لگو خوابکو
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

0

برای مشاهده لیست وارد شوید...

مشاهده محصولات فروشگاه
ردیفنام محصولقیمت (تومان)قیمت ویژه (تومان)سال گارانتی
1تشک یکنفره نفیس مدل اسلیپ پلاس A سایز 90 در 200 سانتی متر6220000559800010 سال
2تشک یکنفره نفیس مدل اسلیپ پلاس B سایز 90 در 200 سانتی متر517000046530009 سال
3تشک یکنفره نفیس مدل اسلیپ پلاس C سایز 90 در 200 سانتی متر421000037890008سال
4تشک یکنفره نفیس مدل ارکیده A سایز 90 در 200 سانتی متر346000031140005 سال
5تشک یکنفره نفیس مدل ارکیده B سایز 90 در 200 سانتی متر289000026010007 سال
6تشک یکنفره نفیس مدل ارکیده C سایز 90 در 200 سانتی متر254000022860006 سال
7تشک یکنفره نفیس مدل نیلوفر A سایز 90 در 200 سانتی متر185000016650005 سال
8تشک یکنفره نفیس مدل نیلوفر B سایز 90 در 200 سانتی متر152000013680004 سال
9تشک یکنفره نفیس مدل نیلوفر C سایز 90 در 200 سانتی متر118000010620003 سال
10تشک یکنفره نفیس مدل مدیکال A سایز 90 در 200 سانتی متر514000046260008سال
11تشک یکنفره نفیس مدل مدیکال B سایز 90 در 200 سانتی متر392000035280005 سال
12تشک یکنفره نفیس مدل مدیکال C سایز 90 در 200 سانتی متر263000023670003 سال
13تشک یکنفره نفیس مدل اسلیپ پلاس A سایز 100 در 200 سانتی متر6910000621900010 سال
14تشک یکنفره نفیس مدل اسلیپ پلاس B سایز 100 در 200 سانتی متر574000051660009 سال
15تشک دونفره نفیس مدل اسلیپ پلاس C سایز 100 در 200 سانتی متر468000042120008سال
16تشک یکنفره نفیس مدل ارکیده A سایز 100 در 200 سانتی متر384000034560005 سال
17تشک یکنفره نفیس مدل ارکیده B سایز 100 در 200 سانتی متر321000028890007 سال
18تشک یکنفره نفیس مدل ارکیده C سایز100 در 200 سانتی متر282000025380006 سال
19تشک یکنفره نفیس مدل نیلوفر A سایز 100 در 200 سانتی متر206000018540005 سال
20تشک یکنفره نفیس مدل نیلوفرB سایز 100 در 200 سانتی متر169000015210004 سال
21تشک یکنفره نفیس مدل نیلوفر C سایز 100 در 200 سانتی متر131000011790003 سال
22تشک یکنفره نفیس مدل مدیکال A سایز 100 در 200 سانتی متر571000051390008سال
23تشک یکنفره نفیس مدل مدیکال B سایز 100 در 200 سانتی متر436000039240005 سال
24تشک یکنفره نفیس مدل مدیکال C سایز 100 در 200 سانتی متر292000026280003 سال
25تشک یکنفره نفیس مدل اسلیپ پلاس A سایز 120 در 200 سانتی متر8290000746100010 سال
26تشک یکنفره نفیس مدل اسلیپ پلاس B سایز 120 در 200 سانتی متر689000062010009 سال
27تشک یکنفره نفیس مدل اسلیپ پلاس C سایز 120 در 200 سانتی متر561000050490008سال
28تشک یکنفره نفیس مدل ارکیده A سایز 120 در 200 سانتی متر461000041490005 سال
29تشک یکنفره نفیس مدل نیلوفر A سایز 120 در 200 سانتی متر247000022230005 سال
30تشک یکنفره نفیس مدل نیلوفرB سایز 120 در 200 سانتی متر203000018270004 سال
31تشک یکنفره نفیس مدل ارکیده B سایز 120 در 200 سانتی متر385000034650007 سال
32تشک یکنفره نفیس مدل ارکیده C سایز 120 در 200 سانتی متر339000030510006 سال
33تشک یکنفره نفیس مدل نیلوفر C سایز 120 در 200 سانتی متر157000014130003 سال
34تشک یکنفره نفیس مدل مدیکال A سایز 120 در 200 سانتی متر685000061650008سال
35تشک یکنفره نفیس مدل مدیکال B سایز 120 در 200 سانتی متر523000047070005 سال
36تشک یکنفره نفیس مدل مدیکال C سایز 120 در 200 سانتی متر351000031590003 سال
37تشک دونفره نفیس مدل اسلیپ پلاس A سایز 140 در 200 سانتی متر9680000871200010 سال
38تشک دونفره نفیس مدل اسلیپ پلاس B سایز 140 در 200 سانتی متر804000072360009 سال
39تشک دونفره نفیس مدل اسلیپ پلاس C سایز 140 در 200 سانتی متر655000058950008سال
40تشک دونفره نفیس مدل ارکیده A سایز 140 در 200 سانتی متر538000048420005 سال
41تشک دونفره نفیس مدل ارکیده B سایز 140 در 200 سانتی متر450000040500007 سال
42تشک دونفره نفیس مدل ارکیده C سایز 140 در 200 سانتی متر395000035550006 سال
43تشک دونفره نفیس مدل نیلوفرA سایز 140 در 200 سانتی متر288000025920005 سال
44تشک دونفره نفیس مدل نیلوفرB سایز 140 در 200 سانتی متر236000021240004 سال
45تشک دونفره نفیس مدل نیلوفر C سایز 140 در 200 سانتی متر184000016560003 سال
46تشک دونفره نفیس مدل مدیکال A سایز 140 در 200 سانتی متر800000072000008سال
47تشک دونفره نفیس مدل مدیکال B سایز 140 در 200 سانتی متر610000054900005 سال
48تشک دونفره نفیس مدل مدیکال C سایز 140 در 200 سانتی متر409000036810003 سال
49تشک دونفره نفیس مدل اسلیپ پلاس A سایز 160 در 200 سانتی متر10890000980100010 سال
50تشک دونفره نفیس مدل اسلیپ پلاس B سایز 160 در 200سانتی متر905000081450009 سال
51تشک دونفره نفیس مدل اسلیپ پلاس C سایز 160 در 200 سانتی متر737000066330008سال
52تشک دونفره نفیس مدل ارکیده A سایز 160 در 200 سانتی متر1089000098010005 سال
53تشک دونفره نفیس مدل ارکیده B سایز 160 در 200 سانتی متر506000045540007 سال
54تشک دونفره نفیس مدل ارکیده C سایز 160 در 200 سانتی متر445000040050006 سال
55تشک دونفره نفیس مدل نیلوفر A سایز 160 در 200 سانتی متر324000029160005 سال
56تشک دونفره نفیس مدل نیلوفرB سایز 160 در 200 سانتی متر266000023940004 سال
57تشک دونفره نفیس مدل نیلوفر C سایز 160 در 200 سانتی متر207000018630003 سال
58تشک دونفره نفیس مدل مدیکال A سایز 160 در 200 سانتی متر900000081000008سال
59تشک دونفره نفیس مدل مدیکال B سایز 160 در 200 سانتی متر686000061740005 سال
60تشک دونفره نفیس مدل مدیکال C سایز 160 در 200 سانتی متر460000041400003 سال
61تشک دونفره نفیس مدل اسلیپ پلاس A سایز 180 در 200 سانتی متر124400001119600010 سال
62تشک دونفره نفیس مدل اسلیپ پلاس B سایز 180 در 200 سانتی متر1034000093060009 سال
63تشک دونفره نفیس مدل اسلیپ پلاس C سایز 180 در 200 سانتی متر842000075780008سال
64تشک دونفره نفیس مدل ارکیده A سایز 180 در 200 سانتی متر692000062280005 سال
65تشک دونفره نفیس مدل ارکیده B سایز 180 در 200 سانتی متر578000052020007 سال
66تشک دونفره نفیس مدل ارکیده C سایز 180 در 200 سانتی متر508000045720006 سال
67تشک دونفره نفیس مدل نیلوفر A سایز 180 در 200 سانتی متر370000033300005 سال
68تشک دونفره نفیس مدل نیلوفرB سایز 180 در 200 سانتی متر304000027360004 سال
69تشک دونفره نفیس مدل نیلوفر C سایز 180 در 200 سانتی متر236000021240003 سال
70تشک دونفره نفیس مدل مدیکال A سایز 180 در 200 سانتی متر1028000092520008سال
71تشک دونفره نفیس مدل مدیکال B سایز 180 در 200 سانتی متر784000070560005 سال
72تشک دونفره نفیس مدل مدیکال C سایز 180 در 200 سانتی متر526000047340003 سال

تاریخچه تشک نفیس

شرکت نفیس در ابتدا با نام ( تکنو صنعت قمی) از سال 1377 شروع به کار کرد. و در سال 1393 با نام تشک نفیس شناخته شد. در حال حاضر ضمن تولید تشک در سایز ها و مدل های مختلف و خط تولید مجهز و پیشرفته تمام اتوماتیک اقدام به تولید صفر تا صد مواد اولیه تشک نموده است مکان اصلی شرکت نفیس در استان قم شهرک شکوهیه واقع شده است. و ضمن استفاده از نیروهای متخصص تما م توان خود را بکارگرفته است تا قیمت تمام شده تشک برای مشتریان مناسب باشد. که قابل رقابت با رقبای خارجی باشد. و هزینه های سنگین گمرکی بر قیمت نهایی مشتریان اضافه نمی شود.

تشک اسلیپ پلاس A

 • از دسته تشک های فنر منفصل می باشد.
 • استفاده از پارچه گردبافت در لایه داخلی تشک
 • دارای پد مموری فوم با خاصیت فرم پذیری و برگشت پذیری فوق العاده که گودی بدن را پوشش می دهد و از کمر درد و درد های مزمن عضلانی جلوگیری می کند.
 • دارای اسفنج با دانسیته های مختلف 80 کیلوگرم و 30 کیلوگرم می باشد.
 • دارای یک طرف جهت استفاده در زمستان و یک طرف جهت استفاده در تابستان
 • عدم انتقال ارتعاش ناشی از غلت زدن بر سطح تشک
 • درجه سفتی بین 0 تا 10 حدودا 6 می باشد.
 • دارای 10 سال تضمین کیفیت شرکت نفیس

تشک اسلیپ پلاس B

 • از دسته تشک های فنر منفصل می باشد.
 • استفاده از پارچه گردبافت در لایه داخلی تشک
 • گردش هوا در سطح تشک و تعریق کمتر بدن
 • دارای اسفنج با دانسیته های مختلف 80 کیلوگرم و 30 کیلوگرم می باشد.
 • دارای یک طرف جهت استفاده در زمستان و یک طرف جهت استفاده در تابستان
 • عدم انتقال ارتعاش ناشی از غلت زدن بر سطح تشک
 • درجه سفتی بین 0 تا 10 حدودا 7 می باشد.
 • دارای 9 سال تضمین کیفیت شرکت نفیس

تشک اسلیپ پلاس C

 • از دسته تشک های فنر منفصل می باشد.
 • استفاده از پارچه سوزنی در لایه داخلی تشک
 • گردش هوا در سطح تشک و تعریق کمتر بدن
 • دارای اسفنج با دانسیته های مختلف 80 کیلوگرم و 30 کیلوگرم می باشد.
 • دارای یک طرف جهت استفاده در زمستان و یک طرف جهت استفاده در تابستان
 • عدم انتقال ارتعاش ناشی از غلت زدن بر سطح تشک
 • دارای 8 سال تضمین کیفیت شرکت نفیس

تشک ارکیده A

 • از دسته تشک های طبی فنری فنر متصل می باشد.
 • استفاده از پارچه گردبافت در لایه داخلی تشک
 • گردش هوا در سطح تشک و تعریق کمتر بدن
 • دارای اسفنج با دانسیته های مختلف 80 کیلوگرم و 30 کیلوگرم می باشد.
 • دارای یک طرف جهت استفاده در زمستان و یک طرف جهت استفاده در تابستان
 • درجه سفتی بین 0 تا 10 حدودا 7 می باشد.
 • دارای 8 سال تضمین کیفیت شرکت نفیس

تشک ارکیده B

 • از دسته تشک های طبی فنری فنر متصل می باشد.
 • استفاده از پارچه گردبافت در لایه داخلی تشک
 • گردش هوا در سطح تشک و تعریق کمتر بدن
 • دارای اسفنج با دانسیته های مختلف 80 کیلوگرم و 30 کیلوگرم می باشد.
 • دارای یک طرف جهت استفاده در زمستان و یک طرف جهت استفاده در تابستان
 • درجه سفتی بین 0 تا 10 حدودا 5 می باشد.
 • دارای 7 سال تضمین کیفیت شرکت نفیس

تشک ارکیده C

 • از دسته تشک های طبی فنری فنر متصل می باشد.
 • استفاده از پارچه سوزنی در لایه داخلی تشک
 • گردش هوا در سطح تشک و تعریق کمتر بدن
 • دارای اسفنج با دانسیته های مختلف 80 کیلوگرم و 30 کیلوگرم می باشد.
 • دارای یک طرف جهت استفاده در زمستان و یک طرف جهت استفاده در تابستان
 • مناسب برای افراد تا وزن 110 کیلوگرم می باشد.
 • درجه سفتی بین 0 تا 10 حدودا 6 می باشد.
 • دارای 6 سال تضمین کیفیت شرکت نفیس

تشک نیلوفر A

 • از دسته تشک های طبی فنری فنر متصل می باشد.
 • استفاده از پارچه سوزنی در لایه داخلی تشک
 • گردش هوا در سطح تشک و تعریق کمتر بدن
 • دارای اسفنج با دانسیته های مختلف 80 کیلوگرم و 30 کیلوگرم می باشد.
 • دارای یک طرف جهت استفاده در زمستان و یک طرف جهت استفاده در تابستان
 • مناسب برای افراد تا وزن 100کیلوگرم می باشد.
 • درجه سفتی بین 0 تا 10 حدودا 5 می باشد.
 • دارای 5 سال تضمین کیفیت شرکت نفیس

تشک نیلوفر B

 • از دسته تشک های طبی فنری فنر متصل می باشد.
 • استفاده از پارچه سوزنی در لایه داخلی تشک
 • دارای لایه ترموفلت جهت تقسیم وزن در سطح تشک و جلوگیری از گود شدن زود هنگام تشک
 • گردش هوا در سطح تشک و تعریق کمتر بدن
 • دارای اسفنج با دانسیته های مختلف 30 کیلوگرم می باشد.
 • دارای یک طرف جهت استفاده در زمستان و یک طرف جهت استفاده در تابستان
 • مناسب برای افراد تا وزن 90کیلوگرم می باشد.
 • درجه سفتی بین 0 تا 10 حدودا 4 می باشد.
 • دارای 4 سال تضمین کیفیت شرکت نفیس

تشک نیلوفر C

 • از دسته تشک های طبی فنری فنر متصل می باشد.
 • استفاده از پارچه سوزنی در لایه داخلی تشک
 • دارای لایه ترموفلت جهت تقسیم وزن در سطح تشک و جلوگیری از گود شدن زود هنگام تشک
 • گردش هوا در سطح تشک و تعریق کمتر بدن
 • دارای یک طرف جهت استفاده در زمستان و یک طرف جهت استفاده در تابستان
 • مناسب برای افراد تا وزن 80کیلوگرم می باشد.
 • درجه سفتی بین 0 تا 10 حدودا 3 می باشد.
 • دارای 3 سال تضمین کیفیت شرکت نفیس

تشک مدیکال A

 • از دسته تشک های طبی بدون فنر می باشد.
 • استفاده از پارچه گردبافت ضد حساسیت در لایه داخلی تشک
 • گردش هوا در سطح تشک و تعریق کمتر بدن
 • دارای اسفنج با دانسیته های مختلف 80 کیلوگرم و40 کیلوگرم می باشد.
 • عدم انتقال ارتعاش ناشی از غلت زدن بر سطح تشک
 • دارای یک طرف جهت استفاده در زمستان و یک طرف جهت استفاده در تابستان
 • مناسب برای افراد دارای کمردرد و دیسک کمر می باشد.
 • درجه سفتی بین 0 تا 10 حدودا 8 می باشد.
 • دارای 8 سال تضمین کیفیت شرکت نفیس

تشک مدیکال B

 • از دسته تشک های طبی بدون فنر می باشد.
 • استفاده از پارچه سوزنی ضد حساسیت در لایه داخلی تشک
 • گردش هوا در سطح تشک و تعریق کمتر بدن
 • دارای اسفنج با دانسیته های مختلف 80 کیلوگرم و30 کیلوگرم می باشد.
 • عدم انتقال ارتعاش ناشی از غلت زدن بر سطح تشک
 • دارای یک طرف جهت استفاده در زمستان و یک طرف جهت استفاده در تابستان
 • مناسب برای افراد دارای کمردرد و دیسک کمر می باشد.
 • درجه سفتی بین 0 تا 10 حدودا 5 می باشد.
 • دارای 5 سال تضمین کیفیت شرکت نفیس

تشک مدیکال C

 • از دسته تشک های طبی بدون فنر می باشد.
 • استفاده از پارچه سوزنی ضد حساسیت در لایه داخلی تشک
 • گردش هوا در سطح تشک و تعریق کمتر بدن
 • دارای اسفنج با دانسیته های مختلف می باشد.
 • عدم انتقال ارتعاش ناشی از غلت زدن بر سطح تشک
 • دارای یک طرف جهت استفاده در زمستان و یک طرف جهت استفاده در تابستان
 • مناسب برای افراد دارای کمردرد و دیسک کمر می باشد.
 • دارای 3 سال تضمین کیفیت شرکت نفیس

تاثیر وزن بر قیمت تشک

 1. در رده بندی تشک ها از یک مدل هرچه تشک به بالای رده بندی نزدیک می شود چگالی اسفنج افزایش می یابد. این امر زمانی از اهمیت ویژه برخودار است که کاربران وزن بالایی داشته باشند. هرچه چگالی اسفنج بالا باشد تحمل وزن بالا را خواهد داشت و به مرور زمان گود نمی شود و طول عمر آن افزایش می یابد.
 2. ارتفاع تشک هرچه بالاتر باشد نشانه دهنده این مطلب می باشد که ارتفاع و تعداد لایه های اسفنج به کار رفته در آن بیشترمی باشد
 3. استحکام فنر هرچه به رده بالاتر نزدیک می شود از دوام استحکام بالاتری برخوردار خواهد شد.
 4. کیفیت مواد اولیه موجود دراین تشک ها نسبت رده های پایین تر بیشتر می باشد و در نتیجه طول عمر آن افزایش می یابد.

تشک سفارشی

گاهی برخی از کاربران به صورت سفارشی اقدام به به تهیه تختخواب در ابعادی غیر استاندارد می نمایند یا به علت ناآگاهی در هنگام خرید تختخوابی غیر استاندارد را تهیه می نمایند بنابراین باید به دنبال مراکزی برای سفارش تشک در ابعاد مورد نظر باشند. فروشگاه ها و برند های مطرح بنابرسلیقه و نظر مشتری ساخت اینگونه ازتشک ها را از مدل های خاصی به عهده می گیرند. قیمت این تشک ها بسته به سایز با توجه به قیمت تشک استاندارد نزدیک به آن بدون تخفیف محاسبه می شودو 20 درصد به مبلغ بدون تخفیف جهت تهیه سفارشی آن در خط تولید اضافه خواهد شد.

راهکار ساده در تمیز کردن تشک

 1. ابتدا با جاروبرقی سطح تشک را از گرد و غبار و ذرات ریز آلودگی پاک کنید.
 2. اگر تشک لک شده یا بر اثر ریختن مایعات بر روی آن نمناک شده است جوش شیرین را بر روی نقاط لک شده بپاشید و چند دقیقه صبر کنید.
 3. جوش شیرین لکه هارا از بین می برد و رطوبت را جذب می کند و بوی نامطبوع نم را از بین خواهد برد.
 4. ترکیب جوش شیرین و مایع ظرفشویی لکه بر قوی بوده که به بافت پارچه آسیب نمی زند و طول عمر آن را کاهش نخواهد داد.
 5. بعد از طی مراحل بالا تشک را در فضای باز در معرض نور خورشید قرار دهید تا کاملا خشک شود.

مشاهده محصولات 6 برند مطرح به همراه مقایسه میان محصولات و دسترسی به مشخصات تکمیلی محصولات به همراه تخفیفات ویژه را در فروشگاه اینترنتی خوابکو تجربه نمایید.با ارسال به اقصی نقاط ایران به همراه تضمین کیفیت با شما مشتری گرامی همراه شده ایم و تمام تلاش خود را بکار گرفته ایم تا ضمن تامین تمام محصولات کالای خواب با تنوع در قیمت و مدل هر توان مالی با سلایق مختلف را پوشش دهیم

فروشگاه خوابکو  با سابقه طولانی در زمینه فروش تشک، محافظ تشک،باکس تخت، بالش، تشک های مهمان و سفری در طرحی ویژه اقدام به فروش آنلاین محصولات خود با 12 درصد تخفیف در سایت نموده است. خریدی مطمئن و آسان از برند باکیفیت  را با فروشگاه اینترنتی خوابکو تجربه کنید. خرید از فروشگاه اینترنتی این امکان را فراهم می آورد تا ضمن صرفه جویی در وقت و هزینه و امکان بررسی محصولات متنوع در هر ساعت از شبانه روزفرصت مناسب برای بررسی و انتخاب محصول مورد نظر را داشته باشید.

مقایسه مدل های مختلف تشک

در مقایسه میان برند های مطرح در زمینه تولید تشک آنچه بیش از همه خودنمایی می کند. این است که مدل های مختلف بسته شرایط جسمانی و متناسب با سن متفاوت می باشد در نتیجه قیمت ها به تناسب تغییر خواهد کرد برند مطرح با توجه به سابقه طولانی در زمینه تولید تشک ایرادات بیشتر محصولات را به صفر رسانده و کیفیت و طول عمر تشک را افزایش داده اند در ضمن قیمت تشک به حداقل ممکن کاهش داده شده است. در نتیجه مشتریان ، تشک را باصرفه اقتصادی بالا به همراه کیفیت بیشتر و خدمات پس از فروش دریافت خواهند کرد.

خرید آسان و دلنشین را با ما در فروشگاه اینترنتی خوابکو تجربه کنید. تمام تلاش خود را به کار گرفته ایم تا با ایجاد زمینه ای مناسب جهت ارسال به تمام نقاط کشور و ارایه بهترین کیفیت، بهترین قیمت و بیشترین تنوع محصول و ارسال در کمترین زمان ممکن به همراه خدمات پس از فروش “7 روز گارانتی خرید ” گامی مطلوب در جهت رفاه حال مشتریان برداشته و خرید را برای شما به یک تجربه دلچسب تبدیل کنیم. و این پاسخی است به حسن انتخاب شما

هم اکنون تماس بگیرید
سوالی دارید؟ در واتس اپ با ما گفتگو کنید
ارسال سریع و رایگان       مشاوره تخصصی و رایگان                                                                                   تحویل درب منزل           تحویل در زمان دلخواه شما                   
در صورت تاخیر در پاسخ گویی با ما تماس بگیرید: 021.28422926 025.32892182 09013976767 09120696529