لیست قیمت تشک رویا ۱۴۰۳

لیست قیمت تشک رویا ۱۴۰۳ به دلیل نوسانات بازار و تغییرات اقتصادی متفاوت است و بسیاری از خریداران به دنبال اطلاع دقیق از این قیمت‌ها هستند. لیست قیمت خوشخواب رویا ۱۴۰۳ بر اساس سایز تشک، نوع تشک، مواد استفاده شده و ویژگی‌های خاص آن تعیین می‌شود. به‌عنوان‌ مثال، قیمت تشک رویا ۱۴۰۳ برای مدل‌های طبی و طبی فنری تفاوت‌های قابل‌توجهی دارد که در انتخاب تشک مناسب باید مورد توجه قرار گیرد. همچنین، قیمت جدید تشک رویا در تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ به نمایندگی‌های رسمی شرکت تشک رویا اعلام شد و این قیمت‌ها در سراسر ایران یکسان می‌باشد.

قیمت تشک رویا اولترا پلاس

قیمت تشک رویا اولترا پلاس

سایز
قیمت
قیمت ویژه
سایز ۹۰
سایز ۱۰۰
سایز ۱۲۰
سایز ۱۴۰
سایز ۱۶۰
سایز ۱۸۰
سایز ۲۰۰
۱۴.۱۹۰.۰۰۰
۱۵.۷۷۰.۰۰۰
۱۸.۹۲۰.۰۰۰
۲۲.۰۸۰.۰۰۰
۲۵.۲۳۰.۰۰۰
۲۸.۳۹۰.۰۰۰
۳۱.۵۴۰.۰۰۰
– – –
– – –
– – –
– – –
– – –
– – –
– – –
قیمت تشک رویا اولترا 1

قیمت تشک رویا اولترا ۱

سایز
قیمت
قیمت ویژه
سایز ۹۰
سایز ۱۰۰
سایز ۱۲۰
سایز ۱۴۰
سایز ۱۶۰
سایز ۱۸۰
سایز ۲۰۰
۸.۵۰۰.۰۰۰
۹.۴۵۰.۰۰۰
۱۱.۳۴۰.۰۰۰
۱۳.۲۳۰.۰۰۰
۱۵.۱۲۰.۰۰۰
۱۷.۰۰۰.۰۰۰
۱۸.۸۹۰.۰۰۰
– – –
– – –
– – –
– – –
– – –
– – –
– – –
قیمت تشک رویا اولترا 2

قیمت تشک رویا اولترا ۲

سایز
قیمت
قیمت ویژه
سایز ۹۰
سایز ۱۰۰
سایز ۱۲۰
سایز ۱۴۰
سایز ۱۶۰
سایز ۱۸۰
سایز ۲۰۰
۷.۵۰۰.۰۰۰
۸.۳۴۰.۰۰۰
۱۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۱.۶۷۰.۰۰۰
۱۳.۳۴۰.۰۰۰
۱۵.۰۱۰.۰۰۰
۱۶.۶۷۰.۰۰۰
– – –
– – –
– – –
– – –
– – –
– – –
– – –
قیمت تشک رویا اولترا 3

قیمت تشک رویا اولترا ۳

سایز
قیمت
قیمت ویژه
سایز ۹۰
سایز ۱۰۰
سایز ۱۲۰
سایز ۱۴۰
سایز ۱۶۰
سایز ۱۸۰
سایز ۲۰۰
۶.۵۵۰.۰۰۰
۷.۲۸۰.۰۰۰
۸.۷۴۰.۰۰۰
۱۰.۱۹۰.۰۰۰
۱۱.۶۵۰.۰۰۰
۱۳.۱۱۰.۰۰۰
۱۴.۵۶۰.۰۰۰
– – –
– – –
– – –
– – –
– – –
– – –
– – –
قیمت تشک رویا اولترا 4

قیمت تشک رویا اولترا ۴

سایز
قیمت
قیمت ویژه
سایز ۹۰
سایز ۱۰۰
سایز ۱۲۰
سایز ۱۴۰
سایز ۱۶۰
سایز ۱۸۰
سایز ۲۰۰
۵.۹۰۰.۰۰۰
۶.۵۶۰.۰۰۰
۷.۸۷۰.۰۰۰
۹.۱۸۰.۰۰۰
۱۰.۴۹۰.۰۰۰
۱۱.۸۱۰.۰۰۰
۱۳.۱۲۰.۰۰۰
– – –
– – –
– – –
– – –
– – –
– – –
– – –
قیمت تشک رویا اولترا 5

قیمت تشک رویا اولترا ۵

سایز
قیمت
قیمت ویژه
سایز ۹۰
سایز ۱۰۰
سایز ۱۲۰
سایز ۱۴۰
سایز ۱۶۰
سایز ۱۸۰
سایز ۲۰۰
۵.۳۰۰.۰۰۰
۵.۸۹۰.۰۰۰
۷.۰۷۰.۰۰۰
۸.۲۵۰.۰۰۰
۹.۴۳۰.۰۰۰
۱۰.۶۱۰.۰۰۰
۱۱.۷۸۰.۰۰۰
– – –
– – –
– – –
– – –
– – –
– – –
– – –
قیمت تشک رویا مدیکال پلاس

قیمت تشک رویا مدیکال پلاس

سایز
قیمت
قیمت ویژه
سایز ۹۰
سایز ۱۰۰
سایز ۱۲۰
سایز ۱۴۰
سایز ۱۶۰
سایز ۱۸۰
سایز ۲۰۰
۱۴.۱۹۰.۰۰۰
۱۵.۷۷۰.۰۰۰
۱۸.۹۲۰.۰۰۰
۲۲.۰۸۰.۰۰۰
۲۵.۲۳۰.۰۰۰
۲۸.۳۹۰.۰۰۰
۳۱.۵۴۰.۰۰۰
– – –
– – –
– – –
– – –
– – –
– – –
– – –
قیمت تشک رویا مدیکال 1

قیمت تشک رویا مدیکال ۱

سایز
قیمت
قیمت ویژه
سایز ۹۰
سایز ۱۰۰
سایز ۱۲۰
سایز ۱۴۰
سایز ۱۶۰
سایز ۱۸۰
سایز ۲۰۰
۸.۶۰۰.۰۰۰
۹.۵۶۰.۰۰۰
۱۱.۴۷۰.۰۰۰
۱۳.۳۸۰.۰۰۰
۱۵.۲۹۰.۰۰۰
۱۷.۲۰۰.۰۰۰
۱۹.۱۲۰.۰۰۰
– – –
– – –
– – –
– – –
– – –
– – –
– – –
قیمت تشک رویا مدیکال 2

قیمت تشک رویا مدیکال ۲

سایز
قیمت
قیمت ویژه
سایز ۹۰
سایز ۱۰۰
سایز ۱۲۰
سایز ۱۴۰
سایز ۱۶۰
سایز ۱۸۰
سایز ۲۰۰
۶.۳۰۰.۰۰۰
۷.۰۰۰.۰۰۰
۸.۴۰۰.۰۰۰
۹.۸۰۰.۰۰۰
۱۱.۲۰۰.۰۰۰
۱۲.۶۱۰.۰۰۰
۱۴.۰۰۰.۰۰۰
– – –
– – –
– – –
– – –
– – –
– – –
– – –
قیمت تشک رویا مدیکال 3

قیمت تشک رویا مدیکال ۳

سایز
قیمت
قیمت ویژه
سایز ۹۰
سایز ۱۰۰
سایز ۱۲۰
سایز ۱۴۰
سایز ۱۶۰
سایز ۱۸۰
سایز ۲۰۰
۵.۸۰۰.۰۰۰
۶.۴۵۰.۰۰۰
۷.۷۴۰.۰۰۰
۹.۰۳۰.۰۰۰
۱۰.۳۲۰.۰۰۰
۱۱.۶۱۰.۰۰۰
۱۲.۸۹۰.۰۰۰
– – –
– – –
– – –
– – –
– – –
– – –
– – –
قیمت تشک رویا مدیکال 4

قیمت تشک رویا مدیکال ۴

سایز
قیمت
قیمت ویژه
سایز ۹۰
سایز ۱۰۰
سایز ۱۲۰
سایز ۱۴۰
سایز ۱۶۰
سایز ۱۸۰
سایز ۲۰۰
۴.۹۰۰.۰۰۰
۵.۴۵۰.۰۰۰
۶.۵۴۰.۰۰۰
۷.۶۳۰.۰۰۰
۸.۷۲۰.۰۰۰
۹.۸۰۰.۰۰۰
۱۰.۸۹۰.۰۰۰
– – –
– – –
– – –
– – –
– – –
– – –
– – –
قیمت تشک رویا بونل 1

قیمت تشک رویا بونل ۱

سایز
قیمت
قیمت ویژه
سایز ۹۰
سایز ۱۰۰
سایز ۱۲۰
سایز ۱۴۰
سایز ۱۶۰
سایز ۱۸۰
سایز ۲۰۰
۵.۳۰۰.۰۰۰
۵.۸۹۰.۰۰۰
۷.۰۷۰.۰۰۰
۸.۲۵۰.۰۰۰
۹.۴۳۰.۰۰۰
۱۰.۶۱۰.۰۰۰
۱۱.۷۸۰.۰۰۰
– – –
– – –
– – –
– – –
– – –
– – –
– – –
قیمت تشک رویا بونل 2

قیمت تشک رویا بونل ۲

سایز
قیمت
قیمت ویژه
سایز ۹۰
سایز ۱۰۰
سایز ۱۲۰
سایز ۱۴۰
سایز ۱۶۰
سایز ۱۸۰
سایز ۲۰۰
۴.۶۵۰.۰۰۰
۵.۱۷۰.۰۰۰
۶.۲۰۰.۰۰۰
۷.۲۴۰.۰۰۰
۸.۲۷۰.۰۰۰
۹.۳۰۰.۰۰۰
۱۰.۳۴۰.۰۰۰
– – –
– – –
– – –
– – –
– – –
– – –
– – –
قیمت تشک رویا بونل 3

قیمت تشک رویا بونل ۳

سایز
قیمت
قیمت ویژه
سایز ۹۰
سایز ۱۰۰
سایز ۱۲۰
سایز ۱۴۰
سایز ۱۶۰
سایز ۱۸۰
سایز ۲۰۰
۴.۱۰۰.۰۰۰
۴.۵۶۰.۰۰۰
۵.۴۷۰.۰۰۰
۶.۳۸۰.۰۰۰
۷.۲۹۰.۰۰۰
۸.۲۰۰.۰۰۰
۹.۱۲۰.۰۰۰
– – –
– – –
– – –
– – –
– – –
– – –
– – –
قیمت تشک رویا بونل 4

قیمت تشک رویا بونل ۴

سایز
قیمت
قیمت ویژه
سایز ۹۰
سایز ۱۰۰
سایز ۱۲۰
سایز ۱۴۰
سایز ۱۶۰
سایز ۱۸۰
سایز ۲۰۰
۳.۵۰۰.۰۰۰
۳.۸۹۰.۰۰۰
۴.۶۷۰.۰۰۰
۵.۴۵۰.۰۰۰
۶.۲۳۰.۰۰۰
۷.۰۱۰.۰۰۰
۷.۷۸۰.۰۰۰
– – –
– – –
– – –
– – –
– – –
– – –
– – –
قیمت تشک رویا بونل 5

قیمت تشک رویا بونل ۵

سایز
قیمت
قیمت ویژه
سایز ۹۰
سایز ۱۰۰
سایز ۱۲۰
سایز ۱۴۰
سایز ۱۶۰
سایز ۱۸۰
سایز ۲۰۰
۳.۰۰۰.۰۰۰
۳.۳۴۰.۰۰۰
۴.۰۰۰.۰۰۰
۴.۶۷۰.۰۰۰
۵.۳۴۰.۰۰۰
۶.۰۰۰.۰۰۰
۶.۶۷۰.۰۰۰
– – –
– – –
– – –
– – –
– – –
– – –
– – –
لیست قیمت باکس تشک رویا

قیمت باکس تشک رویا

سایز
قیمت
قیمت ویژه
سایز ۹۰
سایز ۱۰۰
سایز ۱۲۰
سایز ۱۴۰
سایز ۱۶۰
سایز ۱۸۰
سایز ۲۰۰
۵.۶۵۰.۰۰۰
۶.۲۸۰.۰۰۰
۷.۵۴۰.۰۰۰
۸.۷۹۰.۰۰۰
۱۰.۵۰۰.۰۰۰
۱۱.۳۰۰.۰۰۰
۱۲.۵۶۰.۰۰۰
– – –
– – –
– – –
– – –
– – –
– – –
– – –
لیست قیمت تاج باکس رویا

قیمت تاج باکس رویا

سایز
قیمت
قیمت ویژه
سایز ۹۰
سایز ۱۰۰
سایز ۱۲۰
سایز ۱۴۰
سایز ۱۶۰
سایز ۱۸۰
سایز ۲۰۰
۱.۵۰۰.۰۰۰
– – –
– – –
– – –
– – –
– – –
– – –
– – –
– – –
– – –
– – –
– – –
– – –
– – –
لیست قیمت محافظ تشک رویا

قیمت محافظ تشک رویا

سایز
قیمت
قیمت ویژه
سایز ۹۰
سایز ۱۰۰
سایز ۱۲۰
سایز ۱۴۰
سایز ۱۶۰
سایز ۱۸۰
سایز ۲۰۰
۳۶۰.۰۰۰
۴۰۰.۰۰۰
۴۸۰.۰۰۰
۵۶۰.۰۰۰
۶۴۰.۰۰۰
۷۲۰.۰۰۰
۸۰۰.۰۰۰
– – –
– – –
– – –
– – –
– – –
– – –
– – –
لیست قیمت محافظ تشک پلاس رویا

قیمت محافظ تشک پلاس رویا

سایز
قیمت
قیمت ویژه
سایز ۹۰
سایز ۱۰۰
سایز ۱۲۰
سایز ۱۴۰
سایز ۱۶۰
سایز ۱۸۰
سایز ۲۰۰
۶۹۰.۰۰۰
۷۷۰.۰۰۰
۹۲۰.۰۰۰
۱.۰۸۰.۰۰۰
۱.۲۳۰.۰۰۰
۱.۳۸۰.۰۰۰
۱.۵۴۰.۰۰۰
– – –
– – –
– – –
– – –
– – –
– – –
– – –
قیمت تشک اسلیم فوم رویا

قیمت تشک اسلیم فوم رویا

سایز
قیمت
قیمت ویژه
۹۰ در ۲۰۰
۱.۴۰۰.۰۰۰
– – –
قیمت تشک مهمان رویا

قیمت تشک مهمان رویا

سایز
قیمت
قیمت ویژه
۸۰ در ۱۹۵
۹۱۰.۰۰۰
– – –
قیمت بالش سوپر پلاس رویا

قیمت بالش سوپر پلاس رویا

سایز
قیمت
قیمت ویژه
۵۰ در ۷۰
۵۱۰.۰۰۰
– – –
قیمت بالش رویا 1

قیمت بالش رویا ۱

سایز
قیمت
قیمت ویژه
۵۰ در ۷۰
۴۴۰.۰۰۰
– – –
قیمت تشک نوجوان رویا

قیمت تشک نوجوان رویا

مدل
قیمت
قیمت ویژه
اولترا ۴
بونل ۲
بونل ۵
۴.۷۳۰.۰۰۰
۳.۷۲۰.۰۰۰
۲.۴۰۰.۰۰۰
– – –
– – –
– – –
قیمت تشک کودک رویا

قیمت تشک کودک رویا

سایز
قیمت
قیمت ویژه
۷۰ در ۱۳۰
۷۰ در ۱۳۵
۱.۵۲۰.۰۰۰
۱.۵۲۰.۰۰۰
– – –
– – –

ویدیو قیمت و معرفی تشک رویا

سوالات متداول لیست قیمت تشک رویا

ما در فروشگاه خوابکو سعی بر این داریم با حجم بالای فروش قیمت تمام شده برای مشتری مناسب تر باشد، تا هرشخص با هر توان مالی تشک مورد نظر خود را خریداری نماید.

بله، جهت خرید حضوری تشک رویا در سراسر ایران با شماره ۰۲۱۲۸۴۲۲۹۲۶ تماس بگیرید. تا همکاران ما نزدیک ترین نمایندگی تشک رویا را به شما معرفی کنند.

تشک های رویا مدل های مختلفی داردکه به صورت کلی به ۳ دسته بونل، مدیکال و اولترا تقسیم میشوند.
ارزان ترین تشک رویا بونل مدل بونل ۵ می باشد.
ارزان ترین تشک رویا مدیکال مدل مدیکال ۴ می باشد.
ارزان ترین تشک رویا اولترا مدل اولترا ۵ می باشد.

راه های ارتباط با فروشگاه خوابکو جهت استعلام قیمت تشک رویا
۰۲۱-۲۸۴۲۲۹۲۶ / ۰۲۵-۳۷۲۰۷۰۳۹ /  ۰۹۱۲۰۶۹۶۵۲۹ / ۰۹۹۸۱۵۳۸۰۵۱ / ۰۹۰۱۳۹۷۶۷۶۷

بله، فروشگاه خوابکو جهت خرید تشک رویا در سراسر ایران امکان ارسال رایگان و پرداخت در محل را برای شما مشتریان گرامی فراهم میکند.

قیمت محصولات شرکت تشک رویا

شرکت تشک رویا از سال ۱۳۶۳، با به‌کارگیری بهترین و پیشرفته‌ترین دستگاه‌ها، در زمینه تولید انواع تشک‌های طبی، طبی فنری و سایر کالاهای خواب مانند باکس تشک رویا، تاج باکس، تشک مهمان، محافظ تشک، اسلیم فوم و بالش فعالیت دارد. در ادامه به بررسی قیمت هر یک از محصولات شرکت تشک رویا خواهیم پرداخت.

قیمت تشک رویا یک نفره

قیمت تشک رویا تک‌ نفره، باتوجه‌ به نوع و سایز تشک متفاوت است. ابعاد استاندارد تشک یک‌ نفره، ۹۰ در ۲۰۰، ۱۰۰ در ۲۰۰ و ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتی‌متر است که قیمت هر یک از این سایزها با یکدیگر تفاوت دارد. به‌طور کلی، قیمت تشک رویا یک‌ نفره به شرح زیر است:

 • قیمت تشک رویا یک‌ نفره سایز ۹۰ در ۲۰۰ از ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان تا ۱۴,۱۹۰,۰۰۰ تومان می باشد.
 • قیمت تشک رویا یک‌ نفره سایز ۱۰۰ در ۲۰۰ از ۳,۳۴۰,۰۰۰ تومان تا ۱۵,۷۷۰,۰۰۰ تومان می باشد.
 • قیمت تشک رویا یک‌ نفره سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ از ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان تا ۱۸,۹۲۰,۰۰۰ تومان می باشد.

قیمت تشک رویا دو نفره

قیمت تشک رویا دونفره، باتوجه‌ به نوع و سایز تشک متفاوت است. ابعاد استاندارد تشک دونفره، ۱۴۰ در ۲۰۰، ۱۶۰ در  ۲۰۰، ۱۸۰ در ۲۰۰ و ۲۰۰ در ۲۰۰ سانتی‌متر است که قیمت هر یک از این سایزها با یکدیگر تفاوت دارد. به‌طور کلی، قیمت تشک رویا دونفره به شرح زیر است:

 • قیمت تشک رویا دونفره سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ از ۴,۶۷۰,۰۰۰ تومان تا ۲۲,۰۸۰,۰۰۰ تومان می باشد.
 • قیمت تشک رویا دونفره سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ از ۵,۳۴۰,۰۰۰ تومان تا ۲۵,۲۳۰,۰۰۰ تومان می باشد.
 • قیمت تشک رویا دونفره سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ از ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان تا ۲۸,۲۳۰,۰۰۰ تومان می باشد.
 • قیمت تشک رویا دونفره سایز ۲۰۰ در ۲۰۰ از ۶,۶۷۰,۰۰۰ تومان تا ۳۱,۵۴۰,۰۰۰ تومان می باشد.

قیمت تشک طبی رویا

نام تشک‌ طبی برند رویا، مدیکال است. برند تشک رویا، دارای پنج مدل تشک طبی است که این مدل‌ها از نظر کیفیت و قیمت با یکدیگر متفاوت هستند. به‌طور کلی، قیمت تشک طبی رویا به‌صورت زیر است:

 • قیمت تشک طبی رویا یک‌ نفره سایز ۹۰ در ۲۰۰ از ۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان تا ۱۴,۱۹۰,۰۰۰ تومان است.
 • قیمت تشک طبی رویا یک‌ نفره سایز ۱۰۰ در ۲۰۰ از ۵,۴۵۰,۰۰۰ تومان تا ۱۵,۷۷۰,۰۰۰ تومان است.
 • قیمت تشک طبی رویا یک‌ نفره سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ از ۶,۵۴۰,۰۰۰ تومان تا ۱۸,۹۲۰,۰۰۰ تومان است.
 • قیمت تشک طبی رویا دونفره سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ از ۷,۶۳۰,۰۰۰ تومان تا ۲۲,۰۸۰,۰۰۰ تومان است.
 • قیمت تشک طبی رویا دونفره سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ از ۸,۷۲۰,۰۰۰ تومان تا ۲۵,۲۳۰,۰۰۰ تومان است.
 • قیمت تشک طبی رویا دونفره سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ از ۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان تا ۲۸,۳۹۰,۰۰۰ تومان است.
 • قیمت تشک طبی رویا دونفره سایز ۲۰۰ در ۲۰۰ از ۱۰,۸۹۰,۰۰۰ تومان تا ۳۱,۵۴۰,۰۰۰ تومان است.

قیمت تشک طبی فنری رویا

برند تشک رویا، دارای دو نوع تشک طبی فنری (فنر منفصل و فنر متصل) است که این دو نوع از نظر کیفیت و قیمت با یکدیگر متفاوت هستند. به‌طور کلی، قیمت تشک طبی فنری رویا به‌صورت زیر است:

 • قیمت تشک طبی فنری رویا یک‌ن فره سایز ۹۰ در ۲۰۰ از ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان تا ۱۴,۱۹۰,۰۰۰ تومان است.
 • قیمت تشک طبی فنری رویا یک‌ نفره سایز ۱۰۰ در ۲۰۰ از ۳,۳۴۰,۰۰۰ تومان تا ۱۵,۷۷۰,۰۰۰ تومان است.
 • قیمت تشک طبی فنری رویا یک‌ نفره سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ از ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان تا ۱۸,۹۲۰,۰۰۰ تومان است.
 • قیمت تشک طبی فنری رویا دو‌نفره سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ از ۴,۶۷۰,۰۰۰ تومان تا ۲۲,۰۸۰,۰۰۰ تومان است.
 • قیمت تشک طبی فنری رویا دو‌نفره سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ از ۵,۳۴۰,۰۰۰ تومان تا ۲۵,۲۳۰,۰۰۰ تومان است.
 • قیمت تشک طبی فنری رویا دو‌نفره سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ از ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان تا ۲۸,۳۹۰,۰۰۰ تومان است.
 • قیمت تشک طبی فنری رویا دو‌نفره سایز ۲۰۰ در ۲۰۰ از ۶,۶۷۰,۰۰۰ تومان تا ۳۱,۵۴۰,۰۰۰ تومان است.

قیمت تشک کودک و نوجوان رویا

 • قیمت تشک کودک رویا، ۱٬۵۲۰٬۰۰۰ تومان است.
 • قیمت تشک نوجوان رویا اولترا ۴، ۴٬۷۳۰٬۰۰۰ تومان است.
 • قیمت تشک نوجوان رویا بونل ۲، ۳٬۷۲۰٬۰۰۰ تومان است.
 • قیمت تشک نوجوان رویا بونل ۵، ۲٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان است.

قیمت باکس و تاج رویا

باکس تشک رویا از دو متریال متفاوت چوبی و فلزی ساخته شده است و دارای ابعاد مختلفی برای تشک یک‌نفره و دونفره می‌باشد. تاج باکس رویا نیز دارای ابعاد مختلفی است. قیمت باکس و تاج رویا بر اساس سایز متفاوت است. باکس تشک چوبی رویا و همچنین تاج باکس رویا در حال حاضر تولید نمی‌شوند و قیمت باکس فلزی رویا بسته به سایز باکس متفاوت است.

 • قیمت باکس تشک رویا سایز ۹۰ در ۲۰۰، ۵٬۶۵۰٬۰۰۰ تومان است.
 • قیمت باکس تشک رویا سایز ۱۰۰ در ۲۰۰، ۶٬۲۸۰٬۰۰۰ تومان است.
 • قیمت باکس تشک رویا سایز ۱۲۰ در ۲۰۰، ۷٬۵۴۰٬۰۰۰ تومان است.
 • قیمت باکس تشک رویا سایز ۱۴۰ در ۲۰۰، ۸٬۷۹۰٬۰۰۰ تومان است.
 • قیمت باکس تشک رویا سایز ۱۶۰ در ۲۰۰، ۱۰٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان است.
 • قیمت باکس تشک رویا سایز ۱۸۰ در ۲۰۰، ۱۱٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان است.
 • قیمت باکس تشک رویا سایز ۲۰۰ در ۲۰۰، ۱۲٬۵۶۰٬۰۰۰ تومان است.
 • قیمت تاج باکس رویا سایز ۹۰، ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان است.

قیمت بالش رویا

بالش شرکت رویا، در دو نوع بالش سوپر پلاس و بالش رویا ۱ تولید و به بازار عرضه شده است. هر دوی این بالش‌ها الیافی هستند و تفاوت آن‌ها در گرماژ الیاف است؛ به‌ طوری‌ که بالش سوپر پلاس رویا گرماژ الیاف بیشتری دارد و همچنین قیمت بالاتری نیز دارد.

 • قیمت بالش سوپر پلاس رویا، ۵۱۰٬۰۰۰ تومان است.
 • قیمت بالش رویا ۱، ۴۴۰٬۰۰۰ تومان است.

قیمت محافظ تشک رویا

محافظ تشک رویا، در دو نوع محافظ تشک پلاس رویا و محافظ تشک رویا تولید می‌شود. تفاوت این دو محافظ، در ارتفاع و گرماژ پارچه است. محافظ تشک پلاس رویا، برای تشک‌هایی با ارتفاع بالای ۳۰ سانتی‌متر مناسب است و گرماژ پارچه بالاتری دارد. به همین دلیل، قیمت بالاتری نسبت به محافظ تشک رویا دارد.

 • قیمت محافظ تشک رویا سایز ۷۰ در ۱۳۰، ۱۹۰٬۰۰۰ تومان است.
 • قیمت محافظ تشک رویا سایز ۸۰ در ۱۸۰، ۲۹۰٬۰۰۰ تومان است.
 • قیمت محافظ تشک رویا سایز ۹۰ در ۲۰۰، ۳۶۰٬۰۰۰ تومان است.
 • قیمت محافظ تشک رویا سایز ۱۰۰ در ۲۰۰، ۴۰۰٬۰۰۰ تومان است.
 • قیمت محافظ تشک رویا سایز ۱۲۰ در ۲۰۰، ۴۸۰٬۰۰۰ تومان است.
 • قیمت محافظ تشک رویا سایز ۱۴۰ در ۲۰۰، ۵۶۰٬۰۰۰ تومان است.
 • قیمت محافظ تشک رویا سایز ۱۶۰ در ۲۰۰، ۶۴۰٬۰۰۰ تومان است.
 • قیمت محافظ تشک رویا سایز ۱۸۰ در ۲۰۰، ۷۲۰٬۰۰۰ تومان است.
 • قیمت محافظ تشک رویا سایز ۲۰۰ در ۲۰۰، ۸۰۰٬۰۰۰ تومان است.
 • قیمت محافظ تشک پلاس رویا سایز ۹۰ در ۲۰۰، ۶۹۰٬۰۰۰ تومان است.
 • قیمت محافظ تشک پلاس رویا سایز ۱۰۰ در ۲۰۰، ۷۷۰٬۰۰۰ تومان است.
 • قیمت محافظ تشک پلاس رویا سایز ۱۲۰ در ۲۰۰، ۹۲۰٬۰۰۰ تومان است.
 • قیمت محافظ تشک پلاس رویا سایز ۱۴۰ در ۲۰۰، ۱٬۰۸۰٬۰۰۰ تومان است.
 • قیمت محافظ تشک پلاس رویا سایز ۱۶۰ در ۲۰۰، ۱٬۲۳۰٬۰۰۰ تومان است.
 • قیمت محافظ تشک پلاس رویا سایز ۱۸۰ در ۲۰۰، ۱٬۳۸۰٬۰۰۰ تومان است.
 • قیمت محافظ تشک پلاس رویا سایز ۲۰۰ در ۲۰۰، ۱٬۵۴۰٬۰۰۰ تومان است.

قیمت اسلیم فوم رویا

اسلیم فوم رویا، یک تشک اسفنجی و جایگزین مناسبی برای تشک‌های سنتی و قدیمی است. اسلیم فوم رویا، تنها در سایز یک‌ نفره استاندارد ۹۰ در ۲۰۰ سانتی‌متر موجود است.
قیمت اسلیم فوم رویا، ۱٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان می‌باشد.

قیمت تشک مهمان رویا

تشک مهمان رویا نیز، اسفنجی بوده و جایگزین مناسبی برای تشک‌های سنتی و قدیمی است. تشک مهمان رویا در ابعاد ۱۹۵ در ۸۰ در ۵ سانتی‌متر موجود است.
قیمت تشک مهمان رویا، ۹۱۰٬۰۰۰ تومان است.

استعلام قیمت تشک رویا

جهت استعلام قیمت تشک رویا و دریافت مشاوره رایگان با کارشناسان ما با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید:

 • شماره تماس: ۰۲۱۲۸۴۲۲۹۲۶
 • شماره تماس: ۰۹۹۸۱۵۳۸۰۵۱
 • شماره تماس: ۰۹۰۱۳۹۷۶۷۶۷
 • شماره تماس: ۰۹۱۲۰۶۹۶۵۲۹

لیست قیمت تشک رویا سایز ۹۰

 • قیمت تشک طبی رویا، سایز ۹۰ با توجه به مدل تشک از ۴٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان تا ۱۴٬۱۹۰٬۰۰۰ تومان متغیر است.
 • قیمت تشک طبی فنری منفصل رویا، سایز ۹۰ با توجه به مدل تشک از ۵٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان تا ۱۴٬۱۹۰٬۰۰۰ تومان متغیر است.
 • قیمت تشک طبی فنری متصل رویا، سایز ۹۰ با توجه به مدل تشک از ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان تا ۵٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان متغیر است.

لیست قیمت تشک رویا سایز ۱۰۰

 • قیمت تشک طبی رویا، سایز ۱۰۰ با توجه به مدل تشک از ۵٬۴۵۰٬۰۰۰ تومان تا ۱۵٬۷۷۰٬۰۰۰ تومان متغیر است.
 • قیمت تشک طبی فنری منفصل رویا، سایز ۱۰۰ با توجه به مدل تشک از ۵٬۸۹۰٬۰۰۰ تومان تا ۱۵٬۷۷۰٬۰۰۰ تومان متغیر است.
 • قیمت تشک طبی فنری متصل رویا، سایز ۱۰۰ با توجه به مدل تشک از ۳٬۳۴۰٬۰۰۰ تومان تا ۵٬۸۹۰٬۰۰۰ تومان متغیر است.

لیست قیمت تشک رویا سایز ۱۲۰

 • قیمت تشک طبی رویا، سایز ۱۲۰ با توجه به مدل تشک از ۶٬۵۴۰٬۰۰۰ تومان تا ۱۸٬۹۲۰٬۰۰۰ تومان متغیر است.
 • قیمت تشک طبی فنری منفصل رویا، سایز ۱۲۰ با توجه به مدل تشک از ۷٬۰۷۰٬۰۰۰ تومان تا ۱۸٬۹۲۰٬۰۰۰ تومان متغیر است.
 • قیمت تشک طبی فنری متصل رویا، سایز ۱۲۰ با توجه به مدل تشک از ۴٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان تا ۷٬۰۷۰٬۰۰۰ تومان متغیر است.

لیست قیمت تشک رویا سایز ۱۴۰

 • قیمت تشک طبی رویا، سایز ۱۴۰ با توجه به مدل تشک از ۷٬۶۳۰٬۰۰۰ تومان تا ۲۲٬۰۸۰٬۰۰۰ تومان متغیر است.
 • قیمت تشک طبی فنری منفصل رویا، سایز ۱۴۰ با توجه به مدل تشک از ۸٬۲۵۰٬۰۰۰ تومان تا ۲۲٬۰۸۰٬۰۰۰ تومان متغیر است.
 • قیمت تشک طبی فنری متصل رویا، سایز ۱۴۰ با توجه به مدل تشک از ۴٬۶۷۰٬۰۰۰ تومان تا ۸٬۲۵۰٬۰۰۰ تومان متغیر است.

لیست قیمت تشک رویا سایز ۱۶۰

 • قیمت تشک طبی رویا، سایز ۱۶۰ با توجه به مدل تشک از ۸٬۷۲۰٬۰۰۰ تومان تا ۲۵٬۲۳۰٬۰۰۰ تومان متغیر است.
 • قیمت تشک طبی فنری منفصل رویا، سایز ۱۶۰ با توجه به مدل تشک از ۹٬۴۳۰٬۰۰۰ تومان تا ۲۵٬۲۳۰٬۰۰۰ تومان متغیر است.
 • قیمت تشک طبی فنری متصل رویا، سایز ۱۶۰ با توجه به مدل تشک از ۵٬۳۴۰٬۰۰۰ تومان تا ۹٬۴۳۰٬۰۰۰ تومان متغیر است.

لیست قیمت تشک رویا سایز ۱۸۰

 • قیمت تشک طبی رویا، سایز ۱۸۰ با توجه به مدل تشک از ۹٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان تا ۲۸٬۳۹۰٬۰۰۰ تومان متغیر است.
 • قیمت تشک طبی فنری منفصل رویا، سایز ۱۸۰ با توجه به مدل تشک از ۱۰٬۶۱۰٬۰۰۰ تومان تا ۲۸٬۳۹۰٬۰۰۰ تومان متغیر است.
 • قیمت تشک طبی فنری متصل رویا، سایز ۱۸۰ با توجه به مدل تشک از ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان تا ۱۰٬۶۱۰٬۰۰۰ تومان متغیر است.

لیست قیمت تشک رویا سایز ۲۰۰

 • قیمت تشک طبی رویا، سایز ۲۰۰ با توجه به مدل تشک از ۱۰٬۸۹۰٬۰۰۰ تومان تا ۳۱٬۵۴۰٬۰۰۰ تومان متغیر است.
 • قیمت تشک طبی فنری منفصل رویا، سایز ۲۰۰ با توجه به مدل تشک از ۱۱٬۷۸۰٬۰۰۰ تومان تا ۳۱٬۵۴۰٬۰۰۰ تومان متغیر است.
 • قیمت تشک طبی فنری متصل رویا، سایز ۲۰۰ با توجه به مدل تشک از ۶٬۶۷۰٬۰۰۰ تومان تا ۱۱٬۷۸۰٬۰۰۰ تومان متغیر است.

لیست قیمت تشک رویا اولترا پلاس سال ۱۴۰۳

لیست قیمت تشک رویا اولترا پلاس سال 1403

لیست قیمت تشک رویا اولترا ۱ سال ۱۴۰۳

لیست قیمت تشک رویا اولترا 1، سال 1403

لیست قیمت تشک رویا اولترا ۲ سال ۱۴۰۳

لیست قیمت تشک رویا اولترا 2 سال 1403

لیست قیمت تشک رویا اولترا ۳ سال ۱۴۰۳

لیست قیمت تشک رویا اولترا 3، سال 1403

لیست قیمت تشک رویا اولترا ۴ سال ۱۴۰۳

لیست قیمت تشک رویا اولترا 4، سال 1403

لیست قیمت تشک رویا اولترا ۵ سال ۱۴۰۳

لیست قیمت تشک رویا اولترا 5، سال 1403

لیست قیمت تشک رویا مدیکال پلاس سال ۱۴۰۳

لیست قیمت تشک رویا مدیکال پلاس، سال 1403

لیست قیمت تشک رویا مدیکال ۱ سال ۱۴۰۳

لیست قیمت تشک رویا مدیکال ۱، سال ۱۴۰۳

لیست قیمت تشک رویا مدیکال ۲ سال ۱۴۰۳

لیست قیمت تشک رویا مدیکال ۲، سال ۱۴۰۳

لیست قیمت تشک رویا مدیکال ۳ سال ۱۴۰۳

لیست قیمت تشک رویا مدیکال 3، سال 1403

لیست قیمت تشک رویا مدیکال ۴ سال ۱۴۰۳

لیست قیمت تشک رویا مدیکال 4، سال 1403

لیست قیمت تشک رویا بونل ۱ سال ۱۴۰۳

لیست قیمت تشک رویا بونل 1، سال 1403

لیست قیمت تشک رویا بونل ۲ سال ۱۴۰۳

لیست قیمت تشک رویا بونل 2، سال 1403

لیست قیمت تشک رویا بونل ۳ سال ۱۴۰۳

لیست قیمت تشک رویا بونل 3، سال 1403

لیست قیمت تشک رویا بونل ۴ سال ۱۴۰۳

لیست قیمت تشک رویا بونل ۴، سال ۱۴۰۳

لیست قیمت تشک رویا بونل ۵ سال ۱۴۰۳

لیست قیمت تشک رویا بونل 5، سال 1403

قیمت پرفروش ترین تشک رویا

پرفروش‌ترین تشک‌های رویا در سه دسته مختلف، شامل فنر منفصل، طبی و فنر متصل عرضه می‌شوند. مدل‌های اولترا پلاس، اولترا ۲ و اولترا ۴ از پرفروش‌ترین تشک‌های فنر منفصل هستند. مدل‌های مدیکال ۱، مدیکال ۲ و مدیکال ۴ از پرفروش‌ترین تشک‌های طبی و مدل‌های بونل ۱، بونل ۲ و بونل ۳ از پرفروش‌ترین تشک‌های فنر متصل می‌باشند. قیمت این تشک‌ها، بسته به سایز متفاوت است. به‌طورکلی، قیمت پرفروش‌ترین تشک‌های رویا به شرح زیر است:

 • قیمت تشک رویا اولترا پلاس، بسته به سایز از ۱۴,۱۹۰,۰۰۰ تومان تا ۳۱,۵۴۰,۰۰۰ تومان متغیر است.
 • قیمت تشک رویا اولترا ۲، بسته به سایز از ۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان تا ۱۶,۶۷۰,۰۰۰ تومان متغیر است.
 • قیمت تشک رویا اولترا ۴، بسته به سایز از ۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان تا ۱۳,۱۲۰,۰۰۰ تومان متغیر است.
 • قیمت تشک رویا مدیکال ۱، بسته به سایز از ۸,۶۰۰,۰۰۰ تومان تا ۱۹,۱۲۰,۰۰۰ تومان متغیر است.
 • قیمت تشک رویا مدیکال ۲، بسته به سایز از ۶,۳۰۰,۰۰۰ تومان تا ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان متغیر است.
 • قیمت تشک رویا بونل ۱، بسته به سایز از ۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان تا ۱۱,۷۸۰,۰۰۰ تومان متغیر است.
 • قیمت تشک رویا بونل ۲، بسته به سایز از ۴,۶۵۰,۰۰۰ تومان تا ۱۰,۳۴۰,۰۰۰ تومان متغیر است.
 • قیمت تشک رویا بونل ۳، بسته به سایز از ۴,۱۰۰,۰۰۰ تومان تا ۹,۱۲۰,۰۰۰ تومان متغیر است.

قیمت انواع تشک رویا

تشک‌های رویا از لحاظ نوع به سه دسته تقسیم می‌شوند و قیمت هرکدام از انواع تشک رویا با یکدیگر متفاوت است.

 • قیمت تشک رویا فنر منفصل

تشک‌های فنر منفصل رویا به دلیل جدا بودن فنرها از یکدیگر، لرزش را منتقل نمی کنند و کیفیت خواب بالاتر و قیمت بالاتری، نسبت به تشک‌های فنر متصل دارند. قیمت تشک‌های فنر منفصل رویا، بسته به سایز تشک متفاوت است.

 • قیمت تشک رویا فنر متصل

تشک‌های فنر متصل رویا، جزو اقتصادی‌ ترین و مقرون‌ به‌ صرفه‌ترین تشک‌ها در بازار هستند. اگر به دنبال تشکی با کیفیت متوسط و قیمت مناسب هستید، این دسته از تشک‌ها برای شما مناسب است. قیمت تشک‌های فنر متصل رویا، بسته به سایز تشک متفاوت است.

 • قیمت تشک رویا طبی

تشک‌های طبی رویا به لحاظ قیمت در سطح تشک‌های فنر منفصل قرار دارند. کیفیت بالای تشک‌های طبی رویا، باعث شده تا بسیاری از متخصصان برای بیمارانی که دچار کمردرد هستند، این نوع تشک را پیشنهاد کنند. قیمت تشک‌های طبی رویا نیز بسته به سایز تشک متفاوت است.

در ابتدای همین صفحه، می‌توانید قیمت انواع تشک رویا را مشاهده کنید.

تفاوت قیمت تشک فنر متصل رویا با تشک فنر منفصل رویا

تفاوت قیمت تشک فنر متصل رویا با تشک فنر منفصل رویا به ساختار آن‌ها مربوط می‌شود. تشک فنر متصل رویا، دارای فنرهای به‌ هم‌ پیوسته در سراسر تشک است که در نتیجه، در تشک‌های دونفره، لرزش ناشی از غلت زدن را منتقل می‌کنند. در مقابل، تشک فنر منفصل رویا به دلیل جدا بودن هر یک از فنرها، لرزش ناشی از غلت زدن را منتقل نمی‌کند و کیفیت بالاتری دارد. بنابراین، تشک فنر متصل رویا، قیمت مناسب‌تری نسبت به تشک فنر منفصل رویا دارد.
قیمت تشک فنر متصل رویا و تشک فنر منفصل رویا با توجه به مدل و سایز تشک متفاوت است.

 • قیمت تشک فنر متصل رویا، یک‌ نفره از ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان تا ۷,۰۷۰,۰۰۰ تومان متغیر است.
 • قیمت تشک فنر متصل رویا، دونفره از ۶,۶۷۰,۰۰۰ تومان تا ۱۱,۷۸۰,۰۰۰ تومان متغیر است.
 • قیمت تشک فنر منفصل رویا، یک‌ نفره از ۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان تا ۱۸,۹۲۰,۰۰۰ تومان متغیر است.
 • قیمت تشک فنر منفصل رویا، دونفره از ۱۱,۷۸۰,۰۰۰ تومان تا ۳۱,۵۴۰,۰۰۰ تومان متغیر است.

قیمت تشک یک نفره معمولی رویا

قیمت تشک یک‌ نفره معمولی رویا از حدود ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان، برای سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتی‌متر، شروع می‌شود. نکته‌ای که باید در نظر داشته باشید، این است که هرچه کیفیت مواد استفاده‌ شده در داخل تشک، بالاتر و بهتر باشد، قیمت تشک نیز به‌ تناسب افزایش خواهد یافت.

قیمت تشک دونفره معمولی رویا

قیمت تشک دونفره معمولی رویا از حدود ۵,۳۴۰,۰۰۰ تومان، برای سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتی‌متر، شروع می‌شود. نکته‌ای که باید در نظر داشته باشید، این است که هرچه کیفیت مواد استفاده‌ شده در داخل تشک، بالاتر و بهتر باشد، قیمت تشک نیز به‌ تناسب افزایش خواهد یافت.

قیمت تشک سفارشی رویا

تشک سفارشی رویا، به‌عنوان یک راه‌حل برای برخی کاربران که به علت نیاز یا نا آگاهی تخت خواب خود را در ابعاد غیر استاندارد تهیه می کنند، ارائه می‌شود. برند تشک رویا، با توجه به سلیقه و نیاز مشتری، تولید این‌گونه تشک‌ها را از مدل‌های خاصی (فنر متصل)، بر عهده می‌گیرد. قیمت تشک سفارشی رویا، بسته به سایز، بر اساس قیمت تشک استاندارد رویا محاسبه می‌شود. به این مبلغ ۲۰ درصد اضافه می‌شود تا هزینه تولید سفارشی آن پوشش داده شود.

قیمت خرید تشک اصل رویا

تشک اصل رویا در سراسر ایران، قیمت مشخص و یکسانی دارد. همچنین، قیمت تشک اصل رویا، شامل هیچ‌گونه تخفیفی نمی‌شود و هرگونه تخفیف، خارج از نظارت شرکت است.

 • قیمت خرید تشک اصل رویا فنر منفصل با توجه به سایز تشک از ۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان تا ۳۱,۵۴۰,۰۰۰ تومان متغیر است.
 • قیمت خرید تشک اصل رویا طبی با توجه به سایز تشک از ۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان تا ۳۱,۵۴۰,۰۰۰ تومان متغیر است.
 • قیمت خرید تشک اصل رویا فنر متصل با توجه به سایز تشک از ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان تا ۱۱,۷۸۰,۰۰۰ تومان متغیر است.

ارزان ترین قیمت تشک رویا

تشک رویا با توجه به کیفیت بالایی که دارد، در میان تمامی برندها، قیمت مقرون‌ به‌ صرفه‌تری نیز دارد. مدل بونل (فنر متصل) تشک رویا، نسبت به سایر مدل‌ها ارزان‌تر و مناسب‌تر است. تشک رویا، دارای ۵ مدل تشک بونل است که از بونل ۱ تا بونل ۵ نام‌گذاری شده‌اند و در بین این مدل‌ها، بونل ۵ ارزان‌ترین قیمت را دارد.

شرکت خوابکو ، با عرضه ی کالای خواب (سرویس خواب ، تخت خواب ، تشک رویا ، بالش ، روتختی ، محافظ و…) به همراه مشاوره برای یک انتخاب درست آمادگی ارائه ی خدمات به شما عزیزان را دارد.
اگر به دنبال کالای خواب هستید خوابکو را انتخاب کنید.

لیست قیمت تشک رویا مدل اولترا ۱۴۰۱ ،لیست قیمت تشک رویا مدل مدیکال ۱۴۰۱ ،لیست قیمت تشک رویا مدل بونل ۱۴۰۱ ،لیست قیمت تشک رویا مدل اولترا پلاس و مدیکال پلاس ۱۴۰۱