت در لایه خارجی تشک
 • استفاده الیاف ویسکوز 300 گرمی در لایه های تشک
 • استفاده از اسفنج 20 کیلو HR در 2 طرف تشک
 • دارای اسفنج 20 کیلو به قطر 1 سانت در لایه داخلی تشک
 • دارای فنر متصل با مفتول 2/2 در هسته مرکزی تشک
 • مناسب برای افراد تا وزن 70کیلوگرم
 • ارتفاع تشک آراد اسلیپ حدودا 19 سانتیمتر می باشد.
 • دارای 4 سال تضمین کیفیت شرکت پارمیس

تشک دریم تاچ

 • از دسته تشک های فنرمتصل می باشد
 • استفاده از پارچه گردبافت ضد حساسیت در لایه خارجی تشک
 • استفاده الیاف ویسکوز 300 گرمی در لایه های تشک
 • استفاده از اسفنج 20 کیلو HR در 2 طرف تشک
 • دارای اسفنج 35 کیلو EURO LUX به قطر 8 سانتیمتر
 • استفاده از اسفنج ریباند 120 کیلو به قطر 4 سانتیمتر
 • دارای فنر متصل با مفتول 4/2 در هسته مرکزی تشک
 • دارای هردو حالت نرم و سفت می باشد.
 • ارتفاع تشک دریم تاچ حدودا 30 سانتیمتر می باشد.
 • دارای 8 سال تضمین کیفیت شرکت پارمیس

تشک هپی اسلیپ

 • از دسته تشک های فنر متصل می باشد.
 • استفاده از پارچه گردبافت ضد حساسیت در لایه خارجی تشک
 • استفاده الیاف ویسکوز 150 گرمی در لایه های تشک
 • استفاده از اسفنج رول 20 کیلو HR در 2 طرف تشک
 • دارای اسفنج 30 کیلو به قطر 6 سانتیمتر در لایه داخلی تشک
 • استفاده از اسفنج ریباند 120 کیلو به قطر 6 سانتیمتر
 • دارای فنر متصل با مفتول 2/2 در هسته مرکزی تشک
 • مناسب برای افراد تا وزن 100 کیلو گرم
 • ارتفاع تشک هپی اسلیپ حدودا 25 سانتیمتر می باشد.

تشک یورو تاچ

 • از دسته تشک های تمام طبی می باشد.
 • استفاده از پارچه گردبافت ضد حساسیت در لایه خارجی تشک
 • استفاده الیاف ویسکوز 300 گرمی در لایه های تشک
 • استفاده از اسفنج رول 20 کیلو در 2 طرف تشک
 • دارای اسفنج 35 کیلو به قطر 3 سانتیمتر در لایه داخلی تشک
 • استفاده از اسفنج ریباند 120 کیلو به قطر 16 سانتیمتر
 • مناسب برای افراد تا وزن 100 کیلو گرم
 • ارتفاع تشک یورو تاچ حدودا 29 سانتیمتر می باشد.
 • دارای 8 سال تضمین کیفیت شرکت پارمیس

تشک سیمپل

 • از دسته تشک های تمام طبی می باشد.
 • استفاده از پارچه گردبافت ضد حساسیت در لایه خارجی تشک
 • استفاده الیاف ویسکوز 300 گرمی در لایه های تشک
 • دارای اسفنج 35 کیلو به قطر 2 سانتیمتر در لایه داخلی تشک
 • استفاده از اسفنج رول 20 کیلو در 2 طرف تشک
 • دارای 4 اسفنج 35 کیلوگرم به قطر 7 سانتیمتر
 • استفاده از اسفنج ریباند 80 کیلو به قطر 20 سانتیمتر
 • مناسب برای افراد تا وزن 120 کیلو گرم
 • ارتفاع تشک سیمپل حدودا 25 سانتیمتر می باشد.
 • دارای 6 سال تضمین کیفیت شرکت پارمیس

تشک اسپشیال

 • از دسته تشک های فنر متصل می باشد.
 • استفاده از پارچه گردبافت ضد حساسیت در لایه خارجی تشک
 • استفاده الیاف ویسکوز 150 گرمی در لایه های تشک
 • دارای فنر متصل با مفتول 2/2 در هسته مرکزی تشک
 • دارای لایه ترموباند 2000 گرمی جهت تقسیم وزن در سطح تشک و جلوگیری از گود شدن زود هنگام تشک
 • دارای اسفنج رول به قطر 1 سانتیمتر می باشد.
 • مناسب برای افراد تا وزن 70 کیلو گرم
 • ارتفاع تشک اسپشیال حدودا 19 سانتیمتر می باشد.

تشک مولکول 1

 • از دسته تشک های فنر منفصل ( پاکتی ) می باشد.
 • استفاده از فنر سل پاکت یا میکرو پاکت سازگار با آناتومی بدن و پوشش دهنده گودی کمر
 • استفاده از پارچه گردبافت ضد حساسیت در لایه خارجی تشک
 • دارای لایه ترموباند 2000 گرمی جهت تقسیم وزن در سطح تشک و جلوگیری از گود شدن زود هنگام تشک
 • دارای اسفنج 30 کیلو گرم در لایه داخلی تشک
 • دارای لاتکس و مموری فوم با قدرت فرم پذیری و برگشت پذیری فوق العاده که گودی بدن را پوشش می دهد و از کمر درد و درد های مزمن عضلانی جلوگیری می کند.

تشک نامبر 1

 • از دسته تشک های فنرمنفصل می باشد.
 • استفاده از پارچه گردبافت ضد حساسیت در لایه خارجی تشک
 • استفاده الیاف ویسکوز 300 گرمی در لایه های تشک
 • استفاده از اسفنج 35 کیلو به قطر 8 سانت در 2 طرف تشک
 • ارتفاع تشک نامبر 1 حدودا 30 سانتیمتر می باشد.
 • دارای 10 سال تضمین کیفیت شرکت پارمیس

تشک نامبر 2

 • از دسته تشک های فنرمنفصل می باشد.
 • استفاده از پارچه گردبافت ضد حساسیت در لایه خارجی تشک
 • استفاده الیاف ویسکوز 300 گرمی در لایه های تشک
 • استفاده از اسفنج 35 کیلو به قطر 5 سانت در 2 طرف تشک
 • ارتفاع تشک نامبر 2 حدودا 32 سانتیمتر می باشد.
 • دارای 10 سال تضمین کیفیت شرکت پارمیس

تشک نامبر 3

 • از دسته تشک های فنرمنفصل می باشد.
 • استفاده از پارچه گردبافت ضد حساسیت در لایه خارجی تشک
 • استفاده الیاف ویسکوز 300 گرمی در لایه های تشک
 • استفاده از اسفنج 35 کیلو به قطر 8 سانت در 2 طرف تشک
 • ارتفاع تشک نامبر 3 حدودا 32 سانتیمتر می باشد.
 • دارای 10 سال تضمین کیفیت شرکت پارمیس

تاثیر وزن بر قیمت تشک

 1. در رده بندی تشک ها از یک مدل هرچه تشک به بالای رده بندی نزدیک می شود چگالی اسفنج افزایش می یابد. این امر زمانی از اهمیت ویژه برخودار است که کاربران وزن بالایی داشته باشند. هرچه چگالی اسفنج بالا باشد تحمل وزن بالا را خواهد داشت و به مرور زمان گود نمی شود و طول عمر آن افزایش می یابد.
 2. ارتفاع تشک هرچه بالاتر باشد نشانه دهنده این مطلب می باشد که ارتفاع و تعداد لایه های اسفنج به کار رفته در آن بیشترمی باشد
 3. استحکام فنر هرچه به رده بالاتر نزدیک می شود از دوام استحکام بالاتری برخوردار خواهد شد.
 4. کیفیت مواد اولیه موجود دراین تشک ها نسبت رده های پایین تر بیشتر می باشد و در نتیجه طول عمر آن افزایش می یابد.

تشک سفارشی

گاهی برخی از کاربران به صورت سفارشی اقدام به به تهیه تختخواب در ابعادی غیر استاندارد می نمایند یا به علت ناآگاهی در هنگام خرید تختخوابی غیر استاندارد را تهیه می نمایند بنابراین باید به دنبال مراکزی برای سفارش تشک در ابعاد مورد نظر باشند. فروشگاه ها و برند های مطرح بنابرسلیقه و نظر مشتری ساخت اینگونه ازتشک ها را از مدل های خاصی به عهده می گیرند. قیمت این تشک ها بسته به سایز با توجه به قیمت تشک استاندارد نزدیک به آن بدون تخفیف محاسبه می شودو 20 درصد به مبلغ بدون تخفیف جهت تهیه سفارشی آن در خط تولید اضافه خواهد شد.

راهکار ساده در تمیز کردن تشک

 1. ابتدا با جاروبرقی سطح تشک را از گرد و غبار و ذرات ریز آلودگی پاک کنید.
 2. اگر تشک لک شده یا بر اثر ریختن مایعات بر روی آن نمناک شده است جوش شیرین را بر روی نقاط لک شده بپاشید و چند دقیقه صبر کنید.
 3. جوش شیرین لکه هارا از بین می برد و رطوبت را جذب می کند و بوی نامطبوع نم را از بین خواهد برد.
 4. ترکیب جوش شیرین و مایع ظرفشویی لکه بر قوی بوده که به بافت پارچه آسیب نمی زند و طول عمر آن را کاهش نخواهد داد.
 5. بعد از طی مراحل بالا تشک را در فضای باز در معرض نور خورشید قرار دهید تا کاملا خشک شود.

مشاهده محصولات 6 برند مطرح به همراه مقایسه میان محصولات و دسترسی به مشخصات تکمیلی محصولات به همراه تخفیفات ویژه را در فروشگاه اینترنتی خوابکو تجربه نمایید.با ارسال به اقصی نقاط ایران به همراه تضمین کیفیت با شما مشتری گرامی همراه شده ایم و تمام تلاش خود را بکار گرفته ایم تا ضمن تامین تمام محصولات کالای خواب با تنوع در قیمت و مدل هر توان مالی با سلایق مختلف را پوشش دهیم

فروشگاه خوابکو  با سابقه طولانی در زمینه فروش تشک، محافظ تشک،باکس تخت، بالش، تشک های مهمان و سفری در طرحی ویژه اقدام به فروش آنلاین محصولات خود با 12 درصد تخفیف در سایت نموده است. خریدی مطمئن و آسان از برند باکیفیت  را با فروشگاه اینترنتی خوابکو تجربه کنید. خرید از فروشگاه اینترنتی این امکان را فراهم می آورد تا ضمن صرفه جویی در وقت و هزینه و امکان بررسی محصولات متنوع در هر ساعت از شبانه روزفرصت مناسب برای بررسی و انتخاب محصول مورد نظر را داشته باشید.

مقایسه مدل های مختلف تشک

در مقایسه میان برند های مطرح در زمینه تولید تشک آنچه بیش از همه خودنمایی می کند. این است که مدل های مختلف بسته شرایط جسمانی و متناسب با سن متفاوت می باشد در نتیجه قیمت ها به تناسب تغییر خواهد کرد برند مطرح با توجه به سابقه طولانی در زمینه تولید تشک ایرادات بیشتر محصولات را به صفر رسانده و کیفیت و طول عمر تشک را افزایش داده اند در ضمن قیمت تشک به حداقل ممکن کاهش داده شده است. در نتیجه مشتریان ، تشک را باصرفه اقتصادی بالا به همراه کیفیت بیشتر و خدمات پس از فروش دریافت خواهند کرد.

ویژگی استفاده از تشک های ایرانی

 1. این تشک ها از مواد اولیه با کیفیت و مرغوب در تولید تشک استفاده می نمایند
 2. گارانتی و خدمات پس از فروش تشک را در مقابل آسیب های احتمالی بیمه خواهد کرد.
 3. قیمت تمام شده تشک مقرون به صرفه و قابل مقایسه با محصولات وارداتی نخواهد بود. زیرا محصولات وارداتی با هزینه های سنگین ترخیص گمرکی با قیمت های بالا و سرسام آور به کاربران محصولات خارجی تحمیل می شود.
 4. محصولات تولید در داخل بلافاصله بعد از تولید در اختیار مصرف کننده قرار می گیرد اما کالای خواب وارداتی مدت طولانی در گمرک برای ترخیص باقی می ماند و مسیر طولانی حمل و نقل تا داخل کشور و رسیدن به دست مصرف کننده نهایی باعث افت کیفیت آن می شود.
 5. در خط تولید تشک برند های ایرانی از جوانان مستعد و کوشای کشور استفاده می شود این مساله ضمن به گردش درآوردن چرخه اقتصاد کشور در ایجاد اشتغال جوانان نقش تعیین کننده دارد .
 6. تشک های تولید داخل با توجه به شرایط آب وهوایی کشور عزیزمان ایران تولید شده است .و با آناتومی بدن کاربران سازگارتر است.
 7. در طرح ها و مدل های گوناگون تهیه می شود و تمام سلایق را پوشش می دهد.

تشک مناسب و نقش آن در درمان گودی کمر و پیشگیری از آن

در هنگام خرید تشک دقت لازم را داشته باشید . سطح تشک نباید خیلی سفت یا خیلی نرم باشد. اگر تشک بیش از حد سفت باشد انحنای طبیعی کمر از بین می رود و کمر در حالت صاف قرار می گیردو در حالت نرمی بیش از حد تشک کاربر در سطح تشک فرو می رود این امر باعث انحنای بیش از حد ستون مهره خواهد شد و کمردرد بسیار شایع خواهد بود.
سعی کنید از تشک های فنر منفصل و طبی بدون فنر استفاده نمایید در تشک های فنر منفصل به علت استفاده از فنر سل پاکت با آناتومی بدن سازگار و گودی کمر را پوشش می دهد.
تشک با ارتفاع مناسب را انتخاب نمایید تا زانو در زاویه 90 درجه قرار گیرد. و به ستون مهره فشاری وارد نشود.
حتی الامکان به صورت طاق باز و برروی ستون مهره دراز بکشید و بالش نرم را زیر زانوها قرار دهید تا فشار به ستون مهره به حداقل برسد.
استفاده از تشک با استانداردهای مناسب قبل از ابتلا به گودی کمر حالت پیشگیری دارد و باعث می شود انحنای طبیعی کمر حفظ شودو از دیسک کمر جلوگیری شود.

ضمانت نامه تشک شامل چه مواردی می شود؟

ازسوالات متداولی می باشد که ذهن بسیاری از مشتریان تشک را درگیر می کند در این مطلب مواردی را که شامل گارانتی تشک خواهد شد به اختصار بیان می کنیم.

 1. اگر تشک در هنگام تحویل توسط ماشین حمل بار خود شرکت دچار آسیب شود شامل پاره شدن پک تشک و کثیفی پارچه رویه ( اما این مورد شامل تحویل با باربری و اتفاقات ناشی از حمل ناصحیح بار توسط باربری نمی شود.)
 2. گود شدن زود هنگام تشک در مدت گارانتی در صورت رعایت تمام نکات صحیح نگهداری تشک
 3. شکستگی در فنر که ناشی از استفاده ناصحیح از تشک ( خصوصا درکودکان به عنوان سکوی پرش) نباشد.
 4. بوی بد و نامطبوع تشک که شامل بوی نو بودن تشک و پارچه آن نباشد.
 5. ضمانت نامه و گارانتی محصول به پایان نرسیده باشد.

خرید آسان و دلنشین را با ما در فروشگاه اینترنتی خوابکو تجربه کنید. تمام تلاش خود را به کار گرفته ایم تا با ایجاد زمینه ای مناسب جهت ارسال به تمام نقاط کشور و ارایه بهترین کیفیت، بهترین قیمت و بیشترین تنوع محصول و ارسال در کمترین زمان ممکن به همراه خدمات پس از فروش “7 روز گارانتی خرید ” گامی مطلوب در جهت رفاه حال مشتریان برداشته و خرید را برای شما به یک تجربه دلچسب تبدیل کنیم. و این پاسخی است به حسن انتخاب شما

هم اکنون تماس بگیرید
سوالی دارید؟ در واتس اپ با ما گفتگو کنید
ارسال سریع و رایگان       مشاوره تخصصی و رایگان                                                                                   تحویل درب منزل           تحویل در زمان دلخواه شما                   
در صورت تاخیر در پاسخ گویی با ما تماس بگیرید: 021.28422926 025.32892182 09013976767 09120696529