قیمت تشک وگال ۱۴۰۳

در سال ۱۴۰۳ قیمت تشک‌های وگال به دلیل نوسانات بازار، متنوع و متغیر است، از این رو خریداران باید به‌طور دقیق از قیمت‌ها آگاهی داشته باشند. قیمت‌ها بر اساس مدل‌های مختلف تشک که در ابعاد، نوع ساختار، مواد مصرفی و ویژگی‌های خاص متفاوت هستند، تنظیم می‌شوند. به عنوان مثال، تفاوت قابل‌توجهی بین قیمت تشک‌های طبی، طبی فنری منفصل و طبی فنری متصل وگال وجود دارد که در هنگام انتخاب تشک مناسب باید به آن توجه کنید.

ردیفنام محصولقیمت(تومان)گروه محصولاتگارانتی
۱تشک کودک وگال مدل سوپر طبی سایز ۷۰ در ۱۳۰ سانتیمتر۳۰۱۰۶۰۰طبی فنری فنر متصل۲ سال
۲تشک نوجوان وگال مدل سوپر طبی سایز ۸۰ در ۱۸۰ سانتیمتر۴۳۹۰۵۰۰طبی فنری فنر متصل۲ سال
۳تشک نوجوان وگال مدل سوپر طبی سایز ۸۰ در ۱۴۰ سانتیمتر۳۱۶۹۲۰۰طبی فنری فنر متصل۲ سال
۴تشک یکنفره وگال مدل اسپیناس سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۵۲۵۵۲۰۰تشک طبی۲ سال
۵تشک یکنفره وگال مدل کلاسیک مادو سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۷۶۱۰۵۰۰تشک طبی۳ سال
۶تشک یکنفره وگال مدل کلاسیک رادو سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۸۵۶۲۳۰۰تشک طبی۴ سال
۷تشک یکنفره وگال مدل سوپر آلفا سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۹۰۹۲۲۰۰تشک طبی۵ سال
۸تشک یکنفره وگال مدل کوئین ست سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۰۲۳۳۱۰۰تشک طبی۳ سال
۹تشک یکنفره وگال مدل ارتو اونت سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۳۲۴۷۲۰۰تشک طبی۵ سال
۱۰تشک یکنفره وگال مدل اپیر سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۳۶۶۷۱۰۰تشک طبی۷ سال
۱۱تشک لاکچری یکنفره وگال مدل اسلیپرز سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۲۸۱۱۷۰۰تشک طبی۵ سال
۱۲تشک یکنفره وگال مدل پرستیژ کلاسیک سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۶۸۶۳۶۰۰طبی فنری فنر متصل۷ سال
۱۳تشک یکنفره وگال مدل پارادایس کلاسیک سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۷۹۰۶۰۰۰طبی فنری فنر متصل۷ سال
۱۴تشک یکنفره وگال مدل سوپر وگال سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۸۱۰۸۷۰۰طبی فنری فنر متصل۷ سال
۱۵تشک یکنفره وگال مدل الیت کلاسیک سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۰۲۳۲۳۰۰طبی فنری فنر متصل۶ سال
۱۶تشک یکنفره وگال مدل گلدن پلاس سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۱۳۰۹۶۰۰طبی فنری فنر متصل۷ سال
۱۷تشک یکنفره وگال مدل ویژه بی ام سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۲۹۳۱۹۰۰طبی فنری فنر متصل۷ سال
۱۸تشک لاکچری یکنفره وگال مدل دیاموند سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۲۶۴۷۹۰۰طبی فنری فنر متصل۷ سال
۱۹تشک لاکچری یکنفره وگال مدل لروکس سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۸۵۹۴۰۰۰طبی فنری فنر منفصل۷ سال
۲۰تشک یکنفره وگال مدل کوئین ست سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۳۸۱۳۱۰۰تشک طبی۳ سال
۲۱تشک یکنفره وگال مدل اسپیناس سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۷۰۹۴۵۰۰تشک طبی۲ سال
۲۲تشک یکنفره وگال مدل کلاسیک مادو سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۰۲۷۴۳۰۰تشک طبی۳ سال
۲۳تشک یکنفره وگال مدل کلاسیک رادو سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۱۵۵۹۲۰۰تشک طبی۴ سال
۲۴تشک یکنفره وگال مدل سوپر آلفا سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۲۲۷۴۳۰۰تشک طبی۵ سال
۲۵تشک یکنفره وگال مدل ارتو اونت سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۷۸۸۳۷۰۰تشک طبی۵ سال
۲۶تشک یکنفره وگال مدل اپیر سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۸۴۵۰۵۰۰تشک طبی۷ سال
۲۷تشک لاکچری یکنفره وگال مدل اسلیپرز سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۳۰۷۹۵۸۰۰تشک طبی۵ سال
۲۸تشک یکنفره وگال مدل پرستیژ کلاسیک سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۷۷۳۸۶۰۰طبی فنری فنر متصل۷ سال
۲۹تشک یکنفره وگال مدل سوپر وگال سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۹۳۴۴۹۰۰طبی فنری فنر متصل۷ سال
۳۰تشک یکنفره وگال مدل پارادایس کلاسیک سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۹۱۴۸۵۰۰طبی فنری فنر متصل۷ سال
۳۱تشک یکنفره وگال مدل الیت کلاسیک سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۳۸۱۳۶۰۰طبی فنری فنر متصل۶ سال
۳۲تشک یکنفره وگال مدل گلدن پلاس سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۴۲۲۶۰۰۰طبی فنری فنر متصل۷ سال
۳۳تشک یکنفره وگال مدل ویژه بی ام سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۶۴۱۶۰۰۰طبی فنری فنر متصل۷ سال
۳۴تشک لاکچری یکنفره وگال مدل دیاموند سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۳۰۸۰۱۴۰۰طبی فنری فنر متصل۷ سال
۳۵تشک لاکچری یکنفره وگال مدل لروکس سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۳۸۷۴۱۲۰۰طبی فنری فنر منفصل۷ سال
۳۶تشک دونفره وگال مدل کوئین ست سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۵۸۶۱۷۰۰تشک طبی۳ سال
۳۷تشک لاکچری دونفره وگال مدل رومنس سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۳۵۸۱۶۹۰۰تشک طبی۶ سال
۳۸تشک دونفره وگال مدل اسپیناس سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۸۱۴۵۵۰۰تشک طبی۲ سال
۳۹تشک دونفره وگال مدل کلاسیک مادو سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۱۷۹۶۳۰۰تشک طبی۳ سال
۴۰تشک دونفره وگال مدل کلاسیک رادو سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۳۲۷۱۵۰۰تشک طبی۴ سال
۴۱تشک دونفره وگال مدل سوپر آلفا سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۴۰۹۲۸۰۰تشک طبی۵ سال
۴۲تشک دونفره وگال مدل ارتو اونت سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۰۵۳۳۳۰۰تشک طبی۵ سال
۴۳تشک دونفره وگال مدل اپیر سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۱۱۸۳۹۰۰تشک طبی۷ سال
۴۴تشک لاکچری دونفره وگال مدل اسلیپرز سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۳۵۳۵۸۰۰۰تشک طبی۵ سال
۴۶تشک دونفره وگال مدل پرستیژ کلاسیک سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۸۸۸۵۲۰۰طبی فنری فنر متصل۷ سال
۴۷تشک دونفره وگال مدل سوپر وگال سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۰۷۵۵۱۰۰طبی فنری فنر متصل۷ سال
۴۸تشک دونفره وگال مدل پارادایس کلاسیک سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۰۵۰۳۸۰۰طبی فنری فنر متصل۷ سال
۴۹تشک دونفره وگال مدل الیت کلاسیک سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۵۸۶۰۱۰۰طبی فنری فنر متصل۶ سال
۵۰تشک دونفره وگال مدل گلدن پلاس سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۶۳۳۳۶۰۰طبی فنری فنر متصل۷ سال
۵۱تشک دونفره وگال مدل ویژه بی ام سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۸۸۴۸۰۰۰طبی فنری فنر متصل۷ سال
۵۲تشک لاکچری دونفره وگال مدل دیاموند سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۳۵۳۸۶۷۰۰طبی فنری فنر متصل۷ سال
۵۳تشک لاکچری دونفره وگال مدل لروکس سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۴۴۳۱۲۹۰۰طبی فنری فنر منفصل۷ سال
۵۴تشک لاکچری دونفره وگال مدل رومنس سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۳۹۷۱۱۱۰۰تشک طبی۶ سال
۵۵تشک دونفره وگال مدل کوئین ست سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۸۲۱۳۸۰۰تشک طبی۳ سال
۵۶تشک دونفره وگال مدل اسپیناس سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۹۳۵۴۱۰۰تشک طبی۲ سال
۵۷تشک دونفره وگال مدل کلاسیک مادو سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۳۵۴۶۷۰۰تشک طبی۳ سال
۵۷تشک دونفره وگال مدل کلاسیک رادو سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۵۲۴۰۸۰۰تشک طبی۴ سال
۵۹تشک دونفره وگال مدل سوپر آلفا سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۶۱۸۴۰۰۰تشک طبی۵ سال
۶۰تشک دونفره وگال مدل ارتو اونت سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۳۵۸۰۰۰۰تشک طبی۵ سال
۶۱تشک دونفره وگال مدل اپیر سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۱۱۵۴۱۰۰تشک طبی۷ سال
۶۲تشک لاکچری دونفره وگال مدل اسلیپرز سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۴۰۶۰۲۱۰۰تشک طبی۵ سال
۶۳تشک دونفره وگال مدل پرستیژ کلاسیک سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۰۲۰۳۶۰۰طبی فنری فنر متصل۷ سال
۶۴تشک دونفره وگال مدل سوپر وگال سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۲۲۶۲۱۰۰طبی فنری فنر متصل۷ سال
۶۵تشک دونفره وگال مدل پارادایس کلاسیک سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۲۰۶۲۱۰۰طبی فنری فنر متصل۷ سال
۶۶تشک دونفره وگال مدل الیت کلاسیک سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۸۲۱۳۵۰۰طبی فنری فنر متصل۶ سال
۶۷تشک دونفره وگال مدل گلدن پلاس سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۸۷۵۷۲۰۰طبی فنری فنر متصل۷ سال
۶۸تشک دونفره وگال مدل ویژه بی ام سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۱۶۴۴۷۰۰طبی فنری فنر متصل۷ سال
۶۹تشک لاکچری دونفره وگال مدل دیاموند سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۴۰۶۰۲۶۰۰طبی فنری فنر متصل۷ سال
۷۰تشک لاکچری دونفره وگال مدل لروکس سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۵۰۸۹۵۶۰۰طبی فنری فنر منفصل۷ سال
۷۱تشک دونفره وگال مدل کوئین ست سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۰۴۶۲۷۰۰تشک طبی۳ سال
۷۲تشک دونفره وگال مدل اسپیناس سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۰۵۱۰۲۰۰تشک طبی۲ سال
۷۳تشک دونفره وگال مدل کلاسیک مادو سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۵۲۲۱۰۰۰تشک طبی۳ سال
۷۴تشک دونفره وگال مدل کلاسیک رادو سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۷۱۲۴۵۰۰تشک طبی۴ سال
۷۵تشک دونفره وگال مدل سوپر آلفا سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۸۱۸۴۲۰۰تشک طبی۵ سال
۷۶تشک دونفره وگال مدل ارتو اونت سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۶۴۹۴۴۰۰تشک طبی۵ سال
۷۷تشک دونفره وگال مدل اپیر سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۷۳۳۴۱۰۰تشک طبی۷ سال
۷۸تشک لاکچری دونفره وگال مدل اسلیپرز سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۴۵۶۲۳۲۰۰تشک طبی۵ سال
۷۹تشک دونفره وگال مدل پرستیژ کلاسیک سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۱۴۶۴۶۰۰طبی فنری فنر متصل۷ سال
۸۰تشک دونفره وگال مدل سوپر وگال سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۳۷۰۳۲۰۰طبی فنری فنر متصل۷ سال
۸۱تشک دونفره وگال مدل پارادایس کلاسیک سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۱۳۵۵۳۳۰۰طبی فنری فنر متصل۷ سال
۸۲تشک دونفره وگال مدل الیت کلاسیک سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۰۴۶۴۶۰۰طبی فنری فنر متصل۶ سال
۸۳تشک دونفره وگال مدل گلدن پلاس سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۱۰۷۵۶۰۰طبی فنری فنر متصل۷ سال
۸۴تشک دونفره وگال مدل ویژه بی ام سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۲۴۳۱۹۸۰۰طبی فنری فنر متصل۷ سال
۸۵تشک لاکچری دونفره وگال مدل دیاموند سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۴۵۶۳۱۱۰۰طبی فنری فنر متصل۷ سال
۸۶تشک لاکچری دونفره وگال مدل لروکس سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۵۷۱۸۸۰۰۰طبی فنری فنر منفصل۷ سال
۸۷تشک لاکچری دونفره وگال مدل رومنس سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر۴۵۹۴۶۳۰۰تشک طبی۶ سال

قیمت محصولات شرکت تشک وگال

شرکت تشک وگال به‌عنوان یکی از تولیدکنندگان برتر تشک و محصولات خواب باکیفیت شناخته می‌شود. این شرکت با استفاده از فناوری‌های پیشرفته و مواد اولیه خوب، طیف گسترده‌ای از محصولات خود را به بازار عرضه می‌کند. در ادامه، قیمت‌های مختلف این محصولات را بررسی خواهیم کرد.

قیمت تشک وگال یک نفره

قیمت تشک وگال یک نفره، بسته به نوع و اندازه تشک متفاوت است. ابعاد استاندارد این تشک‌ها ۹۰ در ۲۰۰ و ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتی‌متر هستند که هر کدام قیمت‌های متفاوتی دارند.
لیست قیمت تشک‌های یک نفره وگال به شرح زیر است:

 • قیمت تشک یک نفره وگال در سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتی‌متر از ۵,۲۵۵,۰۰۰ تومان تا ۲۸,۶۰۰,۰۰۰ تومان متغیر است.
 • قیمت تشک یک نفره وگال در سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتی‌متر از ۷,۷۴۰,۰۰۰ تومان تا ۳۸,۷۴۰,۰۰۰ تومان متغیر است.

قیمت تشک وگال دونفره

قیمت تشک وگال دونفره بر اساس نوع و اندازه تشک متفاوت است. ابعاد استاندارد تشک‌های دونفره شامل ۱۴۰ در ۲۰۰، ۱۶۰ در ۲۰۰ و ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتی‌متر هستند که هر کدام دارای قیمت‌های گوناگونی هستند. لیست قیمت تشک‌های دو نفره وگال به شرح زیر است:

 • تشک دونفره وگال سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتی‌متر از ۸,۸۸۵,۰۰۰ تومان تا ۴۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان متغیر است.
 • تشک دونفره وگال سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتی‌متر از ۱۰,۲۰۰,۰۰۰ تومان تا ۵۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان متغیر است.
 • تشک دونفره وگال سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتی‌متر از ۱۱,۴۶۰,۰۰۰ تومان تا ۵۷,۱۹۰,۰۰۰ تومان متغیر است.

قیمت تشک طبی وگال

برند تشک وگال، ۱۰ مدل تشک طبی ارائه می‌دهد که از نظر کیفیت و قیمت با یکدیگر تفاوت دارند. به طور کلی، قیمت تشک‌های طبی وگال به شرح زیر است:

 • تشک طبی وگال یک نفره سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتی‌متر از ۵,۲۵۵,۰۰۰ تومان تا ۱۳,۶۷۰,۰۰۰ تومان است.
 • تشک طبی وگال یک نفره سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتی‌متر از ۷,۰۹۵,۰۰۰ تومان تا ۱۸,۴۵۰,۰۰۰ تومان است.
 • تشک طبی وگال دونفره سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتی‌متر از ۸,۱۴۵,۰۰۰ تومان تا ۲۱,۱۸۰,۰۰۰ تومان است.
 • تشک طبی وگال دونفره سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتی‌متر از ۹,۳۵۵,۰۰۰ تومان تا ۲۴,۳۲۰,۰۰۰ تومان است.
 • تشک طبی وگال دونفره سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتی‌متر از ۱۰,۵۱۰,۰۰۰ تومان تا ۲۷,۳۳۵,۰۰۰ تومان است.

قیمت تشک طبی فنری وگال

برند تشک وگال دارای دو نوع تشک طبی فنری منفصل و متصل است. این دو نوع از نظر کیفیت و قیمت متفاوت هستند. به طور کلی، قیمت تشک‌های طبی فنری وگال به شرح زیر است:

 • تشک طبی فنری وگال یک نفره سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتی‌متر از ۶,۸۶۰,۰۰۰ تومان تا ۲۸,۶۰۰,۰۰۰ تومان است.
 • تشک طبی فنری وگال یک نفره سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتی‌متر از ۷,۷۳۰,۰۰۰ تومان تا ۳۸,۷۴۰,۰۰۰ تومان است.
 • تشک طبی فنری وگال دونفره سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتی‌متر از ۸,۸۵۵,۰۰۰ تومان تا ۴۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان است.
 • تشک طبی فنری وگال دونفره سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتی‌متر از ۱۰,۲۰۰,۰۰۰ تومان تا ۵۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان است.
 • تشک طبی فنری وگال دونفره سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتی‌متر از ۱۱,۴۶۰,۰۰۰ تومان تا ۵۷,۱۹۰,۰۰۰ تومان است.

استعلام قیمت تشک وگال

برای استعلام قیمت تشک‌های وگال و دریافت مشاوره رایگان، با کارشناسان ما از طریق شماره‌های زیر تماس بگیرید:

۰۲۱۲۸۴۲۲۹۲۶
۰۹۹۸۱۵۳۸۰۵۱
۰۹۰۱۳۹۷۶۷۶۷
۰۹۱۲۰۶۹۶۵۲۹

لیست قیمت تشک وگال سایز ۹۰

قیمت تشک‌ وگال با توجه به مدل و نوع تشک، برای سایز ۹۰ به صورت زیر است:

 • قیمت تشک طبی وگال سایز ۹۰ بین ۵,۲۵۵,۰۰۰ تومان تا ۱۳,۶۷۰,۰۰۰ تومان متغیر است.
 • قیمت تشک طبی فنری منفصل وگال سایز ۹۰ حدود ۲۸,۶۰۰,۰۰۰ است.
 • قیمت تشک طبی فنری متصل وگال سایز ۹۰ بین ۶,۸۶۰,۰۰۰ تومان تا ۲۲,۶۵۰,۰۰۰ تومان متغیر است.

لیست قیمت تشک وگال سایز ۱۲۰

قیمت تشک‌ وگال در اندازه ۱۲۰ با توجه به مدل‌های مختلف به شرح زیر است:

 • قیمت تشک طبی وگال سایز ۱۲۰ از ۷,۰۹۵,۰۰۰ تومان تا ۱۸,۴۵۰,۰۰۰ تومان متغیر است.
 • قیمت تشک طبی فنری منفصل وگال سایز ۱۲۰ حدود ۳۸,۷۴۰,۰۰۰ است.
 • قیمت تشک طبی فنری متصل وگال سایز ۱۲۰ از ۷,۷۳۰,۰۰۰ تومان تا ۳۰,۸۰۰,۰۰۰ تومان متغیر است.

لیست قیمت تشک وگال سایز ۱۴۰

قیمت تشک‌ وگال در اندازه ۱۴۰ با توجه به مدل‌های مختلف به شرح زیر است:

 • قیمت تشک طبی وگال سایز ۱۴۰ از ۸,۱۴۵,۰۰۰ تومان تا ۲۱,۱۸۰,۰۰۰ تومان متغیر است.
 • قیمت تشک طبی فنری منفصل وگال سایز ۱۴۰ حدود ۴۴,۳۰۰,۰۰۰ است.
 • قیمت تشک طبی فنری متصل وگال سایز ۱۴۰ از ۸,۸۵۵,۰۰۰ تومان تا ۳۵,۳۸۰,۰۰۰ تومان متغیر است.

لیست قیمت تشک وگال سایز ۱۶۰

قیمت تشک‌ وگال در اندازه ۱۶۰ با توجه به مدل‌های مختلف به شرح زیر است:

 • قیمت تشک طبی وگال سایز ۱۶۰ از ۹,۳۵۵,۰۰۰ تومان تا ۲۴,۳۲۰,۰۰۰ تومان متغیر است.
 • قیمت تشک طبی فنری منفصل وگال سایز ۱۶۰ حدود ۵۰,۹۰۰,۰۰۰ است.
 • قیمت تشک طبی فنری متصل وگال سایز ۱۶۰ از ۱۰,۲۰۰,۰۰۰ تومان تا ۴۰,۶۰۰,۰۰۰ تومان متغیر است.

لیست قیمت تشک وگال سایز ۱۸۰

قیمت تشک‌ وگال در اندازه ۱۸۰ بسته به مدل‌های مختلف به شرح زیر است:

 • قیمت تشک طبی وگال سایز ۱۸۰ از ۱۱,۴۶۰,۰۰۰ تومان تا ۲۷,۳۳۵,۰۰۰ تومان متغیر است.
 • قیمت تشک طبی فنری منفصل وگال سایز ۱۸۰ حدود ۵۷,۱۹۰,۰۰۰ است.
 • قیمت تشک طبی فنری متصل وگال سایز ۱۸۰ از ۱۱,۴۶۰,۰۰۰ تومان تا ۴۵,۶۳۰,۰۰۰ تومان متغیر است.

لیست قیمت تشک وگال لروکس سال ۱۴۰۳

لیست قیمت تشک وگال لروکس سال ۱۴۰۳

لیست قیمت تشک وگال اسلیپرز سال ۱۴۰۳

لیست قیمت تشک وگال اسلیپرز سال ۱۴۰۳

لیست قیمت تشک وگال رومنس سال ۱۴۰۳

لیست قیمت تشک وگال رومنس سال ۱۴۰۳

لیست قیمت تشک وگال اپیر سال ۱۴۰۳

لیست قیمت تشک وگال اپیر سال ۱۴۰۳

لیست قیمت تشک وگال ارتو اونت سال ۱۴۰۳

لیست قیمت تشک وگال ارتو اونت سال ۱۴۰۳

لیست قیمت تشک وگال کوئین ست سال ۱۴۰۳

لیست قیمت تشک وگال کوئین ست سال ۱۴۰۳

لیست قیمت تشک وگال الیت کلاسیک سال ۱۴۰۳

لیست قیمت تشک وگال الیت کلاسیک سال ۱۴۰۳

لیست قیمت تشک وگال آلفا سال ۱۴۰۳

لیست قیمت تشک وگال آلفا سال ۱۴۰۳

لیست قیمت تشک وگال کلاسیک رادو سال ۱۴۰۳

لیست قیمت تشک وگال کلاسیک رادو سال ۱۴۰۳

لیست قیمت تشک وگال کلاسیک مادو سال ۱۴۰۳

لیست قیمت تشک وگال کلاسیک مادو سال ۱۴۰۳

لیست قیمت تشک وگال اسپیناس سال ۱۴۰۳

لیست قیمت تشک وگال اسپیناس سال ۱۴۰۳

قیمت پرفروش ترین تشک وگال

پرفروش‌ترین تشک‌ وگال شامل مدل‌های فنر منفصل مارگاریتا و مارتلاتو، مدل طبی ویچکرافت و مدل‌های فنر متصل آلتین و مانیلا می‌باشند. قیمت این تشک‌ها با توجه به سایز متفاوت است، اما به طور کلی به شرح زیر می‌باشد:

 • قیمت تشک وگال لروکس بسته به سایز بین ۲۸,۶۰۰,۰۰۰ تومان تا ۵۷,۱۹۰,۰۰۰ تومان متغیر است.
 • قیمت تشک وگال گلدن پلاس بسته به سایز بین ۱۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان تا ۲۱,۰۸۰,۰۰۰ تومان متغیر است.
 • قیمت تشک سوپر وگال بسته به سایز بین ۸,۱۰۰,۰۰۰ تومان تا ۱۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان متغیر است.
 • قیمت تشک وگال کوئین ست بسته به سایز بین ۱۰,۲۳۰,۰۰۰ تومان تا ۲۰,۴۶۰,۰۰۰ تومان متغیر است.
 • قیمت تشک وگال کلاسیک رادو بسته به سایز بین ۸,۵۶۰,۰۰۰ تومان تا ۱۷,۱۲۰,۰۰۰ تومان متغیر است.

قیمت تشک یک نفره معمولی وگال

قیمت تشک یک نفره معمولی وگال از حدود ۵,۲۵۵,۰۰۰ تومان برای سایز ۹۰×۲۰۰ شروع می‌شود. توجه داشته باشید که با افزایش کیفیت مواد به‌کاررفته در ساخت تشک، قیمت نیز به همان نسبت افزایش می‌یابد.

قیمت تشک دونفره معمولی وگال

قیمت تشک دونفره معمولی وگال در سایز ۱۶۰×۲۰۰ از حدود ۱۰,۲۰۰,۰۰۰ تومان به بالا است. توجه کنید که هرچه کیفیت مواد استفاده شده در تشک بالاتر باشد، قیمت آن نیز به نسبت افزایش می‌یابد.

تفاوت قیمت تشک فنر متصل وگال با تشک فنر منفصل وگال

تفاوت قیمت تشک‌های فنر متصل و فنر منفصل وگال به دلیل ساختار آنها است. تشک فنر متصل وگال، دارای فنرهای به هم پیوسته در سراسر تشک است؛ بنابراین در تشک‌های دونفره، لرزش ناشی از غلت زدن را منتقل می‌کند. در مقابل، تشک فنر منفصل وگال به دلیل جدا بودن هر یک از فنرها، این لرزش‌ها را منتقل نمی‌کند و از کیفیت بالاتری برخوردار است. به همین دلیل، تشک فنر متصل وگال قیمت مناسب‌تری نسبت به تشک فنر منفصل وگال دارد.

قیمت تشک‌های فنر متصل و فنر منفصل وگال بر اساس مدل و سایز متفاوت است:

 • قیمت تشک فنر متصل وگال یک نفره ۶,۸۶۰,۰۰۰ تومان تا ۲۲,۶۵۰,۰۰۰ تومان متغیر است.
 • قیمت تشک فنر متصل وگال دونفره ۷,۷۴۰,۰۰۰ تومان تا ۳۰,۸۰۰,۰۰۰ تومان متغیر است.
 • قیمت تشک فنر منفصل وگال یک نفره ۲۸,۶۰۰,۰۰۰ تومان تا ۳۸,۷۴۰,۰۰۰ تومان متغیر است.
 • قیمت تشک فنر منفصل وگال دونفره ۴۴,۳۱۰,۰۰۰ تومان تا ۵۷,۱۹۰,۰۰۰ تومان متغیر است.

قیمت خرید تشک اصل وگال

تشک‌ اصل وگال در سراسر ایران دارای قیمت مشخص و یکسانی هستند که این قیمت ها بصورت زیر می باشد:

 • قیمت خرید تشک اصل وگال فنر منفصل بسته به سایز، بین ۲۸,۶۰۰,۰۰۰ تومان تا ۵۷,۱۹۰,۰۰۰ تومان متغیر است.
 • قیمت خرید تشک اصل وگال طبی بسته به سایز، بین ۵,۲۵۵,۰۰۰ تومان تا ۲۷,۳۵۵,۰۰۰ تومان متغیر است.
 • قیمت خرید تشک اصل وگال فنر متصل بسته به سایز، بین ۶,۸۶۰,۰۰۰ تومان تا ۴۵,۶۳۰,۰۰۰ تومان متغیر است.