تشک داتیس مدل ویسکوفوم Viscofoam

datis

3,100,000 تومان

تشک تمام طبی فول ارتوپدیک با فنر منفصل که مموری فوم قطور

و پلاستو فوم بر روی فنر استفاده شده است.