لیست قیمت تشک ویستر ۱۴۰۳

قیمت تشک ویستر کرون ویستر

قیمت تشک ویستر کرون ویستر

سایز
قیمت
قیمت ویژه
سایز ۹۰
سایز ۱۰۰
سایز ۱۲۰
سایز ۱۴۰
سایز ۱۶۰
سایز ۱۸۰
۲۴.۸۰۰.۰۰۰
۲۷.۶۰۰.۰۰۰
۳۳.۱۰۰.۰۰۰
۳۸.۶۰۰.۰۰۰
۴۴.۲۰۰.۰۰۰
۴۹.۸۰۰.۰۰۰
– – –
– – –
– – –
– – –
– – –
– – –
قیمت تشک ویستر کینگ ویستر

قیمت تشک ویستر کینگ ویستر

سایز
قیمت
قیمت ویژه
سایز ۹۰
سایز ۱۰۰
سایز ۱۲۰
سایز ۱۴۰
سایز ۱۶۰
سایز ۱۸۰
۱۶.۳۰۰.۰۰۰
۱۸.۱۰۰.۰۰۰
۲۱.۸۰۰.۰۰۰
۲۵.۳۰۰.۰۰۰
۲۸.۹۰۰.۰۰۰
۳۲.۵۰۰.۰۰۰
– – –
– – –
– – –
– – –
– – –
– – –
قیمت تشک ویستر ویس پاکت

قیمت تشک ویستر ویس پاکت

سایز
قیمت
قیمت ویژه
سایز ۹۰
سایز ۱۰۰
سایز ۱۲۰
سایز ۱۴۰
سایز ۱۶۰
سایز ۱۸۰
۱۳.۴۰۰.۰۰۰
۱۴.۹۰۰.۰۰۰
۱۷.۹۰۰.۰۰۰
۲۰.۸۰۰.۰۰۰
۲۳.۷۰۰.۰۰۰
۲۶.۷۰۰.۰۰۰
– – –
– – –
– – –
– – –
– – –
– – –
قیمت تشک ویستر آوین نوین

قیمت تشک ویستر آوین نوین

سایز
قیمت
قیمت ویژه
سایز ۹۰
سایز ۱۰۰
سایز ۱۲۰
سایز ۱۴۰
سایز ۱۶۰
سایز ۱۸۰
۸.۷۰۰.۰۰۰
۹.۹۰۰.۰۰۰
۱۱.۳۰۰.۰۰۰
۱۳.۰۰۰.۰۰۰
۱۴.۸۰۰.۰۰۰
۱۶.۸۰۰.۰۰۰
– – –
– – –
– – –
– – –
– – –
– – –
قیمت تشک ویسکو ویستر

قیمت تشک ویستر ویسکو ویستر

سایز
قیمت
قیمت ویژه
سایز ۹۰
سایز ۱۰۰
سایز ۱۲۰
سایز ۱۴۰
سایز ۱۶۰
سایز ۱۸۰
۱۳.۰۰۰.۰۰۰
۱۴.۵۰۰.۰۰۰
۱۷.۴۰۰.۰۰۰
۲۰.۳۰۰.۰۰۰
۲۳.۱۰۰.۰۰۰
۲۶.۰۰۰.۰۰۰
– – –
– – –
– – –
– – –
– – –
– – –
قیمت تشک ویستر هورداپدیک

قیمت تشک ویستر هورداپدیک

سایز
قیمت
قیمت ویژه
سایز ۹۰
سایز ۱۰۰
سایز ۱۲۰
سایز ۱۴۰
سایز ۱۶۰
سایز ۱۸۰
۷.۸۰۰.۰۰۰
۸.۶۰۰.۰۰۰
۱۰.۳۰۰.۰۰۰
۱۲.۱۰۰.۰۰۰
۱۳.۹۰۰.۰۰۰
۱۵.۶۰۰.۰۰۰
– – –
– – –
– – –
– – –
– – –
– – –
قیمت تشک دکتر ویستر

قیمت تشک دکتر ویستر 

سایز
قیمت
قیمت ویژه
سایز ۹۰
سایز ۱۰۰
سایز ۱۲۰
سایز ۱۴۰
سایز ۱۶۰
سایز ۱۸۰
۱۰.۵۰۰.۰۰۰
۱۱.۷۰۰.۰۰۰
۱۴.۱۰۰.۰۰۰
۱۶.۴۰۰.۰۰۰
۱۸.۷۰۰.۰۰۰
۲۱.۳۰۰.۰۰۰
– – –
– – –
– – –
– – –
– – –
– – –
قیمت تشک دکتر ویستر ارتوپدیک

قیمت تشک دکتر ویستر ارتوپدیک

سایز
قیمت
قیمت ویژه
سایز ۹۰
سایز ۱۰۰
سایز ۱۲۰
سایز ۱۴۰
سایز ۱۶۰
سایز ۱۸۰
۹.۳۰۰.۰۰۰
۱۰.۲۰۰.۰۰۰
۱۲.۴۰۰.۰۰۰
۱۴.۴۰۰.۰۰۰
۱۶.۴۰۰.۰۰۰
۱۸.۳۰۰.۰۰۰
– – –
– – –
– – –
– – –
– – –
– – –
قیمت تشک ویستر جیوا

قیمت تشک ویستر جیوا

سایز
قیمت
قیمت ویژه
سایز ۹۰
سایز ۱۰۰
سایز ۱۲۰
سایز ۱۴۰
سایز ۱۶۰
سایز ۱۸۰
۷.۴۰۰.۰۰۰
۸.۲۰۰.۰۰۰
۹.۹۰۰.۰۰۰
۱۱.۵۰۰.۰۰۰
۱۳.۱۰۰.۰۰۰
۱۴.۹۰۰.۰۰۰
– – –
– – –
– – –
– – –
– – –
– – –
قیمت تشک ویستر مارینا

قیمت تشک ویستر مارینا

سایز
قیمت
قیمت ویژه
سایز ۹۰
سایز ۱۰۰
سایز ۱۲۰
سایز ۱۴۰
سایز ۱۶۰
سایز ۱۸۰
۶.۳۰۰.۰۰۰
۷.۱۰۰.۰۰۰
۸.۶۰۰.۰۰۰
۹.۹۰۰.۰۰۰
۱۱.۴۰۰.۰۰۰
۱۲.۸۰۰.۰۰۰
– – –
– – –
– – –
– – –
– – –
– – –
قیمت تشک ویستر ناژین

قیمت تشک ویستر ناژین

سایز
قیمت
قیمت ویژه
سایز ۹۰
سایز ۱۰۰
سایز ۱۲۰
سایز ۱۴۰
سایز ۱۶۰
سایز ۱۸۰
۵.۲۰۰.۰۰۰
۵.۹۰۰.۰۰۰
۷.۰۰۰.۰۰۰
۸.۲۰۰.۰۰۰
۹.۵۰۰.۰۰۰
۱۰.۷۰۰.۰۰۰
– – –
– – –
– – –
– – –
– – –
– – –
لیست قیمت باکس جکدار ویستر

قیمت باکس جکدار ویستر

سایز
قیمت
قیمت ویژه
سایز ۹۰
سایز ۱۰۰
سایز ۱۲۰
سایز ۱۴۰
سایز ۱۶۰
سایز ۱۸۰
۱۶.۴۰۰.۰۰۰
۱۷.۱۰۰.۰۰۰
۱۸.۱۰۰.۰۰۰
۲۲.۱۰۰.۰۰۰
۲۵.۹۰۰.۰۰۰
۲۹.۴۰۰.۰۰۰
– – –
– – –
– – –
– – –
– – –
– – –
لیست قیمت محافظ تشک ویستر

قیمت محافظ تشک ویستر

سایز
قیمت
قیمت ویژه
سایز ۹۰
سایز ۱۰۰
سایز ۱۲۰
سایز ۱۴۰
سایز ۱۶۰
سایز ۱۸۰
۱.۱۰۰.۰۰۰
۱.۳۰۰.۰۰۰
۱.۴۰۰.۰۰۰
۱.۵۰۰.۰۰۰
۱.۶۰۰.۰۰۰
۱.۷۰۰.۰۰۰
– – –
– – –
– – –
– – –
– – –
– – –
قیمت تشک کودک و نوجوان ویستر

قیمت تشک کودک و نوجوان ویستر

سایز
قیمت
قیمت ویژه
۷۰ در ۱۳۰
۸۰ در ۱۸۰
۳.۶۰۰.۰۰۰
۵.۰۰۰.۰۰۰
– – –
– – –

ویدیو معرفی تشک ویستر

سوالات متداول لیست قیمت تشک ویستر

ما در فروشگاه خوابکو سعی بر این داریم با حجم بالای فروش قیمت تمام شده برای مشتری مناسب تر باشد، تا هرشخص با هر توان مالی تشک مورد نظر خود را خریداری نماید.

بله، فروشگاه خوابکو جهت خرید تشک ویستر در استان تهران، البرز و قم امکان ارسال رایگان و پرداخت در محل را برای شما مشتریان گرامی فراهم میکند.

بله، جهت خرید حضوری تشک ویستر در تهران با شماره ۰۲۱۲۸۴۲۲۹۲۶ تماس بگیرید. تا همکاران ما نزدیک ترین نمایندگی تشک ویستر را به شما معرفی کنند.

تشک های ویستر مدل های مختلفی دارد.
ارزان ترین تشک ویستر فنر متصل تشک ناژین می باشد.
ارزان ترین تشک ویستر طبی تشک هورداپدیک می باشد.
ارزان ترین تشک ویستر فنر منفصل مدل آوین نوین می باشد.

راه های ارتباط با فروشگاه خوابکو جهت استعلام قیمت تشک ویستر
۰۲۱-۲۸۴۲۲۹۲۶ / ۰۲۵-۳۷۲۰۷۰۳۹ /  ۰۹۱۲۰۶۹۶۵۲۹ / ۰۹۹۸۱۵۳۸۰۵۱ / ۰۹۰۱۳۹۷۶۷۶۷

لیست قیمت تشک ویستر در سال ۱۴۰۳

شما می توانید جهت اطلاع از قیمت تشک ویستر در سال ۱۴۰۳ به این صفحه از سایت خوابکو مراجعه فرمایید.
تشک ویستر از زیر مجموعه های گروه سرمایه گذاری تات است. از سال ۱۳۸۵ حدود ۱۴ سال از زمان تاسیس آن می گذرد.و با استفاده از مهندسان فنی و دانش آموخته به همراه استفاده از دستگاه هاو ماشین آلات تمام اتوماتیک گامی مطلوب در جهت تولید محصولات با کیفیت با قیمت مناسب بردارد و سهمی بسزا در ایجاد اشتغال جوانان با انگیزه ایفا کرده است. هدف نهاییشرکت تشک ویستر جلب منافع مشتریان و ایجاد رابطه ای برد برد با مشتریان است. توجه به نیاز بازار و جلوگیری از تولید مازاد، سهم قابل توجه دربازار فروش بدست آورد. همچنین لیست قیمت تشک ویستر نیز در دسترس می باشد.
با توجه به به ابعاد تخت و به تناسب اتاق خواب و سرویس خواب خود می‌توانید با مشاهده‌ی لیست قیمت تشک ویستر و لوازم جانبی را همراه تشک با طراحی و دیزاین متنوع از فروشگاه اینترنتی خوابکو خریداری کنید.

استعلام قیمت اینترنتی تشک ویستر

جهت استعلام قیمت اینترنتی تشک ویستر و دریافت مشاوره رایگان با کارشناسان ما با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید:

 • شماره تماس: ۰۲۱۲۸۴۲۲۹۲۶
 • شماره تماس: ۰۹۹۸۱۵۳۸۰۵۱
 • شماره تماس: ۰۹۰۱۳۹۷۶۷۶۷
 • شماره تماس: ۰۹۱۲۰۶۹۶۵۲۹
 • آدرس سایت: khabco.com

قیمت انواع تشک ویستر

تشک ویستر از لحاظ نوع و ساختار به سه دسته زیر تقسیم بندی می شود و قیمت انواع تشک ویستر بایکدیگر متفاوت می باشد که در ادامه به بررسی قیمت انواع تشک ویستر خواهیم پرداخت.

 • تشک ویستر فنر منفصل
 • تشک ویستر فنر متصل
 • تشک ویستر طبی

قیمت محصولات شرکت ویستر

·        قیمت تشک ویستر

برند تشک ویستر همانطور که پیش تر ذکر شد، تشک های خود را در سه دسته ی تشک فنر منفصل، تشک فنر متصل و تشک طبی و در سایز های مختلف برای تشک کودک، نوجوان، یک نفره و دونفره تولید کرده است. قیمت تشک ویستر باتوجه به نوع و سایز تشک متفاوت می باشد که در ادامه به بررسی قیمت تشک ویستر می پردازیم:

قیمت تشک طبی فنری ویستر

برند تشک ویستر دارای ۲ نوع تشک طبی فنری (فنر منفصل و فنر متصل) می باشد که این ۲ نوع از نظر کیفیت و قیمت با یکدیگر متفاوت می باشند. به طور کلی قیمت تشک طبی فنری ویستر بصورت زیر می باشد:

 • قیمت تشک طبی فنری ویستر یک نفره سایز ۹۰ در ۲۰۰ از ۵.۲۰۰.۰۰۰ تومان شروع می شود و تا ۲۴.۸۰۰.۰۰۰ تومان می باشد.
 • قیمت تشک طبی فنری ویستر یک نفره سایز ۱۰۰ در ۲۰۰ از ۵.۹۰۰.۰۰۰ تومان شروع می شود و تا ۲۷.۶۰۰.۰۰۰ تومان می باشد.
 • قیمت تشک طبی فنری ویستر یک نفره سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ از ۷.۰۰۰.۰۰۰ تومان شروع می شود و تا ۳۳.۱۰۰.۰۰۰ تومان می باشد.
 • قیمت تشک طبی فنری ویستر دو نفره سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ از ۸.۲۰۰.۰۰۰ تومان شروع می شود و تا ۳۸.۶۰۰.۰۰۰ تومان می باشد.
 • قیمت تشک طبی فنری ویستر دو نفره سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ از ۹.۵۰۰.۰۰۰ تومان شروع می شود و تا ۴۴.۲۰۰.۰۰۰ تومان می باشد.
 • قیمت تشک طبی فنری ویستر دو نفره سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ از ۱۰.۷۰۰.۰۰۰  تومان شروع می شود و تا ۴۹.۸۰۰.۰۰۰ تومان می باشد.

قیمت تشک طبی ویستر

برند تشک ویستر  دارای ۲ مدل تشک طبی می باشد که این ۲ مدل از نظر کیفیت و قیمت با یکدیگر متفاوت می باشند. به طور کلی قیمت تشک طبی ویستر بصورت زیر می باشد:

 • قیمت تشک طبی ویستر یک نفره سایز ۹۰ در ۲۰۰ از ۷.۸۰۰.۰۰۰ تومان شروع می شود و تا ۱۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان می باشد.
 • قیمت تشک طبی ویستر یک نفره سایز ۱۰۰ در ۲۰۰ از ۸.۶۰۰.۰۰۰ تومان شروع می شود و تا ۱۴.۵۰۰.۰۰۰ تومان می باشد.
 • قیمت تشک طبی ویستر یک نفره سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ از ۱۰.۳۰۰.۰۰۰ تومان شروع می شود و تا ۱۷.۴۰۰.۰۰۰ تومان می باشد.
 • قیمت تشک طبی ویستر دو نفره سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ از ۱۲.۱۰۰.۰۰۰ تومان شروع می شود و تا ۲۰.۳۰۰.۰۰۰ تومان می باشد.
 • قیمت تشک طبی ویستر دو نفره سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ از ۱۳.۹۰۰.۰۰۰ تومان شروع می شود و تا ۲۳.۱۰۰.۰۰۰ تومان می باشد.
 • قیمت تشک طبی ویستر دو نفره سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ از ۱۵.۶۰۰.۰۰۰ تومان شروع می شود و تا ۲۶.۰۰۰.۰۰۰ تومان می باشد.

لیست قیمت تشک ویستر یک نفره

قیمت تشک ویستر یک نفره باتوجه به نوع تشک و سایز تشک یک نفره متفاوت می باشد. ابعاد استادارد تشک یک نفره ۹۰ در ۲۰۰، ۱۰۰ در ۲۰۰ و ۱۲۰ در ۲۰۰ می باشد که قیمت هر یک از این سایزها با یکدیگر متفاوت می باشد. به طور کلی لیست قیمت تشک ویستر یک نفره به شرح زیر می باشد:

 • قیمت تشک ویستر یک نفره سایز ۹۰ در ۲۰۰ از ۵.۲۰۰.۰۰۰ تومان شروع می شود و تا ۲۴.۸۰۰.۰۰۰ تومان می باشد.
 • قیمت تشک ویستر یک نفره سایز ۱۰۰ در ۲۰۰ از ۵.۹۰۰.۰۰۰ تومان شروع می شود و تا ۲۷.۶۰۰.۰۰۰ تومان می باشد.
 • قیمت تشک ویستر یک نفره سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ از ۷.۰۰۰.۰۰۰ تومان شروع می شود و تا ۳۳.۱۰۰.۰۰۰ تومان می باشد.

لیست قیمت تشک ویستر دو نفره

قیمت تشک ویستر دو نفره باتوجه به نوع تشک و سایز تشک دو نفره متفاوت می باشد. ابعاد استادارد تشک دو نفره ۱۴۰ در ۲۰۰ ، ۱۶۰ در  ۲۰۰ ، ۱۸۰ در ۲۰۰ و ۲۰۰ در ۲۰۰ می باشد که قیمت هر یک از این سایزها با یکدیگر متفاوت می باشد. به طور کلی لیست قیمت تشک ویستر دو نفره به شرح زیر می باشد:

 • قیمت تشک ویستر دو نفره سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ از ۸.۲۰۰.۰۰۰ تومان شروع می شود و تا ۳۸.۶۰۰.۰۰۰  تومان می باشد.
 • قیمت تشک ویستر دو نفره سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ از ۹.۵۰۰.۰۰۰ تومان شروع می شود و تا ۴۴.۲۰۰.۰۰۰ تومان می باشد.
 • قیمت تشک ویستر دو نفره سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ از ۱۰.۷۰۰.۰۰۰ تومان شروع می شود و تا ۴۹.۸۰۰.۰۰۰ تومان می باشد.

قیمت تشک ویستر کودک و نوجوان

تشک فنر متصل ویستر به لحاظ قیمت و مقاومت گزینه مناسب برای کودکان و نوجوانان محسوب می شود.

 • قیمت تشک ویستر کودک مارینا : ۳.۶۰۰.۰۰۰ تومان می باشد.
 • قیمت تشک ویستر نوجوان مارینا : ۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان می باشد.

·        قیمت باکس جکدار ویستر

باکس جکدار ویستر دارای ابعاد متفاوتی برای تشک یک نفره و دونفره می باشد. قیمت باکس جکدار ویستر بر اساس سایز متفاوت می باشد.

 • قیمت باکس جکدار ویستر سایز ۹۰ در ۲۰۰ : ۱۶.۴۰۰.۰۰۰ تومان می باشد.
 • قیمت باکس جکدار ویستر سایز ۱۰۰ در ۲۰۰ : ۱۷.۱۰۰.۰۰۰ تومان می باشد.
 • قیمت باکس جکدار ویستر سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ : ۱۸.۱۰۰.۰۰۰ تومان می باشد.
 • قیمت باکس جکدار ویستر سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ : ۲۲.۱۰۰.۰۰۰ تومان می باشد.
 • قیمت باکس جکدار ویستر سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ : ۲۵.۹۰۰.۰۰۰ تومان می باشد.
 • قیمت باکس جکدار ویستر سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ : ۲۹.۴۰۰.۰۰۰ تومان می باشد.

·        قیمت محافظ تشک ویستر

قیمت محافظ تشک ویستر بصورت زیر می باشد:

 • قیمت محافظ تشک ویستر سایز ۹۰ در ۲۰۰ : ۱.۱۰۰.۰۰۰ تومان می باشد.
 • قیمت محافظ تشک ویستر سایز ۱۰۰ در ۲۰۰ : ۱.۳۰۰.۰۰۰ تومان می باشد.
 • قیمت محافظ تشک ویستر سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ : ۱.۴۰۰.۰۰۰ تومان می باشد.
 • قیمت محافظ تشک ویستر سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ : ۱.۵۰۰.۰۰۰ تومان می باشد.
 • قیمت محافظ تشک ویستر سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ : ۱.۶۰۰.۰۰۰ تومان می باشد.
 • قیمت محافظ تشک ویستر سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ : ۱.۷۰۰.۰۰۰ تومان می باشد.

لیست قیمت تشک ویستر سایز ۹۰

 • قیمت تشک طبی ویستر سایز ۹۰ با توجه به مدل تشک از ۷.۸۰۰.۰۰۰ تومان تا ۱۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان متغیر می باشد.
 • قیمت تشک طبی فنری منفصل ویستر سایز ۹۰ با توجه به مدل تشک از ۸.۷۰۰.۰۰۰ تومان تا ۲۴.۸۰۰.۰۰۰ تومان متغیر می باشد.
 • قیمت تشک طبی فنری متصل ویستر سایز ۹۰ با توجه به مدل تشک از ۵.۲۰۰.۰۰۰ تومان تا ۱۰.۵۰۰.۰۰۰ تومان متغیر می باشد.

لیست قیمت تشک ویستر سایز ۱۰۰

 • قیمت تشک طبی ویستر سایز ۱۰۰ با توجه به مدل تشک از ۸.۶۰۰.۰۰۰ تومان تا ۱۴.۵۰۰.۰۰۰ تومان متغیر می باشد.
 • قیمت تشک طبی فنری منفصل ویستر سایز ۱۰۰ با توجه به مدل تشک از ۹.۹۰۰.۰۰۰ تومان تا ۲۷.۶۰۰.۰۰۰ تومان متغیر می باشد.
 • قیمت تشک طبی فنری متصل ویستر سایز ۱۰۰ با توجه به مدل تشک از ۵.۹۰۰.۰۰۰ تومان تا ۱۱.۷۰۰.۰۰۰ تومان متغیر می باشد.

لیست قیمت تشک ویستر سایز ۱۲۰

 • قیمت تشک طبی ویستر سایز ۱۲۰ با توجه به مدل تشک از ۱۰.۳۰۰.۰۰۰ تومان تا ۱۷.۴۰۰.۰۰۰ تومان متغیر می باشد.
 • قیمت تشک طبی فنری منفصل ویستر سایز ۱۲۰ با توجه به مدل تشک از ۱۱.۳۰۰.۰۰۰ تومان تا ۳۳.۱۰۰.۰۰۰ تومان متغیر می باشد.
 • قیمت تشک طبی فنری متصل ویستر سایز ۱۲۰ با توجه به مدل تشک از ۷.۰۰۰.۰۰۰ تومان تا ۱۴.۱۰۰.۰۰۰ تومان متغیر می باشد.

لیست قیمت تشک ویستر سایز ۱۴۰

 • قیمت تشک طبی ویستر سایز ۱۴۰ با توجه به مدل تشک از ۱۲.۱۰۰.۰۰۰ تومان تا ۲۰.۳۰۰.۰۰۰ تومان متغیر می باشد.
 • قیمت تشک طبی فنری منفصل ویستر سایز ۱۴۰ با توجه به مدل تشک از ۱۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان تا ۳۸.۶۰۰.۰۰۰ تومان متغیر می باشد.
 • قیمت تشک طبی فنری متصل ویستر سایز ۱۴۰ با توجه به مدل تشک از ۸.۲۰۰.۰۰۰ تومان تا ۱۶.۴۰۰.۰۰۰ تومان متغیر می باشد.

لیست قیمت تشک ویستر سایز ۱۶۰

 • قیمت تشک طبی ویستر سایز ۱۶۰ با توجه به مدل تشک از ۱۳.۹۰۰.۰۰۰ تومان تا ۲۳.۱۰۰.۰۰۰ تومان متغیر می باشد.
 • قیمت تشک طبی فنری منفصل ویستر سایز ۱۶۰ با توجه به مدل تشک از ۱۴.۸۰۰.۰۰۰ تومان تا ۴۴.۲۰۰.۰۰۰ تومان متغیر می باشد.
 • قیمت تشک طبی فنری متصل ویستر سایز ۱۶۰ با توجه به مدل تشک از ۹.۵۰۰.۰۰۰ تومان تا ۱۸.۷۰۰.۰۰۰ تومان متغیر می باشد.

لیست قیمت تشک ویستر سایز ۱۸۰

 • قیمت تشک طبی ویستر سایز ۱۸۰ با توجه به مدل تشک از ۱۴.۸۲۰.۰۰۰ تومان تا ۲۴.۷۰۰.۰۰۰ تومان متغیر می باشد.
 • قیمت تشک طبی فنری منفصل ویستر سایز ۱۸۰ با توجه به مدل تشک از ۱۵.۹۶۰.۰۰۰ تومان تا ۴۷.۳۱۰.۰۰۰ تومان متغیر می باشد.
 • قیمت تشک طبی فنری متصل ویستر سایز ۱۸۰ با توجه به مدل تشک از ۱۰.۱۷۰.۰۰۰ تومان تا ۲۰.۲۴۰.۰۰۰ تومان متغیر می باشد.

لیست قیمت تشک ویستر کرون ویستر ۱۴۰۳

لیست قیمت تشک ویستر مدل کرون ویستر

مشخصات تشک ویستر مدل کرون ویستر

 • تشک کرون ویستر از دسته تشک های طبی فنری از نوع فنر منفصل (پاکتی) می باشد.
 • استفاده از پارچه سه لایه گردبافت ضدحساسیت در لایه خارجی تشک می باشد.
 • استفاده از فوم HDR در لایه داخلی تشک
 • عدم انتقال ارتعاش ناشی از غلت زدن بر سطح تشک
 • گردش هوا در سطح تشک و تعریق کمتر بدن
 • دارای هر دوحالت نرم و سفت می باشد.
 • در ابعاد ۹۰، ۱۰۰، ۱۲۰، ۱۴۰، ۱۶۰، ۱۸۰، ۲۰۰ در ۲۰۰ متر تهیه و روانه بازار شده است.
 • ارتفاع تشک کرون ویستر در قسمت زیرین حدودا ۲۵ سانتیمتر و لایه بالایی حدودا ۱۰ سانتیمتر می باشد.
 • دارای ۳ سال گارانتی و ۵ سال خدمات پس از فروش شرکت تشک ویستر می باشد.

لیست قیمت تشک ویستر کینگ ویستر ۱۴۰۳

لیست قیمت تشک ویستر مدل کینگ ویستر

مشخصات تشک ویستر مدل کینگ ویستر

 • تشک کینگ ویستر از دسته تشک های طبی فنری از نوع فنر منفصل (پاکتی) می باشد.
 • استفاده از پارچه سه لایه گردبافت ضدحساسیت در لایه خارجی تشک می باشد.
 • استفاده از فوم HDR در لایه داخلی تشک
 • عدم انتقال ارتعاش ناشی از غلت زدن بر سطح تشک
 • گردش هوا در سطح تشک و تعریق کمتربدن
 • دارای اسفنج طرح دار مشبک سفت و نرم می باشد.
 • در ابعاد ۹۰، ۱۰۰، ۱۲۰، ۱۴۰، ۱۶۰، ۱۸۰، ۲۰۰ در ۲۰۰ متر تهیه و روانه بازار شده است.
 • ارتفاع تشک کینگ ویستر حدودا ۲۹ سانتیمتر می باشد.
 • دارای ۲ سال گارانتی و ۵ سال خدمات پس از فروش شرکت تشک ویستر می باشد.

لیست قیمت تشک ویستر ویس پاکت ۱۴۰۳

لیست قیمت تشک ویستر مدل ویس پاکت

مشخصات تشک ویستر مدل ویس پاکت

 • تشک ویس پاکت ویستر از دسته تشک های طبی فنری از نوع فنر منفصل (پاکتی) می باشد.
 • استفاده از پارچه سه لایه گردبافت ضدحساسیت در لایه خارجی تشک می باشد.
 • استفاده از فوم HDR در لایه داخلی تشک
 • عدم انتقال ارتعاش ناشی از غلت زدن بر سطح تشک
 • گردش هوا در سطح تشک و تعریق کمتر بدن
 • دارای هر دوحالت نرم و سفت می باشد.
 • در ابعاد ۹۰، ۱۰۰، ۱۲۰، ۱۴۰، ۱۶۰، ۱۸۰، ۲۰۰ در ۲۰۰ متر تهیه و روانه بازار شده است.
 • ارتفاع تشک ویس پاکت حدودا ۲۹ سانتیمتر می باشد.
 • دارای ۲ سال گارانتی و ۵ سال خدمات پس از فروش شرکت تشک ویستر می باشد.

لیست قیمت تشک ویستر آوین نوین ۱۴۰۳

لیست قیمت تشک ویستر مدل آوین نوین

مشخصات تشک ویستر مدل آوین نوین

 • تشک آوین نوین ویستر از دسته تشک های طبی فنری از نوع فنر منفصل (پاکتی) می باشد.
 • استفاده از پارچه سه لایه گردبافت ضدحساسیت در لایه خارجی تشک
 • گردش هوا در سطح تشک و تعریق کمتر بدن
 • عدم انتقال ارتعاش ناشی از غلت زدن بر سطح تشک
 • استفاده از اسفنج رول با دانسیته بالا در لایه داخلی تشک
 • دارای نمد ترموفلت جهت محافظت از اسکلت تشک می باشد.که مانع از آسیب فنر به اسفنج می شود.
 • در ابعاد ۹۰، ۱۰۰، ۱۲۰، ۱۴۰، ۱۶۰، ۱۸۰، ۲۰۰ در ۲۰۰ متر تهیه و روانه بازار شده است.
 • ارتفاع تشک آوین نوین حدودا ۲۶ سانتیمتر می باشد
 • دارای ۲ سال گارانتی و ۵ سال خدمات پس از فروش شرکت تشک ویستر می باشد.

لیست قیمت تشک ویستر ویسکو ویستر ۱۴۰۳

لیست قیمت تشک ویستر مدل ویسکو ویستر

مشخصات تشک ویستر مدل ویسکو ویستر

 • تشک ویسکو ویستر از دسته تشک های تمام طبی از نوع اسفنجی (بدون فنر) می باشد.
 • استفاده از پارچه سه لایه گرد بافت ضدحساسیت در لایه خارجی تشک می باشد.
 • استفاده از فوم HDR در لایه داخلی تشک
 • گردش هوا در سطح تشک و تعریق کمتر بدن
 • عدم انتقال ارتعاش ناشی از غلت زدن بر سطح تشک
 • دارای هر دوحالت نرم و سفت می باشد.
 • در ابعاد ۹۰، ۱۰۰، ۱۲۰، ۱۴۰، ۱۶۰، ۱۸۰، ۲۰۰ در ۲۰۰ متر تهیه و روانه بازار شده است.
 • ارتفاع تشک ویسکو ویستر حدودا ۲۵ سانتیمتر می باشد.
 • دارای ۲ سال گارانتی و ۵ سال خدمات پس از فروش شرکت تشک ویستر می باشد.

لیست قیمت تشک ویستر هورداپدیک ۱۴۰۳

لیست قیمت تشک ویستر مدل هورداپدیک

مشخصات تشک ویستر مدل هورداپدیک

 • تشک هورداپدیک ویستر از دسته تشک های تمام طبی از نوع اسفنجی (بدون فنر) می باشد.
 • استفاده از پارچه ژاکارد ضدحساسیت در لایه خارجی تشک می باشد.
 • دارای نمد ترموفلت جهت محافظت از اسکلت تشک می باشد.که مانع از آسیب فنر به اسفنج می شود.
 • استفاده از اسفنج رول با دانسیته بالا در لایه داخلی تشک می باشد.
 • گردش هوا در سطح تشک و تعریق کمتر بدن
 • در ابعاد ۹۰، ۱۰۰، ۱۲۰، ۱۴۰، ۱۶۰، ۱۸۰، ۲۰۰ در ۲۰۰ متر تهیه و روانه بازار شده است.
 • ارتفاع تشک هورداپدیک ویستر حدودا ۱۵ سانتیمتر می باشد.
 • دارای ۱ سال گارانتی و ۱ سال خدمات پس از فروش شرکت تشک ویستر می باشد.

لیست قیمت تشک ویستر دکتر ویستر ارتوپدیک ۱۴۰۳

لیست قیمت تشک ویستر مدل دکتر ویستر ارتوپدیک

مشخصات تشک ویستر مدل دکتر ویستر ارتوپدیک

 •  تشک دکتر ویستر ارتوپدیک از دسته تشک های طبی فنری (فنر متصل) می باشد.
 • استفاده از پارچه سه لایه گردبافت ضدحساسیت در لایه خارجی تشک
 • گردش هوا در سطح تشک و تعریق کمتربدن
 • دارای نمد ترموفلت جهت محافظت از اسکلت تشک می باشد.که مانع از آسیب فنر به اسفنج می شود.
 • دارای هر دو حالت نرم و سفت می باشد.
 • در ابعاد ۹۰، ۱۰۰، ۱۲۰، ۱۴۰، ۱۶۰، ۱۸۰، ۲۰۰ در ۲۰۰ متر تهیه و روانه بازار شده است.
 • ارتفاع تشک دکتر ویستر ارتوپدیک حدودا ۲۷ سانتیمتر می باشد
 • دارای ۲ سال گارانتی و ۵ سال خدمات پس از فروش شرکت تشک ویستر می باشد.

لیست قیمت تشک ویستر دکتر ویستر ۱۴۰۳

لیست قیمت تشک ویستر مدل دکتر ویستر

مشخصات تشک ویستر مدل دکتر ویستر

 •  تشک دکتر ویستر از دسته تشک های طبی فنری (فنر متصل) می باشد.
 • استفاده از پارچه سه لایه گردبافت ضدحساسیت در لایه خارجی تشک
 • گردش هوا در سطح تشک و تعریق کمتربدن
 • استفاده از فوم HDR در لایه داخلی تشک
 • دارای نمد ترموفلت جهت محافظت از اسکلت تشک می باشد.که مانع از آسیب فنر به اسفنج می شود.
 • دارای هر دوحالت نرم و سفت می باشد.
 • در ابعاد ۹۰، ۱۰۰، ۱۲۰، ۱۴۰، ۱۶۰، ۱۸۰، ۲۰۰ در ۲۰۰ متر تهیه و روانه بازار شده است.
 • ارتفاع تشک دکتر ویستر حدودا ۲۹ سانتیمتر می باشد
 • دارای ۲ سال گارانتی و ۵ سال خدمات پس از فروش شرکت تشک ویستر می باشد.

لیست قیمت تشک ویستر جیوا ۱۴۰۳

لیست قیمت تشک ویستر مدل جیوا

مشخصات تشک ویستر مدل جیوا

 •  تشک جیوا ویستر از دسته تشک های طبی فنری (فنر متصل) می باشد.
 • تشک جیوا طبی فنری سفت می باشد.
 • استفاده از پارچه گردبافت ضدحساسیت در لایه خارجی تشک
 • گردش هوا در سطح تشک و تعریق کمتر بدن
 • دارای نمد ترموفلت جهت محافظت از اسکلت تشک می باشد.که مانع از آسیب فنر به اسفنج می شود.
 • استفاده از اسفنج رول با دانسیته بالا در لایه داخلی تشک
 • در ابعاد ۹۰، ۱۰۰، ۱۲۰، ۱۴۰، ۱۶۰، ۱۸۰، ۲۰۰ در ۲۰۰ متر تهیه و روانه بازار شده است.
 • استفاده از دستگیره طنابی در کناره های تشک
 • ارتفاع تشک جیوا حدودا ۲۶ سانتیمتر می باشد.
 • دارای ۱ سال گارانتی و ۵ سال خدمات پس از فروش شرکت تشک ویستر  می باشد.

لیست قیمت تشک ویستر مارینا ۱۴۰۳

لیست قیمت تشک ویستر مدل مارینا

مشخصات تشک ویستر مدل مارینا

 • تشک مارینا ویستر از دسته تشک های طبی فنری (فنر متصل) می باشد.
 • تشک مارینا طبی فنری نرم می باشد.
 • استفاده از پارچه ژاکارد ضدحساسیت در لایه خارجی تشک
 • گردش هوا در سطح تشک و تعریق کمتر بدن
 • دارای نمد ترموفلت جهت محافظت از اسکلت تشک می باشد.که مانع از آسیب فنر به اسفنج می شود.
 • استفاده از اسفنج رول با دانسیته بالا در لایه داخلی تشک
 • در ابعاد ۹۰، ۱۰۰، ۱۲۰، ۱۴۰، ۱۶۰، ۱۸۰، ۲۰۰ در ۲۰۰ متر تهیه و روانه بازار شده است.
 • استفاده از دستگیره طنابی در کناره های تشک
 • ارتفاع تشک مارینا حدودا ۱ ± ۲۵  سانتیمتر می باشد.
 • دارای ۱ سال گارانتی و ۴ سال خدمات پس از فروش شرکت تشک ویستر می باشد.

لیست قیمت تشک ویستر ناژین ۱۴۰۳

لیست قیمت تشک ویستر مدل ناژین

مشخصات تشک ویستر مدل ناژین

 • تشک ناژین ویستر از دسته تشک های طبی فنری (فنر متصل) می باشد.
 • استفاده از پارچه ژاکارد ضدحساسیت در لایه خارجی تشک
 • گردش هوا در سطح تشک و تعریق کمتر بدن
 • دارای نمد ترموفلت جهت محافظت از اسکلت تشک می باشد.که مانع از آسیب فنر به اسفنج می شود.
 • استفاده از اسفنج رول با دانسیته بالا در لایه داخلی تشک
 • در ابعاد ۹۰، ۱۰۰، ۱۲۰، ۱۴۰، ۱۶۰، ۱۸۰، ۲۰۰ در ۲۰۰ متر تهیه و روانه بازار شده است.
 • استفاده از دستگیره طنابی در کناره های تشک
 • ارتفاع تشک ناژین حدودا ۲۴ سانتیمتر می باشد.
 • دارای ۱ سال گارانتی و ۳ سال خدمات پس از فروش شرکت تشک ویستر می باشد.

قیمت پرفروش ترین تشک ویستر

قیمت پرفروش ترین تشک ویستر براساس سایز تشک متفاوت می باشد اما به طور کلی قیمت پرفروش ترین تشک ویستر بصورت زیر می باشد:

 • قیمت تشک ویستر کینگ ویستر با توجه به سایز از ۱۶.۳۰۰.۰۰۰ تومان تا ۳۲.۵۰۰.۰۰۰ تومان متغیر می باشد.
 • قیمت تشک ویستر ویس پاکت با توجه به سایز از ۱۳.۴۰۰.۰۰۰ تومان تا ۲۶.۷۰۰.۰۰۰ تومان متغیر می باشد.
 • قیمت تشک ویستر ویسکو ویستر با توجه به سایز از ۱۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان تا ۲۶.۰۰۰.۰۰۰ تومان متغیر می باشد.
 • قیمت تشک ویستر دکتر ویستر با توجه به سایز از ۱۰.۵۰۰.۰۰۰ تومان تا ۲۱.۳۰۰.۰۰۰ تومان متغیر می باشد.
 • قیمت تشک ویستر جیوا با توجه به سایز از ۷.۴۰۰.۰۰۰ تومان تا ۱۴.۹۰۰.۰۰۰ تومان متغیر می باشد.
 • قیمت تشک ویستر مارینا با توجه به سایز از ۶.۳۰۰.۰۰۰ تومان تا ۱۲.۸۰۰.۰۰۰ تومان متغیر می باشد.

قیمت تشک یک نفره معمولی ویستر

قیمت تشک یک نفره معمولی ویستر از حدود ۵.۲۰۰.۰۰۰ تومان در سایز ۹۰ در ۲۰۰ موجود هست به بالا. نکته ای که باید در نظر داشته باشید این است که هرچه کیفیت متریال استفاده شده داخل تشک بالاتر و بهتر باشد، قیمت تشک نیز به نسبت بالاتر خواهد بود.

قیمت تشک دونفره معمولی ویستر

قیمت تشک دونفره معمولی ویستر از حدود ۹.۵۰۰.۰۰۰ تومان در سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ موجود هست به بالا. نکته ای که باید در نظر داشته باشید این است که هرچه کیفیت متریال استفاده شده داخل تشک بالاتر و بهتر باشد، قیمت تشک نیز به نسبت بالاتر خواهد بود.

تفاوت قیمت تشک فنر متصل ویستر با تشک فنر منفصل ویستر

تفاوت قیمت تشک فنر متصل ویستر با تشک فنر منفصل ویستر به علت ساختار تشک می باشد. تشک فنر متصل ویستر دارای فنرهای به هم پیوسته در سراسر تشک می باشد در نتیجه در تشک دونفره لرزش ناشی از غلت زدن را منتقل می کنند و تشک فنر منفصل ویستر به علت جدا بودن هریک از فنرها، لرزش ناشی از غلت زدن را منتقل نمی کند و کیفیت بالاتری دارد. در نتیجه تشک فنر متصل ویستر قیمت مناسب تری نسبت به تشک فنر منفصل ویستر دارد.
قیمت تشک فنر متصل ویستر و تشک فنر منفصل ویستر باتوجه به مدل و سایز تشک متفاوت می باشد:

 • قیمت تشک فنر متصل ویستر یک نفره از ۵.۲۰۰.۰۰۰ تومان تا ۱۴.۱۰۰.۰۰۰ تومان متغیر می باشد.
 • قیمت تشک فنر متصل ویستر دونفره از ۸.۲۰۰.۰۰۰ تومان تا ۲۱.۳۰۰.۰۰۰ تومان متغیر می باشد.
 • قیمت تشک فنر منفصل ویستر یک نفره از ۸.۷۰۰.۰۰۰ تومان تا ۳۳.۱۰۰.۰۰۰ تومان متغیر می باشد.
 • قیمت تشک فنر منفصل ویستر دونفره از ۱۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان تا ۴۹.۸۰۰.۰۰۰ تومان متغیر می باشد.

انتخاب تشک ویستر بر اساس وزن

 1. در رده بندی تشک ویستر از یک مدل هرچه تشک به بالای رده بندی نزدیک می شود چگالی اسفنج افزایش می یابد. این امر زمانی از اهمیت ویژه برخودار است که کاربران وزن بالایی داشته باشند. هرچه چگالی اسفنج بالا باشد تحمل وزن بالا را خواهد داشت و به مرور زمان گود نمی شود و طول عمر آن افزایش می یابد.
 2. ارتفاع تشک ویستر هرچه بالاتر باشد نشانه دهنده این مطلب می باشد که ارتفاع و تعداد لایه های اسفنج به کار رفته در آن بیشترمی باشد
 3. استحکام فنر هرچه به رده بالاتر نزدیک می شود از دوام استحکام بالاتری برخوردار خواهد شد.
 4. کیفیت مواد اولیه موجود در تشک ویستر نسبت رده های پایین تر بیشتر می باشد و در نتیجه طول عمر آن افزایش می یابد.

قیمت تشک سفارشی ویستر

اگر در اتاق خواب خود فضای کافی برای خرید تشک سایز استاندارد ندارید یا از روی عدم آگاهی تشکی با ابعاد غبر استاندارد خریداری نموده اید، برند تشک ویستر این امکان را به شما می دهد که تشک دلخواه خود را در ابعاد سفارشی و غیر استاندارد سفارش دهید. قیمت تشک سفارشی ویستر در این شرایط به گونه ای می شود که بسته به سایز با توجه به قیمت تشک استاندارد نزدیک به آن بدون تخفیف به علاوه ۲۰ درصد به علت خارج شد از روند تولید گرفته می شود. برای مثال اگر سایز تشک سفارشی شما ۱۶۰*۱۹۰ باشد، قیمت تشک استاندارد ۱۶۰ به علاوه ۲۰ درصد محاسبه می شود.

قیمت خرید تشک اصل ویستر

تشک اصل ویستر در سراسر ایران قیمت مشخص و یکسانی دارد که این قیمت ها بصورت زیر می باشند:

 • قیمت خرید تشک اصل ویستر فنر منفصل با توجه به سایز تشک از ۸.۷۰۰.۰۰۰ تومان تا ۴۹.۸۰۰.۰۰۰ تومان متغیر می باشد.
 • قیمت خرید تشک اصل ویستر طبی با توجه به سایز تشک از ۷.۸۰۰.۰۰۰ تومان تا ۲۶.۰۰۰.۰۰۰ تومان متغیر می باشد.
 • قیمت خرید تشک اصل ویستر فنر متصل با توجه به سایز تشک از ۵.۲۰۰.۰۰۰ تومان تا ۲۱.۳۰۰.۰۰۰ تومان متغیر می باشد.

ارزان ترین قیمت تشک ویستر

قیمت تشک ویستر بر اساس نوع آن متفاوت می باشد اما به صورت کلی تشک ویستر فنرمتصل قیمت اقتصادی تری نسبت به تشک فنر منفصل ویستر دارد.
ارزان ترین قیمت تشک ویستر فنر منفصل، تشک آوین نوین و ارزان ترین قیمت تشک ویستر فنر متصل ، تشک ناژین و همچنین ارزان ترین قیمت تشک ویستر طبی، تشک هورداپدیک می باشد.

مقایسه انواع مدل های تشک ویستر

در مقایسه مدل های مختلف تشک ویستر آنچه بیش از همه خودنمایی می کند. این است که مدل های مختلف بسته شرایط جسمانی و متناسب با سن متفاوت می باشد در نتیجه قیمت ها به تناسب تغییر خواهد کرد.

 • مدل های فنر منفصل تشک ویستر ، نسبت به تشک فنر متصل دارای قیمت بالاتری می باشد ولی چون در تشک های دونفره لرزش را به نفر کناری منتقل نمی کند، کیفیت خواب بالاتری را به شما می دهد. در نتیجه برای تشک دونفره و افرادی که کمردرد ندارند یا کمر درد خفیف دارند مناسب می باشد.
 • مدل های طبی تشک ویستر ، تمام طبی و بدون فنر می باشد به همین علت دارای سطح سفت تر و طبی تری می باشد و مناسب افرادی است که دیسک کمر و کمردرد شدید دارند. این مدل ها هم به علت نبود فنر داخل آنها لرزش ناشی از غلت زدن را به نفر کناری منتقل نمی کنند.
 • مدل های فنر متصل تشک ویستر ، دارای قیمت اقتصادی تر و سطح نرم تری نسبت به مدل های دیگر می باشد و در تشک های دونفره هنگام غلت زدن یک نفر، نفر کناری نیز لرزش را احساس می کند. در نتیجه برای افراد سالم (افرادی که کمردرد ندارند) و تشک یک نفره توصیه می شوند.

ضمانت نامه و گارانتی تشک ویستر

ازسوالات متداولی می باشد که ذهن بسیاری از مشتریان تشک ویستر را درگیر می کند در این مطلب مواردی را که شامل گارانتی تشک ویستر خواهد شد به اختصار بیان می کنیم:

 1. اگر تشک ویستر در هنگام تحویل توسط ماشین حمل بار خود شرکت دچار آسیب شود شامل پاره شدن پک تشک و کثیفی پارچه رویه ( اما این مورد شامل تحویل با باربری و اتفاقات ناشی از حمل ناصحیح بار توسط باربری نمی شود.)
 2. گود شدن زود هنگام تشک ویستر در مدت گارانتی در صورت رعایت تمام نکات صحیح نگهداری تشک
 3. شکستگی در فنر که ناشی از استفاده ناصحیح از تشک ویستر ( خصوصا در کودکان به عنوان سکوی پرش) نباشد.
 4. بوی بد و نامطبوع تشک که شامل بوی نو بودن تشک و پارچه آن نباشد.
 5. ضمانت نامه و گارانتی تشک ویستر به پایان نرسیده باشد.

چرا باید تشک ویستر خود را تعویض نمایید؟

 • تشک ویستر در طول سالیان متمادی بعد از استفاده گود و دچار ناهمواری شده در نتیجه صبح با کوفتگی عضلات و کمردرد شدید از خواب بیدار می شوید.
 • گرد و غبار و ذرات ریز سلول های مرده بر روی پارچه سطح تشک ویستر تجمع کرده اند و به علت عدم استفاده از محافظ تشک مناسب باعث ایجاد بیماری و آلرژی های شدید پوستی شده اند.
 • فنر تشک ویستر به علت استفاده نادرست یا بعد از سالیان طولانی دچار شکستگی شده یا در اصطلاح عامیانه جیر جیر می کند.
 • زمان استاندارد استفاده از تشک ویستر باتوجه به مدل و نوع تشک ویستر متفاوت و حدودا بین ۱۰ تا ۱۵ سال است بعد از این زمان حتما در فکر تعویض تشک خود با تشک ویستر باشید.

آموزش استفاده از تشک ویستر

 • تشک ویستر می بایست برروی یک سطح صاف، هموار، غیرمشبک، خشک و افقی قرار داده شود.
 • هر تشک ویستر هر سه ماه یک بار می بایست برگردانده و از طرف دیگر بر روی تخت قرار داده و هر شش ماه یک بار سر و ته شود.
 •  در صورت خیس شدن پارچه تشک ویستر (رویه)، باید سریعا بوسیله سشوار با دمش خیلی ملایم و یا در هوای آزاد قسمت مرطوب خشک شود.
 •  تشک به هیچ عنوان نباید در معرض تابش مستقیم آفتاب قرار بگیرد.
 •  تشک نباید بر روی سطوح مرطوب و یا نزدیک دیوار مرطوب و نم دار قرار داده شود.
 •  تشک نباید با هرگونه مایعات پاک کننده و یا ضدعفونی کننده شستشو داده شود.
 •  از خم کردن تشک ویستر جداً باید خودداری شود.
 •  قرار دادن اشیاء سنگین برروی تشک می تواند آسیب جدی به آن وارد نماید.
 •  از پریدن بر روی تشک می بایست خودداری شود.
 •  برای تمیز کردن لک یا کثیف شدن سطح پارچه رویه تشک می بایست از پارچه سفید یا پنبه تمیز آغشته به محلول های استاندارد تمیز کننده استفاده و سپس توسط سشوار با دمش خیلی ملایم قسمت مرطوب را خشک نمود.
 •  استفاده از پدهای محافظ (محافظ تشک) بهداشت و سلامت تشک را بیشتر می کند.
 •  از اعمال فشار نقطه ای بر روی سطح تشک حتی الامکان می بایست خودداری کرد.
 •  جارو زدن یکی از روش های مناسب برای تمیز نگهداشتن تشک می باشد. این کار منجر به پاک شدن گرد و غبار و کثیفی هایی که در طول زمان  تمایل به جمع شدن دارند، می شود.
 •  استفاده از یک تختخواب یا باکس مناسب از عوامل موثر در طولانی شدن طول عمر تشک ویستر می باشد.

خرید تشک ویستر مناسب برای افراد چاق

 • در هنگام خرید تشک ویستر به چگالی اسفنج دقت کنید هر چه چگالی اسفنج افزایش یابد تحمل افراد با وزن بالاتری را دارد در نتیجه از گود شدن زود هنگام تشک جلوگیری خواهد کرد و طول عمر تشک را افزایش می دهد.
 • دقت در قطر مفتول فنر بکار رفته در تشک های فنری ویستر از دیگر گزینه ها در انتخاب تشک برای افراد چاق می باشد.
 • دقت در ارتفاع تشک ویستر از دیگر گزینه ها در انتخاب تشک مناسب برای افراد سنگین وزن می باشد هرچه ارتفاع تشک بیشتر باشد به لحاظ مواد اولیه بکار رفته در آن کیفیت بالاتری دارد .
 • افراد سنگین وزن باید توجه داشته باشند انتخاب تشک با معیار پایین ترین قیمت برای این افراد جوابگو نمی باشد چون به علت چگالی پایین اسفنج طول عمر تشک کاهش خواهد یافت.

سایز تشک یک نفره ویستر

 • تشک ویستر یک نفره سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر استاندارد
 • تشک ویستر یک نفره سایز ۱۰۰ در ۲۰۰ سانتیمتر
 • تشک ویستر یک نفره سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر

سایز تشک دونفره ویستر

 • تشک ویستر دونفره سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر
 • تشک ویستر دونفره سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر استاندارد
 • تشک ویستر دونفره سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر

قیمت کارخانه تشک ویستر

برند ویستر در تولید کالای خواب خصوصا تشک یک قیمت مصوب را برای فروش محصولات خود در نظر می گیرند که به تمام نمایندگی ها اعلام خواهد شد. خرید خود مصرف کننده از کارخانه اگر به صورت عمده و به تعداد بالا نباشد تفاوتی در قیمت تمام شده محصول نخواهد داشت. اما خرید از یک فروشگاه اینترنتی با درصد بالای تخفیف به همراه ارسال رایگان و پرداخت در محل هزینه تمام شده کالا را به حداقل خواهد رساند. این سود قابل توجه هدیه فروشگاه خوابکو برای خریداران است.

چرا تشک ویستر خوبه؟

در هنگام خرید از یک برند مطرح همچون برند ویستر کیفیت و مرغوبیت مواد اولیه به همراه طول عمر بالای محصول تضمین شده است و خدمات پس از فروش تشک ویستر خیال کاربران را از خرید مطمئن خواهد کرد. تشک ویستر در طراحی و تولید تشک فنر منفصل ، تشک فنر متصل، تشک طبی تمام استاندارد های لازم را به لحاظ ابعاد و ارتفاع تشک رعایت نموده است.

 • کیفیت مواد اولیه بکارفته در تشک ویستر و جلوگیری بیماری های تنفسی و آلرژی پوستی
 • طراحی مدل های مختلف تشک فنر متصل، تشک فنر منفصل، تشک طبی بدون فنر متناسب با شرایط جسمانی مختلف
 • طول عمر بالا و قیمت مقرون به صرفه تشک ویستر
 • گارانتی تشک ویستر و خدمات پس ار فروش گسترده به منظور اطمینان خاطر مشتریان از خرید

جشنواره تخفیفات تشک ویستر

با خرید اینترنتی تشک ویستر از از فروشگاه خوابکو از ۶ درصد تخفیف ویژه برخوردار شوید. در سایت خوابکو با هر توان مالی کالای خواب با کیفیت و مرغوب را با درصد بالای تخفیفات خریداری نمایید و در کمترین زمان ممکن با امکان پرداخت در محل دریافت نمایید.

مواردی که شما را از خرید تشک ویستر مطمئن می کند

 1. از برند معتبر و با کیفیت تشک ویستر خرید کنید زیرا مواد اولیه نو و مقاوم با مرغوبیت بالا، طول عمر تشک را افزایش خواهد داد.
 2. هرچه گارانتی و خدمات پس از فروش تشک ویستر بیشتر باشد با اطمینان خاطر بیشتر اقدام به خرید خواهید کرد.
 3. به دنبال راه آسان برای خرید از فروشگاه معتبر با نماد اعتماد باشید.
 4. فروشگاهی را برای خرید انتخاب کنید که هزینه های نهایی و تمام شده تشک ویستر را به حداقل می رسانند.
 5. اطلاعات بروز و تکمیلی تشک ویستر اجازه انتخاب مناسب و شایسته را به شما مشتری گرامی می دهد و سردرگمی تنوع محصولات را از بین می برد.

ویژگی تشک فنر منفصل ویستر

 • استفاده از فنر منفصل به صورت جداگانه در روکش هایی از جنس الیاف مصنوعی در تشک ویستر که از ساییده شدن فنر ها به هم و تولید صدا جلوگیری خواهد کرد.
 • تشک ویستر دارای اسفنج با چگالی بالا می باشد که از گود شدن زود هنگام تشک جلوگیری می کند.
 • عدم انتقال ارتعاشات ناشی از غلت زدن بر سطح تشک فنر منفصل ویستر
 • استفاده از لایه اسپانباند جهت محافظت از اسفنج در برابر فنر منفصل می باشد.
 • استفاده از فنر های منفصل نسبت به نوع متصل بسیار بیشتر است. از مهم ترین آن ها می توان به کنترل اختلاف وزن اشاره کرد.

تشک طبی ویستر برای چه افرادی مناسب می باشد؟

 • برای اشخاصی که کمردرد و دیسک کمر دارند گزینه ایی مناسب است.
 • برای اشخاصی که سطح سفت تشک را مدنظر دارند مناسب است.

گاهی افراد به علت بیماری های ستون فقرات و دیسک کمر با درد های شدید در ناحیه کمر روبرو هستند و در این شرایط چاره ای جز مراجعه به پزشک و رعایت دستور العمل های دارویی و حتی درمانی نمی ماند. استفاده از راهکارهای مناسب همچون جراحی و … گریز ناپذیر است. اما آنچه در روند بهبودی این افراد موثر است و توسط پزشکان توصیه می شود استفاده از تشک طبی ویستر مناسب با رعایت تمام استاندارد های لازم جهت حفظ انحنای طبیعی ستون فقرات است . که در بسیاری از موارد روند بهبودی با سرعت بیشتری انجام می شود ضمنا از خاصیت درمانی تشک طبی ویستر نباید غافل شد.

تشک فنر منفصل ویستر برای چه افرادی مناسب می باشد؟

 • تشک فنر منفصل ویستر برای افرادی که سطح متوسط و استاندارد تشک را مدنظر دارند مناسب است.
 • تشک فنر منفصل ویستر ارتعاشات ناشی از غلت زدن را منتقل نخواهد کرد و برای اشخاصی که خوابی سبک دارند مناسب است.
 • برای اشخاصی که از کمردرد خفیف رنج می برند گزینه ای مناسب است.

تشک فنر متصل ویستر برای چه افرادی مناسب می باشد؟

 •  تشک فنر متصل ویستر برای اشخاصی که سطح نرم تشک را مدنظر دارند مناسب است.
 • تشک فنر متصل ویستر با قیمت مناسب برای افراد با هر توان مالی امکان خرید را فراهم می آورد

دغدغه اصلی خریداران در هنگام خرید تشک ویستر

 1. قیمت تمام شده تشک ویستر با حذف واسطه هابه حداقل برسد و مقرون به صرفه باشد.
 2. سرویس حمل و نقل رایگان و ارسال در کمترین زمان ممکن انجام شود.
 3. تشک ویستر خریداری شده دارای تضمین کیفیت بوده و با خدمات پس از فروش خیال کاربران را از خرید راحت می کند.
 4. طول عمر بالای تشک ویستر و چگالی بالای اسفنج از مزیت های منحصر به فرد آن می باشد.
 5. تشک ویستر دارای نمایندگی معتبر در تمام شهرها می باشد و این امر دسترسی را آسان می نماید.

تشک ویستر را از کدام فروشگاه اینترنتی بخرم؟

بسیاری از مشتریان با وجود سهولت خرید از یک فروشگاه اینترنتی با مزیت های فراوانی که دارد گاها دچار تردید خواهند شد و زحمت حضور در فروشگاه و خرید حضوری را به جان می خرند علت این مساله ناآگاهی در نحوه اعتماد به فروشگاه اینترنتی خرید تشک ویستر می باشد. در این بخش ضمن راهنمایی شما جهت اعتماد کامل به فروشگاه اینترنتی مولفه هایی که باید در نظر گرفته شود بیان خواهیم نمود.

 • فروشگاه اینترنتی معتبر جهت خرید تشک ویستر دارای نماد اعتماد الکترونیکی و نماد ساماندهی در صفحه نخست سایت می باشد که مهر تایید مجوز فعالیت فروشگاه اینترنتی می باشد.
 • صدور فاکتور با لوگو و نام فروشگاه اینترنتی سند کتبی است که نشان از خرید تشک ویستر از فروشگاهی معتبر است.
 • امکان پرداخت کل مبلغ محصول در محل و هنگام تحویل محصول تمام سود جویی های احتمالی را به صفر خواهد رساند و اطمینان کامل مشتریان را کسب خواهد کرد.
 • امکان ثبت ضمانت نامه تشک ویستر توسط اپراتور فروشگاه اینترنتی بعد از خرید محصول توسط شما دلیل محکم می باشد که خیال مشتریان را از خدمات پس از فروش راحت می کند.

نحوه ارسال تشک ویستر در فروشگاه خوابکو

در شهر تهران و قم به علت ارسال تشک ویستر توسط ماشین حمل و نقل فروشگاه ارسال رایگان و پرداخت در محل هنگام دریافت محصول می باشد. ارسال به شهر های اطراف قم و تهران نیز درصورتی که هزینه ی سفارش بالای ۱۰ میلیون تومان باشد، ارسال رایگان و پرداخت در محل هنگام دریافت محصول خواهد بود. اما در ارسال به اقصی نقاط ایران به استثنای شهرهای فوق الذکر، به علت حمل و نقل تشک با باربری، ارسال تشک دارای هزینه باربری است که به عهده مشتریان گرامی می باشد. و پرداخت به صورت آنلاین از طریق درگاه بانک ملت یا شماره کارت می باشد. لازم به ذکر است با توجه به در نظر گرفتن تخفیفات ویژه برای هر محصول و درصد بالای تخفیفات سود نهایی در خرید با مشتریان خواهد بود و محصول با نازل ترین قیمت تمام شده به دست مصرف کننده نهایی خواهد رسید.

ثبت سفارش آنلاین تشک ویستر

در هنگام ثبت سفارش تشک ویستر از طریق سایت خوابکو با مراجعه به نشانی www.khabco.com از طریق منوی سایت تشک ویستر و مدل محصول را  انتخاب کنید سپس از میان ابعاد پیش رو سایز تشک مورد نظر خود را انتخاب و افزودن به سبد خرید را بزنید در صفحه پیش رو مشخصات کامل را تکمیل و پرداخت را از درگاه بانک ملت انجام دهید. جهت اطمینان از ثبت سفارش با شماره ۰۲۱۲۸۴۲۲۹۲۶ تماس بگیرید.
شهروندان در استان تهران و قم با ثبت سفارش آنلاین تشک ویستر در سایت خوابکو از تخفیفات ویژه محصولات به همراه ارسال رایگان و پرداخت در محل در جشنواره زمستانه برخوردار خواهند شد.

خرید آسان و دلنشین تشک ویستر را با ما در فروشگاه خوابکو تجربه کنید. ما تمام تلاش خود را به کار گرفته ایم تا با ایجاد زمینه ای مناسب جهت ارسال به تمام نقاط کشور و ارایه بهترین کیفیت، بهترین قیمت و بیشترین تنوع محصول و ارسال در کمترین زمان ممکن به همراه خدمات پس از فروش “۷ روز گارانتی خرید ” گامی مطلوب در جهت رفاه حال مشتریان برداشته و خرید را برای شما به یک تجربه دلچسب تبدیل کنیم. و این پاسخی است به حسن انتخاب شما

شرکت خوابکو ، با عرضه ی کالای خواب (سرویس خواب ، باکس تشک ویستر ، تشک ویستر ، بالش ویستر ، روتختی ، محافظ تشک ویستر و…) به همراه مشاوره برای یک انتخاب درست آمادگی ارائه ی خدمات به شما عزیزان را دارد.
اگر به دنبال کالای خواب هستید خوابکو را انتخاب کنید.

1