لیست قیمت ملزومات تشک

نام کالامشخصاتقیمت ( ریال)توضیحات
اسفنج (ابرتشکی)۲۰۰*۱۰۰*۱ سانت۱۳۵,۵۰۰۴۰ کیلویی (تولید رویا)
اسفنج (ابرتشکی)۲۰۰*۱۰۰*۱ سانت۱۰۴,۵۰۰۳۰کیلویی (تولید رویا)
اسفنج (ابرتشکی)۲۰۰*۱۰۰*۱ سانت۷۷,۵۰۰۲۰کیلویی (تولید رویا)
اسفنج (ابرتشکی)۲۰۰*۱۰۰*۱ سانت۶۰,۵۰۰۱۵کیلویی (تولید رویا)
اسفنج (ابرتشکی)۲۰۵*۱۰۰*۱ سانت۶۴,۵۰۰۱۵کیلویی (تولید رویا)رولی
اسکلت تشکاسکلت کودک (۶۶*۱۲۶) فریمدار۳۰۰,۰۰۰۹۶ فنر(عرض بافت) ۱۶*۶
اسکلت تشکاسکلت نوجوان (۷۶*۱۷۶) فریمدار۴۴۰,۰۰۰۱۶۰ فنر(عرض بافت) ۱۰*۱۶
اسکلت تشکاسکلت یکنفره (۸۶*۱۹۶) فریمدار۵۵۰,۰۰۰۲۲۵ فنر(عرض بافت) ۲۵*۹
اسکلت تشکاسکلت یکنفره (۸۶*۱۹۶) فریمدار۵۱۵,۰۰۰۲۰۰ فنر(عرض بافت) ۲۵*۸
اسکلت تشکاسکلت یکنفره (۸۶*۱۹۶) فریمدار۵۰۵,۰۰۰۱۹۸ فنر(عرض بافت) ۱۱*۱۸
اسکلت تشکاسکلت دونفره (۱۱۶*۱۹۶) فریمدار۶۷۰,۰۰۰۲۷۵ فنر(عرض بافت) ۲۵*۱۱
اسکلت تشکاسکلت دونفره (۱۱۶*۱۹۶) فریمدار۶۵۵,۰۰۰۲۷۰ فنر(عرض بافت) ۱۵*۱۸
اسکلت تشکاسکلت دونفره (۱۳۶*۱۹۶) فریمدار۶۹۰,۰۰۰۳۲۵ فنر(عرض بافت) ۲۵*۱۳
اسکلت تشکاسکلت دونفره (۱۳۶*۱۹۶) فریمدار۶۷۵,۰۰۰۳۰۶ فنر(عرض بافت) ۱۷*۱۸
اسکلت تشکاسکلت دونفره (۱۵۶*۱۹۶) فریمدار۹۱۰,۰۰۰۴۰۰ فنر(عرض بافت) ۲۵*۱۶
اسکلت تشکاسکلت دونفره (۱۵۶*۱۹۶) فریمدار۸۶۰,۰۰۰۳۷۵ فنر(عرض بافت) ۲۵*۱۵
اسکلت تشکاسکلت دونفره (۱۵۶*۱۹۶) فریمدار۸۳۰,۰۰۰۳۰۶ فنر(عرض بافت) ۱۷*۱۸
اسکلت تشکاسکلت دونفره (۱۷۶*۱۹۶) فریمدار۹۸۰,۰۰۰۳۰۶ فنر(عرض بافت) ۱۷*۱۸
پارچه تشکیپارچه پفکی۶۹,۰۰۰وزن متر طول ۵۰۰ گرم
پارچه تشکیپارچه پفکی+اسفنج۱۵۳,۴۰۰اسفنج۱۵کیلوی یک سانت رویا
پارچه تشکیپارچه پفکی+لایی۱۵۰۱۱۳,۱۰۰
پارچه تشکیپارچه ژاکارد 56,900وزن متر طول ۳۵۰ گرم
پارچه تشکیپارچه ژاکارد+اسفنج۱۴۱,۳۰۰اسفنج۱۵کیلوی یک سانت رویا
پارچه تشکیپارچه ژاکارد+لایی۱۵۰۱۰۴,۴۰۰
پارچه تشکیپارچه گردبافت H120,000وزن متر طول ۸۰۰ گرم
پارچه تشکیپارچه گردبافت M100,000وزن متر طول ۷۰۰ گرم
پارچه تشکیپارچه گردبافت M+اسفنج۱۸۱,۲۰۰اسفنج۱۵کیلوی یک سانت رویا
پارچه تشکیپارچه گردبافت M+لایی۳۰۰۱۷۵,۲۰۰
پارچه تشکیپارچه گردبافت M+لایی۳۰۰+اسفنج۲۴۳,۷۰۰اسفنج۱۵کیلوی یک سانت رویا
پارچه تشکیگرد بافت ضد اب۲۰۰,۰۰۰وزن متر طول ۵۵۰ گرم
دستگیره تشک دستگاه منتاژدستگیره 9,500,000دستی
دستگیره تشک دستگاه منتاژدستگیره 12,000,000بادی  
دستگیره تشک دستگاه منتاژدستگیره 28,000,000بادی دو سمت
دستگیره تشک دستگیره تشک۲,۸۰۰دستگیره قیطانی
دستگیره تشک دستگیره تشک۸,۰۰۰پارچه ای
دستگیره تشک دستگیره تشک۴,۰۰۰پارچه ای بدون لوگو
دستگیره تشک دستگیره تشک۹,۰۰۰وزنه ای پلاستیکی
هواکش تشکسوپاپ هوای بیضی تشک۷,۷۰۰سه تکه (طلایی.نقره ای.کرم)
هواکش تشکسوپاپ هوای گرد تشک۲,۲۰۰دو تکه ۴ سانت
هواکش تشکسوپاپ هوای گرد تشک۱,۵۰۰قطر ۵ سانت
هواکش تشکسوپاپ هوای گرد تشک۲,۵۰۰قطر ۵ سانت
فنربغل اسکلتفنر بغل مفتول ۴۴,۰۰۰فنربغل M ساده
فنربغل اسکلتفنر بغل مفتول ۴۴,۸۰۰فنربغل M پیچی
فنربغل اسکلتفنر بغل مفتول ۳٫۶۴,۰۰۰فنربغل M پیچی ۳٫۶
فنربغل اسکلتفنر بغل مفتول ۴۴,۷۰۰فنربغل M کنج
فنربغل اسکلتفنر بغل مفتول ۴۵,۱۰۰فنربغل Z داخلی
سوزن منگنهدستگاه سوزن منگنه P8820,000,000چینی قرمز رنگ
سوزن منگنهسوزن منگنه p88-161,400,000ایرانی هر کارتن ۵۶۰۰۰ عدد
سوزن منگنهسوزن منگنه p88-181,400,000ایرانی هر کارتن ۵۰۴۰۰ عدد
سوزن منگنهسوزن منگنه p88-201,400,000ایرانی هر کارتن ۴۸۴۰۰ عدد
سوزن منگنهسوزن منگنه p88-221,400,000ایرانی هر کارتن ۳۹۲۰۰ عدد
بست زن فریم تشکبست M46110ارتفاع ۱۲-عرض ۱۱
بست زن فریم تشکبست M66120ارتفاع ۱۳-عرض ۱۸
بست زن فریم تشکبست M66132ارتفاع ۱۳-عرض ۲۱
بست زن فریم تشکدستگاه بست M66 20,000,000چینی سیفانگ با یدکی
بست زن فریم تشکدستگاه بست فریم تسمه ای۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ساخت کارخانه نفیس طرح اروپایی
بست زن فریم تشکورق روغنی 37,000رول ۰٫۷*۱۰ میلیمتر
دستگاه تولید فریم تشکبادی۵۰,۰۰۰,۰۰۰خم فریم دو تکه
دستگاه تولید فریم تشکبادی۴۰,۰۰۰,۰۰۰خم فریم یک تکه 
متفرقهباکس تشک فلزی۱,۷۰۰,۰۰۰ابعاد ۹۰*۲۰۰
متفرقهباکس تشک فلزی۲,۴۰۰,۰۰۰ابعاد ۲۰۰*۱۶۰
متفرقهپایه باکس تشک۲۰,۰۰۰پایه تخت تشک چرخان
متفرقهچسب اسپری تشک۱۱۰,۰۰۰درظروف ۱۰و ۲۰ لیتر
متفرقهفولدر دور دوز۲,۲۰۰,۰۰۰یک تکه و فولاد الیاژی
متفرقهمفتول فنری ۴mm شاخه 40,000شاخ ۳ و ۳٫۷ متر یا بیشتر 
متفرقهمفتول فنری ۴mm کلاف 40,000
متفرقهنایلون تشک۷۷,۰۰۰شرینگ ۲۴۳سانت ۱۰۰میکرون
متفرقهنایلون سرتشکی۸۸,۰۰۰شرینگ ۹۰سانت ۶۰میکرون
متفرقهنوارتشک۱۲۵,۰۰۰نوار۴ سانت تشک

دانلود به صورت PDF از   اینجا