تشک دنلپ مدل arlena

danloop

1,100,000 تومان

ساختار تشک های فنری منفصل دنلپ یکی از پیشرفته ترین سیستم های فنر درجهان می باشد . در این ساختار هرکدام از فنر ها در یک محفظه پارچه ای پوشانده شده می شوند و به گونه ای مستقل از یکدیگر حرکت می کنند که به آسانی با انحنای بدن مطابقت پیدا می کنند و انعطاف پذیری مطلوبی را فراهم می سازند.

صاف