fg
0

سبد خرید شما خالی است.

برای مشاهده لیست علاقه مندی ها وارد شوید!

مشاهده محصولات فروشگاه
ردیفنام محصولقیمت ( تومان )قیمت ویژه ( تومان )سال گارانتی
1تشک یکنفره نفیس مدل اسلیپ پلاس A سایز 90 در 200 سانتی متر6480000589680010 سال
2تشک یکنفره نفیس مدل اسلیپ پلاس B سایز 90 در 200 سانتی متر527000047957009 سال
3تشک یکنفره نفیس مدل اسلیپ پلاس C سایز 90 در 200 سانتی متر449000040859008سال
4تشک یکنفره نفیس مدل ارکیده A سایز 90 در 200 سانتی متر456000041496008سال
5تشک یکنفره نفیس مدل ارکیده B سایز 90 در 200 سانتی متر360000032760007 سال
6تشک یکنفره نفیس مدل ارکیده C سایز 90 در 200 سانتی متر311000028301006 سال
7تشک یکنفره نفیس مدل نیلوفر A سایز 90 در 200 سانتی متر241000021931005 سال
8تشک یکنفره نفیس مدل نیلوفر B سایز 90 در 200 سانتی متر207000018837004 سال
9تشک یکنفره نفیس مدل نیلوفر C سایز 90 در 200 سانتی متر168000015288003 سال
10تشک یکنفره نفیس مدل مدیکال A سایز 90 در 200 سانتی متر703000063973008سال
11تشک یکنفره نفیس مدل مدیکال B سایز 90 در 200 سانتی متر441000040131005 سال
12تشک یکنفره نفیس مدل مدیکال C سایز 90 در 200 سانتی متر274000024934003 سال
13تشک یکنفره نفیس مدل اسلیپ پلاس A سایز 100 در 200 سانتی متر7120000647920010 سال
14تشک یکنفره نفیس مدل اسلیپ پلاس B سایز 100 در 200 سانتی متر581000052871009 سال
15تشک دونفره نفیس مدل اسلیپ پلاس C سایز 100 در 200 سانتی متر496000045136008سال
16تشک یکنفره نفیس مدل ارکیده A سایز 100 در 200 سانتی متر499000045409008سال
17تشک یکنفره نفیس مدل ارکیده B سایز 100 در 200 سانتی متر397000036127007 سال
18تشک یکنفره نفیس مدل ارکیده C سایز100 در 200 سانتی متر340000030940006 سال
19تشک یکنفره نفیس مدل نیلوفر A سایز 100 در 200 سانتی متر267000024297005 سال
20تشک یکنفره نفیس مدل نیلوفرB سایز 100 در 200 سانتی متر227000020657004 سال
21تشک یکنفره نفیس مدل نیلوفر C سایز 100 در 200 سانتی متر186000016926003 سال
22تشک یکنفره نفیس مدل مدیکال A سایز 100 در 200 سانتی متر774000070434008سال
23تشک یکنفره نفیس مدل مدیکال B سایز 100 در 200 سانتی متر486000044226005 سال
24تشک یکنفره نفیس مدل مدیکال C سایز 100 در 200 سانتی متر303000027573003 سال
25تشک یکنفره نفیس مدل اسلیپ پلاس A سایز 120 در 200 سانتی متر8410000765310010 سال
26تشک یکنفره نفیس مدل اسلیپ پلاس B سایز 120 در 200 سانتی متر684000062244009 سال
27تشک یکنفره نفیس مدل اسلیپ پلاس C سایز 120 در 200 سانتی متر586000053326008سال
28تشک یکنفره نفیس مدل ارکیده A سایز 120 در 200 سانتی متر590000053690008سال
29تشک یکنفره نفیس مدل نیلوفر A سایز 120 در 200 سانتی متر314000028574005 سال
30تشک یکنفره نفیس مدل نیلوفرB سایز 120 در 200 سانتی متر268000024388004 سال
31تشک یکنفره نفیس مدل ارکیده B سایز 120 در 200 سانتی متر467000042497007 سال
32تشک یکنفره نفیس مدل ارکیده C سایز 120 در 200 سانتی متر403000036673006 سال
33تشک یکنفره نفیس مدل نیلوفر C سایز 120 در 200 سانتی متر219000019929003 سال
34تشک یکنفره نفیس مدل مدیکال A سایز 120 در 200 سانتی متر914000083174008سال
35تشک یکنفره نفیس مدل مدیکال B سایز 120 در 200 سانتی متر573000052143005 سال
36تشک یکنفره نفیس مدل مدیکال C سایز 120 در 200 سانتی متر359000032669003 سال
37تشک دونفره نفیس مدل اسلیپ پلاس A سایز 140 در 200 سانتی متر9710000883610010 سال
38تشک دونفره نفیس مدل اسلیپ پلاس B سایز 140 در 200 سانتی متر790000071890009 سال
39تشک دونفره نفیس مدل اسلیپ پلاس C سایز 140 در 200 سانتی متر677000061607008سال
40تشک دونفره نفیس مدل ارکیده A سایز 140 در 200 سانتی متر681000061971008سال
41تشک دونفره نفیس مدل ارکیده B سایز 140 در 200 سانتی متر540000049140007 سال
42تشک دونفره نفیس مدل ارکیده C سایز 140 در 200 سانتی متر466000042406006 سال
43تشک دونفره نفیس مدل نیلوفرA سایز 140 در 200 سانتی متر363000033033005 سال
44تشک دونفره نفیس مدل نیلوفرB سایز 140 در 200 سانتی متر311000028301004 سال
45تشک دونفره نفیس مدل نیلوفر C سایز 140 در 200 سانتی متر252000022932003 سال
46تشک دونفره نفیس مدل مدیکال A سایز 140 در 200 سانتی متر1054000095914008سال
47تشک دونفره نفیس مدل مدیکال B سایز 140 در 200 سانتی متر662000060242005 سال
48تشک دونفره نفیس مدل مدیکال C سایز 140 در 200 سانتی متر412000037492003 سال
49تشک دونفره نفیس مدل اسلیپ پلاس A سایز 160 در 200 سانتی متر110000001001000010 سال
50تشک دونفره نفیس مدل اسلیپ پلاس B سایز 160 در 200سانتی متر896000081536009 سال
51تشک دونفره نفیس مدل اسلیپ پلاس C سایز 160 در 200 سانتی متر766000069706008سال
52تشک دونفره نفیس مدل ارکیده A سایز 160 در 200 سانتی متر773000070343008سال
53تشک دونفره نفیس مدل ارکیده B سایز 160 در 200 سانتی متر612000055692007 سال
54تشک دونفره نفیس مدل ارکیده C سایز 160 در 200 سانتی متر527000047957006 سال
55تشک دونفره نفیس مدل نیلوفر A سایز 160 در 200 سانتی متر411000037401005 سال
56تشک دونفره نفیس مدل نیلوفرB سایز 160 در 200 سانتی متر351000031941004 سال
57تشک دونفره نفیس مدل نیلوفر C سایز 160 در 200 سانتی متر286000026026003 سال
58تشک دونفره نفیس مدل مدیکال A سایز 160 در 200 سانتی متر11960000108836008سال
59تشک دونفره نفیس مدل مدیکال B سایز 160 در 200 سانتی متر749000068159005 سال
60تشک دونفره نفیس مدل مدیکال C سایز 160 در 200 سانتی متر467000042497003 سال
61تشک دونفره نفیس مدل اسلیپ پلاس A سایز 180 در 200 سانتی متر123200001121120010 سال
62تشک دونفره نفیس مدل اسلیپ پلاس B سایز 180 در 200 سانتی متر1001000091091009 سال
63تشک دونفره نفیس مدل اسلیپ پلاس C سایز 180 در 200 سانتی متر856000077896008سال
64تشک دونفره نفیس مدل ارکیده A سایز 180 در 200 سانتی متر862000078442008سال
65تشک دونفره نفیس مدل ارکیده B سایز 180 در 200 سانتی متر684000062244007 سال
66تشک دونفره نفیس مدل ارکیده C سایز 180 در 200 سانتی متر589000053599006 سال
67تشک دونفره نفیس مدل نیلوفر A سایز 180 در 200 سانتی متر460000041860005 سال
68تشک دونفره نفیس مدل نیلوفرB سایز 180 در 200 سانتی متر393000035763004 سال
69تشک دونفره نفیس مدل نیلوفر C سایز 180 در 200 سانتی متر319000029029003 سال
70تشک دونفره نفیس مدل مدیکال A سایز 180 در 200 سانتی متر13370000121667008سال
71تشک دونفره نفیس مدل مدیکال B سایز 180 در 200 سانتی متر838000076258005 سال
72تشک دونفره نفیس مدل مدیکال C سایز 180 در 200 سانتی متر522000047502003 سال

تاریخچه تشک نفیس

تشک نفیس در ابتدا با نام ( تکنو صنعت قمی) از سال 1377 شروع به کار کرد. و در سال 1393 با نام تشک نفیس شناخته شد. در حال حاضر ضمن تولید تشک نفیس در سایز ها و مدل های مختلف و خط تولید مجهز و پیشرفته تمام اتوماتیک اقدام به تولید صفر تا صد مواد اولیه تشک نموده است مکان اصلی شرکت نفیس در استان قم شهرک شکوهیه واقع شده است. و ضمن استفاده از نیروهای متخصص تمام توان خود را بکارگرفته است تا قیمت تمام شده تشک نفیس برای مشتریان مناسب باشد. که قابل رقابت با رقبای خارجی باشد. و هزینه های سنگین گمرکی بر قیمت نهایی مشتریان اضافه نمی شود.

خرید تشک نفیس به شرط ثبت گارانتی

برند نفیس یکی از مطرح ترین برند های ایرانی در زمینه تولید تشک می باشد که با سالها سابقه خدمت رسانی در زمینه تولید کالای خواب، محصول با کیفیت و با طول عمر بالا را با بهره گیری از دانش روز دنیا به بازار عرضه نموده است. تشک نفیس به علت مرغوبیت مواد اولیه به کار رفته در مدل های مختلف تشک اقدام به گارانتی طولانی مدت محصولات خود نموده است که این امر خیال کاربران را از خرید تشک نفیس مطمئن خواهد نمود لازم به ذکر است فروشگاه اینترنتی خوابکو ضمن سهولت در ثبت سفارش مدل های مختلف تشک نفیس ( تشک فنر منفصل نفیس ، تشک فنر متصل نفیس، تشک طبی نفیس) اصل بودن محصول را تضمین می نماید.

تشک دونفره نفیس

تشک دونفره نفیس در ابعاد عرضی  140، 160، 180، 200 در طول 2 متر تهیه و روانه بازار شده است.

مشخصات تشک نفیس

لیست قیمت تشک اسلیپ پلاس A نفیس

مدل تشک

قیمت (تومان)

تشک نفیس مدل اسلیپ پلاس A سایز 90 در 200 سانتیمتر

                                                                                                                                 6.710.000

تشک نفیس مدل اسلیپ پلاس A سایز 100 در 200 سانتیمتر

7.450.000

تشک نفیس مدل اسلیپ پلاس A سایز 120 در 200 سانتیمتر

8.940.000

تشک نفیس مدل اسلیپ پلاس A سایز 140 در 200 سانتیمتر

10.440.000

تشک نفیس مدل اسلیپ پلاس A سایز 160 در 200 سانتیمتر

                                                                                                                                 11.740.000

                                                                                                تشک نفیس مدل اسلیپ پلاس A سایز 180 در 200 سانتیمتر

                                                                                                                                 13.410.000

 • مشخصات تشک اسلیپ پلاس A نفیس

 1. دارای پارچه سه لایه گردبافت ضد حساسیت می باشد.
 2. دارای  اسکلت فنر منفصل ( پاکتی ) می باشد.
 3. دارای پد مموری فوم با حالت فرم پذیری و برگشت پذیری فوق العاده که گودی کمر را پوشش می دهد.
 4.  اسفنج با دانسیته های مختلف 80 کیلو گرم و 30 کیلو گرم د لایه داخلی تشک نفیس
 5. عدم انتقال ارتعاش ناشی از غلت زدن در سطح تشک نفیس
 6. دارای یک طرف برای استفاده در زمستان و یک طرف برای استفاده در تابستان
 7. درجه سفتی تشک بین 0 تا 7 حدودا 6 می باشد.

لیست قیمت تشک اسلیپ پلاس B نفیس

مدل تشک

قیمت (تومان)

تشک نفیس مدل اسلیپ پلاس B سایز 90 در 200 سانتیمتر

                                                                                                                                5.410.000

تشک نفیس مدل اسلیپ پلاس B سایز 100 در 200 سانتیمتر

6.010.000

تشک نفیس مدل اسلیپ پلاس B سایز 120 در 200 سانتیمتر

7.210.000

تشک نفیس مدل اسلیپ پلاس B سایز 140 در 200 سانتیمتر

8.420.000

تشک نفیس مدل اسلیپ پلاس B سایز 160 در 200 سانتیمتر

                                                                                                                                 9.470.000

                                                                                                تشک نفیس مدل اسلیپ پلاس B سایز 180 در 200 سانتیمتر

                                                                                                                                10.820.000

 • مشخصات تشک اسلیپ پلاس B نفیس

 1. دارای پارچه سه لایه گرد بافت ضد حساسیت می باشد.
 2. دارای اسکلت فنر منفصل ( پاکتی ) می باشد
 3.  اسفنج با دانسیته های مختلف 80 کیلو گرم و 30 کیلو گرم
 4. عدم انتقال ارتعاش ناشی از غلت زدن در سطح تشک نفیس
 5. دارای یک طرف برای استفاده در زمستان و یک طرف برای استفاده در تابستان
 6. درجه سفتی تشک بین 0 تا 7 حدودا 7 می باشد.
 7. دارای 9 سال تضمین کیفیت تشک نفیس

لیست قیمت تشک اسلیپ پلاس C نفیس

مدل تشک

قیمت (تومان)

تشک نفیس مدل اسلیپ پلاس C سایز 90 در 200 سانتیمتر

                                                                                                                               4.390.000

تشک نفیس مدل اسلیپ پلاس C سایز 100 در 200 سانتیمتر

4.870.000

تشک نفیس مدل اسلیپ پلاس C سایز 120 در 200 سانتیمتر

5.850.000

تشک نفیس مدل اسلیپ پلاس C سایز 140 در 200 سانتیمتر

6.820.000

تشک نفیس مدل اسلیپ پلاس C سایز 160 در 200 سانتیمتر

                                                                                                                                 7.680.000

                                                                                               تشک نفیس مدل اسلیپ پلاس C سایز 180 در 200 سانتیمتر

                                                                                                                                 8.780.000

 • مشخصات تشک اسلیپ پلاس C نفیس

 1. دارای پارچه سه لایه سوزنی با الیاف ضد حساسیت می باشد.
 2. دارای اسکلت فنر منفصل ( پاکتی ) می باشد.
 3. دارای اسفنج با دانسیته ای مختلف 80 کیلو گرم و 30 کیلو گرم درلایه داخلی تشک نفیس
 4. دارای یک طرف برای استفاده در زمستان و یک طرف برای استفاده در تابستان
 5. عدم انتقال ارتعاش ناشی از غلت زدن در سطح تشک نفیس
 6. دارای 8 سال تضمین کیفیت تشک نفیس

لیست قیمت تشک ارکیده A نفیس

مدل تشک

قیمت (تومان)

تشک نفیس مدل ارکیده A سایز 90 در 200 سانتیمتر

                                                                                                                                3.670.000

تشک نفیس مدل ارکیده A سایز 100 در 200 سانتیمتر

4.080.000

تشک نفیس مدل ارکیده A سایز 120 در 200 سانتیمتر

4.890.000

تشک نفیس مدل ارکیده A سایز 140 در 200 سانتیمتر

5.710.000

تشک نفیس مدل ارکیده A سایز 160 در 200 سانتیمتر

                                                                                                                                 6.420.000

                                                                                                    تشک نفیس مدل ارکیده A سایز 180 در 200 سانتیمتر

                                                                                                                                 7.240.000

 • مشخصات تشک ارکیده A نفیس

 1. دارای پارچه سه لایه گربافت ضد حساسیت می باشد.
 2. دارای اسکلت فنر متصل می باشد
 3.  اسفنج با دانسیته های مختلف 80 کیلوگرم و 30 کیلوگرم درلایه داخلی تشک نفیس
 4. دارای یک طرف جهت استفاده در تابستان و یک طرف جهت استفاده در زمستان
 5. دارای فنر تقویت شده M  شکل جهت جلوگیری از دفرمه شدن کناره های تشک نفیس
 6. دارای 8 سال تضمین کیفیت تشک نفیس

لیست قیمت تشک ارکیده B نفیس

مدل تشک

قیمت (تومان)

تشک نفیس مدل ارکیده B سایز 90 در 200 سانتیمتر

                                                                                                                                3.060.000

تشک نفیس مدل ارکیده B سایز 100 در 200 سانتیمتر

3.400.000

تشک نفیس مدل ارکیده B سایز 120 در 200 سانتیمتر

4.080.000

تشک نفیس مدل ارکیده B سایز 140 در 200 سانتیمتر

4.750.000

تشک نفیس مدل ارکیده B سایز 160 در 200 سانتیمتر

                                                                                                                                 5.350.000

                                                                                                    تشک نفیس مدل ارکیده B سایز 180 در 200 سانتیمتر

                                                                                                                                   6.120.000

 • مشخصات تشک ارکیده B نفیس

 1. دارای پارچه سه لایه گردبافت ضدحساسیت می باشد.
 2. دارای اسکلت فنر متصل می باشد.
 3. اسفنج با دانسیته های مختلف 80 کیلوگرم و 30 کیلوگرم در لایه داخلی تشک نفیس
 4. دارای یک طرف جهت استفاده در تابستان و یک طرف جهت استفاده در زمستان
 5. دارای فنر تقویت شده M شکل جهت جلوگیری از دفرمه شدن کناره های تشک نفیس
 6. دارای 7 سال تضمین کیفیت تشک نفیس

لیست قیمت تشک ارکیده C نفیس

مدل تشک

قیمت (تومان)

تشک نفیس مدل ارکیده C سایز 90 در 200 سانتیمتر

                                                                                                                                 2.720.000

تشک نفیس مدل ارکیده C سایز 100 در 200 سانتیمتر

3.020.000

تشک نفیس مدل ارکیده C سایز 120 در 200 سانتیمتر

3.620.000

تشک نفیس مدل ارکیده C سایز 140 در 200 سانتیمتر

4.220.000

تشک نفیس مدل ارکیده C سایز 160 در 200 سانتیمتر

                                                                                                                                 4.750.000

                                                                                                    تشک نفیس مدل ارکیده C سایز 180 در 200 سانتیمتر 

                                                                                                                                5.440.000

 • مشخصات تشک ارکیده C

 1. دارای پارچه سوزنی ضد حساسیت می باشد
 2. دارای اسکلت فنر متصل می باشد.
 3. اسفنج با دانسیته های مختلف 80 کیلوگرم و 30 کیلوگرم در لایه داخلی تشک نفیس
 4. دارای یک طرف جهت استفاده در تابستان و یک طرف جهت استفاده در زمستان
 5. دارای فنر تقویت شده M شکل جهت جلوگیری از دفرمه شدن کناره های تشک نفیس
 6. دارای 6 سال تضمین کیفیت تشک نفیس

لیست قیمت تشک نیلوفر A نفیس

مدل تشک

قیمت (تومان)

تشک نفیس مدل نیلوفر A سایز 90 در 200 سانتیمتر

                                                                                                                                  1.990.000

تشک نفیس مدل نیلوفر A سایز 100 در 200 سانتیمتر

2.210.000

تشک نفیس مدل نیلوفر A سایز 120 در 200 سانتیمتر

2.650.000

تشک نفیس مدل نیلوفر A سایز 140 در 200 سانتیمتر

3.090.000

تشک نفیس مدل نیلوفر A سایز 160 در 200 سانتیمتر

                                                                                                                                  3.480.000

                                                                                                     تشک نفیس مدل نیلوفر A سایز 180 در 200 سانتیمتر

                                                                                                                                   3.980.000

 • مشخصات تشک نیلوفر A

 1. دارای پارچه سوزنی ضدحساسیت می باشد.
 2. دارای اسکلت فنر متصل می باشد.
 3. اسفنج با دانسیته های مختلف 80 کیلوگرم و 30 کیلوگرم در لایه داخلی تشک نفیس
 4. دارای فنر تقویت شده M شکل جهت جلوگیری از دفرمه شدن کناره های تشک نفیس
 5. درجه سفتی بین 0 تا 7 حدودا 5.5 می باشد.
 6. مناسب برای افراد با وزن 100 کیلوگرم
 7. دارای 5 سال تصمین کیفیت تشک نفیس

لیست قیمت تشک نیلوفر B نفیس

مدل تشک

قیمت (تومان)

تشک نفیس مدل نیلوفر B سایز 90 در 200 سانتیمتر

                                                                                                                                1.720.000

تشک نفیس مدل نیلوفر B سایز 100 در 200 سانتیمتر

1.910.000

تشک نفیس مدل نیلوفر B سایز 120 در 200 سانتیمتر

2.290.000

تشک نفیس مدل نیلوفر B سایز 140 در 200 سانتیمتر

2.670.000

تشک نفیس مدل نیلوفر B سایز 160 در 200 سانتیمتر

                                                                                                                                   3.010.000

                                                                                                     تشک نفیس مدل نیلوفر B سایز 180 در 200 سانتیمتر

                                                                                                                                   3.440.000

 • مشخصات تشک نیلوفر B

 1. دارای پارچه سوزنی ضدحساسیت می باشد.
 2. دارای اسکلت فنر متصل می باشد.
 3. دارای اسفنج 3 کیلوگرم درلایه داخلی تشک نفیس 
 4. مناسب برای افراد با وزن 90 کیلوگرم
 5. دارای 5 سال تضمین کیفیت تشک نفیس

لیست قیمت تشک نیلوفر C نفیس

مدل تشک

قیمت (تومان)

تشک نفیس مدل نیلوفر C سایز 90 در 200 سانتیمتر

                                                                                                                                 1.290.000

تشک نفیس مدل نیلوفر C سایز 100 در 200 سانتیمتر

1.440.000

تشک نفیس مدل نیلوفر C سایز 120 در 200 سانتیمتر

1.730.000

تشک نفیس مدل نیلوفر C سایز 140 در 200 سانتیمتر

2.010.000

تشک نفیس مدل نیلوفر C سایز 160 در 200 سانتیمتر

                                                                                                                                2.270.000

                                                                                                    تشک نفیس مدل نیلوفر C سایز 180 در 200 سانتیمتر 

                                                                                                                                2.590.000

 • مشخصات تشک نیلوفر C

 1. دارای پارچه سوزنی ضد حساسیت می باشد.
 2. دارای اسکلت فنر متصل می باشد.
 3. دارای نمد ترموفلت جهت تقسیم وزن در سطح تشک و جلوگیری از گود شدن زود هنگام تشک نفیس
 4. دارای 4 سال تضمین کیفیت تشک نفیس

لیست قیمت تشک مدیکال A نفیس

مدل تشک

قیمت (تومان)

تشک نفیس مدل مدیکال A سایز 90 در 200 سانتیمتر

                                                                                                                                 4.940.000

تشک نفیس مدل مدیکال A سایز 100 در 200 سانتیمتر

5.490.000

تشک نفیس مدل مدیکال A سایز 120 در 200 سانتیمتر

6.590.000

تشک نفیس مدل مدیکال A سایز 140 در 200 سانتیمتر

7.680.000

تشک نفیس مدل مدیکال A سایز 160 در 200 سانتیمتر

                                                                                                                                 8.650.000

                                                                                                   تشک نفیس مدل مدیکال A سایز 180 در 200 سانتیمتر

                                                                                                                                 9.880.000

 • مشخصات تشک مدیکال A

 1. دارای پارچه گردبافت ضدحساسیت می باشد
 2. تشک طبی بدون فنر می باشد.
 3. دارای اسفنج با دانسیته های مختلف 80 کیلوگرم و 40 کیلوگرم در لایه داخلی تشک نفیس
 4. مناسب برای افراد دارای کمر درد و دیسک کمر می باشد
 5. عدم انتقال ارتعاش ناشی از غلت زدن بر سطح تشک نفیس
 6. دارای 8 سال تضمین کیفیت تشک نفیس

لیست قیمت تشک مدیکال B نفیس

مدل تشک

قیمت (تومان)

تشک نفیس مدل مدیکال B سایز 90 در 200 سانتیمتر

                                                                                                                                 4.070.000

تشک نفیس مدل مدیکال B سایز 100 در 200 سانتیمتر

4.520.000

تشک نفیس مدل مدیکال B سایز 120 در 200 سانتیمتر

5.420.000

تشک نفیس مدل مدیکال B سایز 140 در 200 سانتیمتر

6.330.000

تشک نفیس مدل مدیکال B سایز 160 در 200 سانتیمتر

                                                                                                                                  7.130.000

                                                                                                   تشک نفیس مدل مدیکال B سایز 180 در 200 سانتیمتر

                                                                                                                                  8.140.000

 • مشخصات تشک مدیکال B

 1. دارای پارچه سوزنی ضدحساسیت می باشد.
 2. تشک طبی بدون فنرمی باشد.
 3. دارای اسفنج با دانسیته های مختلف 80 کیلوگرم و 40 کیلوگرم درلایه داخلی تشک نفیس
 4. مناسب برای افراد دارای کمردرد و دیسک کمر می باشد.
 5. عدم انتقال ارتعاش ناشی از غلت زدن بر سطح تشک نفیس
 6. دارای 5 سال تضمین کیفیت تشک نفیس

لیست قیمت تشک مدیکال C نفیس

مدل تشک

قیمت (تومان)

تشک نفیس مدل مدیکال C سایز 90 در 200 سانتیمتر

                                                                                                                                2.740.000

تشک نفیس مدل مدیکال C سایز 100 در 200 سانتیمتر

3.050.000

تشک نفیس مدل مدیکال C سایز 120 در 200 سانتیمتر

3.660.000

تشک نفیس مدل مدیکال C سایز 140 در 200 سانتیمتر

4.260.000

تشک نفیس مدل مدیکال C سایز 160 در 200 سانتیمتر

                                                                                                                                4.800.000

                                                                                                    تشک نفیس مدل مدیکال C سایز 180 در 200 سانتیمتر

                                                                                                                                5.480.000

 • مشخصات تشک مدیکال C

 1. دارای پارچه سوزنی ضدحساسیت می باشد.
 2. تشک طبی بدون فنر می باشد.
 3. مناسب برای افراد دارای کمردرد و دیسک کمر می باشد.
 4. عدم انتقال ارتعاش ناشی از غلت زدن بر سطح تشک نفیس
 5. دارای 3 سال تضمین کیفیت تشک نفیس

تاثیر وزن بر قیمت تشک نفیس

 1. در رده بندی تشک نفیس از یک مدل هرچه تشک به بالای رده بندی نزدیک می شود چگالی اسفنج افزایش می یابد. این امر زمانی از اهمیت ویژه برخودار است که کاربران وزن بالایی داشته باشند. هرچه چگالی اسفنج بالا باشد تحمل وزن بالا را خواهد داشت و به مرور زمان گود نمی شود و طول عمر آن افزایش می یابد.
 2. ارتفاع تشک نفیس هرچه بالاتر باشد نشانه دهنده این مطلب می باشد که ارتفاع و تعداد لایه های اسفنج به کار رفته در آن بیشترمی باشد
 3. استحکام فنر  در تشک نفیس هرچه به رده بالاتر نزدیک می شود از دوام استحکام بالاتری برخوردار خواهد شد.
 4. کیفیت مواد اولیه موجود در تشک نفیس نسبت رده های پایین تر بیشتر می باشد و در نتیجه طول عمر آن افزایش می یابد.

تشک طبی نفیس

افراد در طول عمر خود کمردرد را تجربه خواهند کرد و این امر به سن و سال افراد ارتباط مستقیم ندارد.البته ناگفته نماند که در گروه سنی مسن دیسک کمر بسیار شایع است.افزایش سن و تحلیل استخوان ها به همراه پوکی استخوان از عوامل تشدید کننده کمردرد می باشد. بعضی ازافراد به واسطه شغل خود مدت طولانی را پشت میز به سر می برند، عادت های غلط در نشستن و عدم تحرک کافی در طول ساعت کاری کمردرد را به دنبال خواهد داشت و گاهی کارهای سخت و جابجایی مداوم کالاهای سنگین باعث دیسک کمر خواهد شد. در این شرایط ضمن درمان های پزشکی پیشرفته و استفاده از داروهای مختلف برای کاهش درد ،  ازآنجا که افراد مدت طولانی در شبانه روز را برای خواب و استراحت صرف می کنند. دقت در کالای خواب خاصیت پیشگیری و حتی درمانی خواهد داشت. اسنفاده از تشک طبی نفیس ضمن جلوگیری از کمر درد و دیسک کمر نقش مهم و اساسی در کاهش درد خواهد داشت

تشک سفارشی

گاهی برخی از کاربران به صورت سفارشی اقدام به به تهیه تختخواب در ابعادی غیر استاندارد می نمایند یا به علت ناآگاهی در هنگام خرید تختخوابی غیر استاندارد را تهیه می نمایند بنابراین باید به دنبال مراکزی برای سفارش تشک در ابعاد مورد نظر باشند. فروشگاه ها و برند های مطرح بنابرسلیقه و نظر مشتری ساخت اینگونه ازتشک ها را از مدل های خاصی به عهده می گیرند. قیمت این تشک ها بسته به سایز با توجه به قیمت تشک استاندارد نزدیک به آن بدون تخفیف محاسبه می شودو 20 درصد به مبلغ بدون تخفیف جهت تهیه سفارشی آن در خط تولید اضافه خواهد شد.

راهکار ساده در تمیز کردن تشک نفیس

 1. ابتدا با جاروبرقی سطح تشک نفیس را از گرد و غبار و ذرات ریز آلودگی پاک کنید.
 2. اگر تشک نفیس لک شده یا بر اثر ریختن مایعات بر روی آن نمناک شده است جوش شیرین را بر روی نقاط لک شده بپاشید و چند دقیقه صبر کنید.
 3. جوش شیرین لکه هارا از بین می برد و رطوبت را جذب می کند و بوی نامطبوع نم را از بین خواهد برد.
 4. ترکیب جوش شیرین و مایع ظرفشویی لکه بر قوی بوده که به بافت پارچه آسیب نمی زند و طول عمر آن را کاهش نخواهد داد.
 5. بعد از طی مراحل بالا تشک نفیس را در فضای باز در معرض نور خورشید قرار دهید تا کاملا خشک شود.

مشاهده محصولات 6 برند مطرح به همراه مقایسه میان محصولات و دسترسی به مشخصات تکمیلی محصولات به همراه تخفیفات ویژه را در فروشگاه اینترنتی خوابکو تجربه نمایید.با ارسال به اقصی نقاط ایران به همراه تضمین کیفیت با شما مشتری گرامی همراه شده ایم و تمام تلاش خود را بکار گرفته ایم تا ضمن تامین تمام محصولات کالای خواب با تنوع در قیمت و مدل هر توان مالی با سلایق مختلف را پوشش دهیم

فروشگاه خوابکو  با سابقه طولانی در زمینه فروش تشک، محافظ تشک،باکس تخت، بالش، تشک های مهمان و سفری در طرحی ویژه اقدام به فروش آنلاین محصولات خود با 12 درصد تخفیف در سایت نموده است. خریدی مطمئن و آسان از برند باکیفیت  را با فروشگاه اینترنتی خوابکو تجربه کنید. خرید از فروشگاه اینترنتی این امکان را فراهم می آورد تا ضمن صرفه جویی در وقت و هزینه و امکان بررسی محصولات متنوع در هر ساعت از شبانه روزفرصت مناسب برای بررسی و انتخاب محصول مورد نظر را داشته باشید.

مقایسه مدل های مختلف تشک نفیس

در مقایسه میان مدل های مختلف تشک نفیس آنچه بیش از همه خودنمایی می کند. این است که مدل های مختلف بسته به شرایط جسمانی و متناسب با سن متفاوت می باشد در نتیجه قیمت ها به تناسب تغییر خواهد کرد تشک نفیس با توجه به سابقه طولانی در زمینه تولید تشک ایرادات بیشتر محصولات را به صفر رسانده و کیفیت و طول عمر تشک را افزایش داده اند در ضمن قیمت تشک نفیس به حداقل ممکن کاهش داده شده است. در نتیجه مشتریان ، تشک را باصرفه اقتصادی بالا به همراه کیفیت بیشتر و خدمات پس از فروش دریافت خواهند کرد.

ویژگی استفاده از تشک های ایرانی نفیس

 1. تشک نفیس از مواد اولیه با کیفیت و مرغوب در تولید تشک استفاده می نمایند
 2. گارانتی و خدمات پس از فروش، تشک نفیس را در مقابل آسیب های احتمالی بیمه خواهد کرد.
 3. قیمت تمام شده تشک نفیس مقرون به صرفه و قابل مقایسه با محصولات وارداتی نخواهد بود. زیرا محصولات وارداتی با هزینه های سنگین ترخیص گمرکی با قیمت های بالا و سرسام آور به کاربران محصولات خارجی تحمیل می شود.
 4. تشک نفیس بلافاصله بعد از تولید در اختیار مصرف کننده قرار می گیرد اما کالای خواب وارداتی مدت طولانی در گمرک برای ترخیص باقی می ماند و مسیر طولانی حمل و نقل تا داخل کشور و رسیدن به دست مصرف کننده نهایی باعث افت کیفیت آن می شود.
 5. در خط تولید تشک نفیس از جوانان مستعد و کوشای کشور استفاده می شود این مساله ضمن به گردش درآوردن چرخه اقتصاد کشور در ایجاد اشتغال جوانان نقش تعیین کننده دارد .
 6. تشک نفیس با توجه به شرایط آب و هوایی کشور عزیزمان ایران تولید شده است .و با آناتومی بدن کاربران سازگارتر است.
 7. در طرح ها و مدل های گوناگون تهیه می شود و تمام سلایق را پوشش می دهد.

تشک نفیس و نقش آن در درمان گودی کمر و پیشگیری از آن

در هنگام خرید تشک  دقت لازم را داشته باشید . سطح تشک نباید خیلی سفت یا خیلی نرم باشد. اگر تشک بیش از حد سفت باشد انحنای طبیعی کمر از بین می رود و کمر در حالت صاف قرار می گیردو در حالت نرمی بیش از حد تشک کاربر در سطح تشک فرو می رود این امر باعث انحنای بیش از حد ستون مهره خواهد شد و کمردرد بسیار شایع خواهد بود.
سعی کنید از تشک های فنر منفصل نفیس و طبی بدون فنر نفیس استفاده نمایید در تشک های فنر منفصل به علت استفاده از فنر سل پاکت با آناتومی بدن سازگار و گودی کمر را پوشش می دهد.
تشک با ارتفاع مناسب را انتخاب نمایید تا زانو در زاویه 90 درجه قرار گیرد. و به ستون مهره فشاری وارد نشود.
حتی الامکان به صورت طاق باز و برروی ستون مهره دراز بکشید و بالش نرم را زیر زانوها قرار دهید تا فشار به ستون مهره به حداقل برسد.
استفاده از تشک نفیس با استانداردهای مناسب قبل از ابتلا به گودی کمر حالت پیشگیری دارد و باعث می شود انحنای طبیعی کمر حفظ شودو از دیسک کمر جلوگیری شود.

ضمانت نامه تشک نفیس شامل چه مواردی می شود؟

ازسوالات متداولی می باشد که ذهن بسیاری از مشتریان تشک نفیس را درگیر می کند در این مطلب مواردی را که شامل گارانتی تشک خواهد شد به اختصار بیان می کنیم.

 1. اگر تشک نفیس در هنگام تحویل توسط ماشین حمل بار خود شرکت دچار آسیب شود شامل پاره شدن پک تشک و کثیفی پارچه رویه ( اما این مورد شامل تحویل با باربری و اتفاقات ناشی از حمل ناصحیح بار توسط باربری نمی شود.)
 2. گود شدن زود هنگام تشک نفیس در مدت گارانتی در صورت رعایت تمام نکات صحیح نگهداری تشک
 3. شکستگی در فنر که ناشی از استفاده ناصحیح از تشک نفیس ( خصوصا درکودکان به عنوان سکوی پرش) نباشد.
 4. بوی بد و نامطبوع تشک که شامل بوی نو بودن تشک و پارچه آن نباشد.
 5. ضمانت نامه و گارانتی محصول به پایان نرسیده باشد.

چگونه از اصل بودن تشک نفیس مطمئن شویم؟

 • علامت و لوگو تشک نفیس بر روی پک اصلی تشک درج می شود.
 • اسم برند و لوگو تشک نفیس بر روی لیبل تشک درج می شود و شامل مشخصات کلی محصول می باشد.
 • روی لیبل تشک نفیس هولوگرام سه بعدی شرکت وجود دارد که بر اصل بودن تشک تاکید دارد.
 • در آخر کارت گارانتی و ضمانت نامه می باشد که در پک تشک نفیس وجود دارد و برای خریدار ارسال می گردد.
 • بسیاری از برند ها برای هر تشک بارکد اختصاصی بر روی لیبل تشک طراحی کرده اند که مختص به همان تشک و برای فعال نمودن ضمانت نامه مورد استفاده قرار می گیرد

مواردی که شما را از خرید تشک نفیس مطمئن می کند

 1. از برند معتبر و با کیفیت تشک نفیس خرید کنید زیرا مواد اولیه نو و مقاوم با مرغوبیت بالا طول عمر تشک را افزایش خواهد داد.
 2. هرچه گارانتی و خدمات پس از فروش تشک نفیس بیشتر باشد با اطمینان خاطر بیشتر اقدام به خرید خواهید کرد.
 3. به دنبال راه آسان برای خرید از فروشگاه معتبر با نماد اعتماد باشید.
 4. فروشگاهی را برای خرید انتخاب کنید که هزینه های نهایی و تمام شده محصول را به حداقل می رسانند.
 5. اطلاعات بروز و تکمیلی محصولات اجازه انتخاب مناسب و شایسته را به شما مشتری گرامی می دهد و سردرگمی تنوع محصولات را از بین می برد.

مزایای تشک نفیس تولید شده با فناوری روز دنیا

 1. تهیه تشک نفیس در ابعاد و اندازه های استاندارد با تنوع در رنگ آنها را به گزینه مناسب برای استفاده تبدیل می کند.
 2. استفاده از اطلاعات روز پزشکی علاوه بر راحتی تشک نفیس آنها را به محصولاتی برای درمان برخی از بیماری های ستون فقرات بدل کرده است.
 3. استفاده از مموری فوم و لاتکس در برخی از تشک ها با قدرت فرم پذیری و برگشت پذیری فوق العاده در نوع مموری فوم با ایجاد گرما و در نوع لاتکس با ایجاد خنک کنندگی مناسب برای استفاده در تابستان و زمستان می باشد.
 4. برخلاف گذشته که پهن کردن و جمع کردن تشک ها با سختی همراه بود و سنگینی تشک ها باعث کمردرد می شد و جای نامتعارف را اشغال می نمود به علت استفاده از تختخواب و ثبات مکانی از کمردرد و دردهای مزمن عضلانی جلوگیری خواهد کرد.

شیوه های معمول در ساخت تشک نفیس

 1. فنر در قسمت مرکزی تشک نفیس

در قسمت مرکزی تشک در تشک های فنری نفیس از اسکلت فنر متصل یا فنر منفصل تشکیل شده است . این فنرها در فنر متصل ها با مفتول های 1 و 4 به یکدیگر متصل شده اند. و در فنر منفصل ها در روکشهایی از جنس الیاف مصنوعی قرار دارند که به علت عدم ارتباط با یکدیگر به هم برخورد نمی کنند و ساییده نمی شوند و درنتیجه طول عمر آنها افزایش می یابد. در هنگام غلت زدن برروی تشک صدا و ارتعاش ایجاد نمی کند.

 1. لایه محافظ تشک نفیس

بر روی تشک فنر متصل نفیس از نمد ترموفلت استفاده می شود تا از فنر ها و اسفنج در برابر آسیب به هم جلوگیری کند. ضمن اینکه وزن کاربر را درسطح تشک نفیس تقسیم می کند و مانع از گود شدن زود هنگام تشک می شود. در فنر منفصل ها از یک لایه اسپانباند بر روی  فنر استفاده می شود.

 1. اسفنج تشک نفیس

تشک خوب و مرغوب از یک لایه اسفنج به قطر های مختلف تشکیل شده است آنچه باید در مورد اسفنج به آن توجه داشت این است که هر چه چگالی اسفنج افزایش یابد مرغوبیت آن بالاتر رفته و در نتیجه دیرتر گود و خراب می شود. اسفنج به کار رفته در تشک نفیس دارای چگالی بسیار بالایی می باشد.

چرا باید تشک نفیس خود را تعویض نمایید؟

 • تشک نفیس در طول سالیان متمادی بعد از استفاده گود و دچار ناهمواری شده در نتیجه صبح با کوفتگی عضلات و کمردرد شدید از خواب بیدار می شوید.
 • گرد و غبار و ذرات ریز سلول های مرده بر روی پارچه سطح تشک نفیس تجمع کرده اند و به علت عدم استفاده از محافظ تشک مناسب باعث ایجاد بیماری و آلرژی های شدید پوستی شده اند.
 • فنر تشک نفیس به علت استفاده نادرست یا بعد از سالیان طولانی دچار شکستگی شده یا در اصطلاح عامیانه جیر جیر می کند.
 • زمان استاندارد استفاده از تشک با کیفیت مناسب حدودا بین 7 تا 10 سال است بعد از این زمان حتما در فکر تعویض تشک خود با تشک نفیس باشید

چرا باید تشک نفیس خود را تعویض نمایید؟

 • تشک نفیس در طول سالیان متمادی بعد از استفاده گود و دچار ناهمواری شده در نتیجه صبح با کوفتگی عضلات و کمردرد شدید از خواب بیدار می شوید.
 • گرد و غبار و ذرات ریز سلول های مرده بر روی پارچه سطح تشک نفیس تجمع کرده اند و به علت عدم استفاده از محافظ تشک مناسب باعث ایجاد بیماری و آلرژی های شدید پوستی شده اند.
 • فنر تشک نفیس به علت استفاده نادرست یا بعد از سالیان طولانی دچار شکستگی شده یا در اصطلاح عامیانه جیر جیر می کند.
 • زمان استاندارد استفاده از تشک با کیفیت مناسب حدودا بین 7 تا 10 سال است بعد از این زمان حتما در فکر تعویض تشک خود با تشک نفیس باشید
 1. رویه پارچه ایی تشک نفیس

این بخش از تشک نفیس از اهمیت بسزایی برخوردار است . زیرا با پوست بدن به طور مستقیم در تماس است و اگر از کیفیت خوبی برخوردار نباشد. مشکلات پوستی و آلرژی را به دنبال خواهد داشت بهترین نوع پارچه برای تولید رویه تشک پارچه گردبافت می باشد. که دارای خاصیت ضد حساسیت و ارتجاعی می باشد.

تشک طبی نفیس برای چه افرادی مناسب می باشد؟

گاهی افراد به علت بیماری های ستون فقرات و دیسک کمر با درد های شدید در ناحیه کمر روبرو هستند و در این شرایط چاره ای جز مراجعه به پزشک و رعایت دستور العمل های دارویی و حتی درمانی نمی ماند استفاده از راهکارهای مناسب همچون جراحی و … گریز ناپذیر است. اما آنچه در روند بهبودی این افراد موثر است و توسط پزشکان توصیه می شود استفاده از تشک طبی مناسب با رعایت تمام استاندارد های لازم جهت حفظ انحنای طبیعی ستون فقرات است . که در بسیاری از موارد روند بهبودی با سرعت بیشتری انجام می شود ضمنا از خاصیت درمانی تشک طبی نفیس نباید غافل شد.

تشک تختخواب نفیس استاندارد چه ویژگی دارد؟

 • تشک تختخواب استاندارد از ارتفاع مناسبی برخوردار است به طوری که در هنگام نشستن کنار تختخواب زانو در زاویه نود درجه قرار می گیرد.
 • تشک تختخواب به لحاظ سفتی سطح سطحی متوسط و استاندارد دارد و انحنای طبیعی ستون فقرات را حفظ خواهد کرد.
 • پارچه رویه تشک تختخواب استاندارد از پارچه ضد حساسیت تشکیل شده است و از آلرژی پوستی جلوگیری خواهد کرد.
 • در ابعاد 90،100،120،140،160،180،200 در طول 2 متر تهیه و روانه بازار می شود.

نکات مهم جهت تعمیر تشک نفیس

 1. با خدمات پس از فروش شرکت نفیس تماس بگیرید و از تعمیر تشک توسط افراد متفرقه بپرهیزید.
 2. در مورد نحوه استفاده از تشک نفیس و بروز مشکل با کارشناسان مربوطه صحبت کنید تا در عیب یابی و رفع آ« بهترین نتیجه ممکن حاصل شود.
 3. در هنگام خرید تشک نفیس نسبت به فعال بودن ضمانت نامه تشک مطمئن شوید تا در هنگام بروز مشکل امکان استفاده از خدمات پس از فروش وجود داشته باشد.
 4. به دستور العملهای استفاده صحیح از تشک که در داخل پک تشک قراردارد دقت کنید تا ضمن ازایش طول مر تشک از بروز ایرادات احتمالی جلوگیری کنید.
 5. تشک را متناسب با شرایط وزن و سن خود انتخاب کنید تا چگالی مناسب را داشته باشد و به مرور دچار افت نشود
 6. عمر مفید اکثر تشک ها چیزی بین 7 الی 10 سال هست بعد از این دوران فرسودگی تشک امکان تعمیر را از بین خواهد برد در این موارد تهیه تشک نو توصیه خواهد شد.
 7. تعمیرات شامل تعویض پارچه رویه و اسفنج و فنر ها خواهد شد.

ویژگی تشک های فنر منفصل نفیس

 • استفاده از فنر منفصل به صورت جداگانه در روکش هایی از جنس الیاف مصنوعی در تشک نفیس که از ساییده شدن فنر ها به هم و تولید صدا جلوگیری خواهد کرد.
 • تشک نفیس دارای اسفنج با چگالی بالا می باشد که از گود شدن زود هنگام تشک جلوگیری می کند.
 • عدم انتقال ارتعاشات ناشی از غلت زدن بر سطح تشک نفیس
 • استفاده از لایه اسپانباند جهت محافظت از اسفنج در برابر فنر منفصل می باشد

تشک نفیس را از کدام فروشگاه اینترنتی بخرم؟

بسیاری از مشتریان با وجود سهولت خرید از یک فروشگاه اینترنتی با مزیت های فراوانی که دارد گاها دچار تردید خواهند شد و زحمت حضور در فروشگاه و خرید حضوری را به جان می خرند علت این مساله ناآگاهی در نحوه اعتماد به فروشگاه اینترنتی خرید تشک می باشد. در این بخش ضمن راهنمایی شما جهت اعتماد کامل به فروشگاه اینترنتی مولفه هایی که باید در نظر گرفته شود بیان خواهیم نمود.

 • فروشگاه اینترنتی معتبر جهت خرید تشک نفیس دارای نماد اعتماد الکترونیکی و نماد ساماندهی در صفحه نخست سایت می باشد که مهر تایید مجوز فعالیت فروشگاه اینترنتی می باشد.
 • صدور فاکتور با لوگو و نام فروشگاه اینترنتی سند کتبی است که نشان از خرید تشک نفیس از فروشگاهی معتبر است.
 • امکان پرداخت کل مبلغ محصول در محل و هنگام تحویل محصول تمام سود جویی های احتمالی را به صفر خواهد رساند و اطمینان کامل مشتریان را کسب خواهد کرد.
 • امکان ثبت ضمانت نامه تشک نفیس توسط اپراتور فروشگاه اینترنتی بعد از خرید محصول توسط شما دلیل محکم می باشد که خیال مشتریان را از خدمات پس از فروش راحت می کند.

مراقبت از بدن بااستفاده از تشک های طبی نفیس

زمان خواب همه ی بدن باید در تماس با سطح تشک باشد و تشکی که استفاده می کنید،باید برای کاهش فشار بر ستون فقرات شما، وزن بدن شما را در تمامی نقاط پخش کند. در این حالت ستون فقرات شما در حالت مناسب قرار گرفته  و گردن، شانه ها، و قسمت های مختلف کمر شما  محافظت می شوند. تشک نفیس تمام ویژگی های فوق الذکر را دارا می باشد.اگر بدن شما در تماس کامل با تشک نباشد تشک از بدن و ستون فقرات و گردن شما محافظت نخواهد کرد و منجر به درد مفاصل خواهد.

فروشگاه اینترنتی خوابکو با افتخار ضمن سال ها تلاش بی وقفه برای کسب اعتماد مشتریان با معرفی برندهای مطرح و باکیفیت خیال مشتریان گرامی را از خرید آگاهانه آسوده نموده است. جهت کسب اطلاعات بیشتر برای شیوه ثبت سفارش و خرید تشک به سایت خوابکو به نشانی www.khabco.com  مراجعه نمایید یا با شماره 02128422926 تماس حاصل نمایید.

خرید تشک مهمان

در حال حاضر تشک های مهمان یا سفری به علت مزایا و امتیازات فراوان از طرفداران زیادی برخوردار است . سایت فروشگاه اینترنتی خوابکو ضمن معرفی تشک مهمان از برند رویا و توضیحات تکمیلی محصول به مشتریان در رسیدن به خریدی آگاهانه و هوشمند یاری خواهد رساند. شما می توانید با مراجعه به سایت خوابکو به نشانی www.khabco.com  و انتخاب تشک مهمان و افزودن به سبد خرید و تکمیل اطلاعات، خرید خود را نهایی و پرداخت را از طریق درگاه بانک ملت انجام دهید. یا با تلفن 02128422926 تماس حاصل فرمایید و از تجربیات کارشناسان فروش در زمینه کالای خواب بهره مند شویدو سفارش خود را به صورت تلفنی ثبت و پیگیری نمایید.

ویژگی تشک های مهمان

 • از دسته تشک های اسفنجی می باشد.
 • در ابعاد ۵*۸۰*۱۹۵ سانتیمتر تولید می‌شود.
 • این محصول کم حجم و سبک بوده در نتیجه به راحتی در مکان های کوچک قابلیت استفاده دارد.
 • قابلیت حمل آسان از ویژگی های منحصر به فرد این محصول می باشد.
 • جایگزین مناسبی برای تشک‌های حجیم و سنگین سنتی است
 • برای استفاده در آپارتمان های کوچک

ویژگی تشک با کیفیت نفیس چیست؟

 • تشک نفیس با کیفیت، طول عمر بالایی دارد و به مرور زمان طی استفاده در صورت رعایت دستور العمل های داخل بروشور شکل خود را به مانند روز اول حفظ کرده و دفرمه نخواهد شد.
 • رعایت استاندارد های لازم در ابعاد و مواد اولیه به کار رفته در تشک نفیس با کیفیت از مزیت های منحصر به فرد آن محسوب خواهد شد
 • چگالی بالای اسفنج از مزیت های تشک نفیس استاندارد است که برای افراد با وزن بالا مناسب و از گود شدن زود هنگام تشک جلوگیری خواهد کرد
 • استفاده از پارچه مرغوب ضدحساسیت که ابتلا به بیماری های آلرژیک را به صفر خواهد رساند.
 • رعایت ارتفاع مناسب در تشک نفیس استاندارد از ویژگی های منحصر به فرد آنها محسوب می شود.
 • طراحی مدل های مختلف متناسب با شرایط جسمانی افراد و سلایق مختلف در تشک های استاندارد و با کیفیت به چشم می خورد

نحوه ثبت سفارش تشک نفیس در فروشگاه اینترنتی خوابکو

در هنگام ثبت سفارش از طریق سایت خوابکو با مراجعه به نشانی www.khabco.com   از طریق منوی سایت تشک نفیس و مدل محصول را  انتخاب کنید سپس از میان ابعاد پیش رو سایز تشک نفیس را انتخاب و افزودن به سبد خرید را بزنید در صفحه پیش رو مشخصات کامل را تکمیل و پرداخت را از درگاه بانک ملت انجام دهید. جهت اطمینان از ثبت سفارش با شماره 02128422926  تماس بگیرید.

شهروندان در استان تهران و قم با ثبت سفارش در سایت فروشگاه اینترنتی خوابکو از تخفیفات ویژه محصولات به همراه ارسال رایگان و پرداخت در محل در جشنواره زمستانه برخوردار خواهند شد

تشک تختخواب نفیس استاندارد چه ویژگی دارد؟

 • تشک تختخواب استاندارد از ارتفاع مناسبی برخوردار است به طوری که در هنگام نشستن کنار تختخواب زانو در زاویه نود درجه قرار می گیرد.
 • تشک تختخواب به لحاظ سفتی سطح سطحی متوسط و استاندارد دارد و انحنای طبیعی ستون فقرات را حفظ خواهد کرد.
 • پارچه رویه تشک تختخواب استاندارد از پارچه ضد حساسیت تشکیل شده است و از آلرژی پوستی جلوگیری خواهد کرد.
 • در ابعاد 90،100،120،140،160،180،200 در طول 2 متر تهیه و روانه بازار می شود.

تشک نفیس و نقش آن در سلامتی

با انتخاب تشک نفیس می توانید خواب راحتی را تجربه نمایید. در هنگام خرید تشک نفیس می بایست با در نظر گرفتن تمامی فاکتورهای مورد نیاز،مدل مناسب را انتخاب کنید. ممکن است تشک انتخابی شما تشک طبی نفیس، تشک فنر منفصل نفیس یا تشک فنر متصل نفیس باشد انتخاب شما ممکن است با توجه به بودجه،شرایط جسمانی و وزن تغییر کند ولی نکته مهم راحتی شما در هنگام خواب و تجربه یک خواب راحت می باشد. تشک شما نباید منجر به کمر درد و دردهای عضلانی شما شود. تشک نفیس درابعاد استاندارد تولید می شود و پارچه ضد حساسیت دارد که از آلرژی های پوستی جلوگیری می کند و کیفیت مواد اولیه به کار رفته در آن طول عمر آن را تضمین می کند. در نتیجه تمام ویژگی های لازم برای حفظ سلامتی را به صورت یکجا دارا می باشد

تشک تختخواب نفیس

 •  تشک های تختخواب از برند مطرح تشک نفیس در خط تولید مکانیزه و مدرن با حداقل دخالت نیروی انسانی با رعایت تمامی استاندارد های لازم تولید و روانه بازار می شود.
 • تشک های تختخواب نفیس با استفاده از دانش روز پزشکی و رعایت نکات لازم جهت حفاظت از ستون فقرات و حفظ انحنای طبیعی ستون فقرات تولید و روانه بازار شده است.
 • تشک تختخواب به علت استفاده از ارتفاع استاندارد و مناسب در تولید و عدم نیاز به جابجایی از امتیازات فوق العاده تری برخوردار است.
 • استفاده از پارچه های ضد حساسیت و اسفنج مرغوب فاقد ریز گرد های حساسیت زا از ویژگی منحصر به فرد تشک تختخواب نفیس می باشد که تشک های سنتی فعلی فاقد آن می باشد.
 • تشک تختخواب از برند های مطرح به علت استفاده از مواد اولیه با کیفیت طول عمر بالایی دارند در نتیجه تجربه خوابی راحت و آرام را به ارمغان خواهند آورد و مشتریان دغدغه خرید تشک در کوتاه مدت را نخواهند داشت.

تشک نفیس و نقش آن در سلامتی

با انتخاب تشک نفیس می توانید خواب راحتی را تجربه نمایید. در هنگام خرید تشک نفیس می بایست با در نظر گرفتن تمامی فاکتورهای مورد نیاز،مدل مناسب را انتخاب کنید. ممکن است تشک انتخابی شما تشک طبی نفیس، تشک فنر منفصل نفیس یا تشک فنر متصل نفیس باشد انتخاب شما ممکن است با توجه به بودجه،شرایط جسمانی و وزن تغییر کند ولی نکته مهم راحتی شما در هنگام خواب و تجربه یک خواب راحت می باشد. تشک شما نباید منجر به کمر درد و دردهای عضلانی شما شود. تشک نفیس درابعاد استاندارد تولید می شود و پارچه ضد حساسیت دارد که از آلرژی های پوستی جلوگیری می کند و کیفیت مواد اولیه به کار رفته در آن طول عمر آن را تضمین می کند. در نتیجه تمام ویژگی های لازم برای حفظ سلامتی را به صورت یکجا دارا می باشد

تشک نفیس در سایت خوابکو 10 درصد تخفیف دارد 

مراقبت از بدن بااستفاده از تشک های طبی نفیس

زمان خواب همه ی بدن باید در تماس با سطح تشک باشد و تشکی که استفاده می کنید،باید برای کاهش فشار بر ستون فقرات شما، وزن بدن شما را در تمامی نقاط پخش کند. در این حالت ستون فقرات شما در حالت مناسب قرار گرفته  و گردن، شانه ها، و قسمت های مختلف کمر شما  محافظت می شوند. تشک نفیس تمام ویژگی های فوق الذکر را دارا می باشد.اگر بدن شما در تماس کامل با تشک نباشد تشک از بدن و ستون فقرات و گردن شما محافظت نخواهد کرد و منجر به درد مفاصل خواهد.

برندهای مطرح در زمینه تولید تشک تختخواب در ایران با طبقه بندی تشک درمدل های تشک فنرمنفصل، تشک فنر متصل ، تشک طبی تمام سلایق و شرایط جسمانی را پوشش می دهند در نتیجه خوابی راحت و توام با آرامش را به شما هدیه خواهند کرد.

احساس آرامش با کالای خواب مناسب

حال که با شیوه طراحی اتاق خواب ساده وشیک آشنا شدید بهتر است بدانید برای تجربه خوابی راحت و آرام در اتاق خواب باید از کالای خواب مناسب استفاده نمایید اولین نکته استفاده از تشک مناسب با شرایط جسمانی از برند مطرح می باشد. استفاده از مواد اولیه با کیفیت ضمن افزایش طول عمر تشک خوابی راحت را برای کاربران به ارمغان خواهد آورد.اگر مدت زمان طولانی از زمان خرید تشک گذشته و سطح تشک به علت افت اسفنج ناهموار شده است و هنگام صبح با کوفتگی و درد های مزمن عضلانی بیدار می شوید باید به فکر تهیه تشک مناسب باشید

نکته بعدی استفاده از بالش مناسب می باشد درجه سفتی یا نرمی سطح بالش با عادات خواب در افراد مختلف متفاوت است  در نتیجه کیفیت خواب را تحت الشعاع قرار می دهد. و نکته آخر استفاده ار محافظ تشک مناسب و قابل شستشو بر روی سطح تشک می باشد تا از بیماری های آلرژی زا جلوگیری نماید.

شیوه استفاده از تشک نفیس

 • تشک می بایست برروی یک سطح صاف، هموار، غیرمشبک، خشک و افقی قرار داده شود.
 • هر تشک هر سه ماه یک بار می بایست برگردانده و از طرف دیگر بر روی تخت قرار داده و هر شش ماه یک بار سر و ته شود.
 •  در صورت خیس شدن پارچه تشک (رویه)، باید سریعا بوسیله سشوار با دمش خیلی ملایم و یا در هوای آزاد قسمت مرطوب خشک شود.
 •  تشک به هیچ عنوان نباید در معرض تابش مستقیم آفتاب قرار بگیرد.
 •  تشک نباید بر روی سطوح مرطوب و یا نزدیک دیوار مرطوب و نم دار قرار داده شود.
 •  تشک نباید با هرگونه مایعات پاک کننده و یا ضدعفونی کننده شستشو داده شود.
 •  از خم کردن تشک جداً باید خودداری شود.
 •  قرار دادن اشیاء سنگین برروی تشک می تواند آسیب جدی به آن وارد نماید.
 •  از پریدن بر روی تشک می بایست خودداری شود.
 •  برای تمیز کردن لک یا کثیف شدن سطح پارچه رویه تشک می بایست از پارچه سفید یا پنبه تمیز آغشته به محلول های استاندارد تمیز کننده استفاده و سپس توسط سشوار با دمش خیلی ملایم قسمت مرطوب را خشک نمود.
 •  استفاده از پدهای محافظ (محافظ تشک) بهداشت و سلامت تشک را بیشتر می کند.
 •  از اعمال فشار نقطه ای بر روی سطح تشک حتی الامکان می بایست خودداری کرد. 
 •  جارو زدن یکی از روش های مناسب برای تمیز نگهداشتن تشک می باشد. این کار منجر به پاک شدن گرد و غبار و کثیفی هایی که در طول زمان  تمایل به جمع شدن دارند، می شود.
 •  استفاده از یک تختخواب یا باکس مناسب از عوامل موثر در طولانی شدن طول عمر تشک می باشد.

مزایای استفاده از تشک های تختخواب نفیس

 • تشک های تختخواب نفیس با توجه به شرایط جسمانی افراد مختلف تولید می شود در نتیجه برای افرادی که مبتلا به کوفتگی عضلانی و یا دیسک کمر و کمردرد شدید می باشند مدل های طبی با رعایت استانداردهای لازم وجود خواهد داشت.
 • تشک های تختخواب نفیس در مدل های مختلف تهیه و تولید می شود و تمام استاندارد های لازم به لحاظ درجه سفتی سطح در تولید لحاظ خواهد شد.

ویژگی تشک خوب نفیس

 • به لحاظ قیمت مناسب و مقرون به صرفه و استحکام بالا، تشک فنر متصل نفیس مناسب می باشد.که به عنوان تشک های هتلی نیز شناخته می شود.
 • به لحاظ راحتی سطح و کیفیت تشک های فنر منفصل نفیس گزینه مناسب می باشد لازم به ذکر است درجه سفتی تشک های فنر منفصل نفیس متوسط و استاندارد می باشد.
 • برای افراد مبتلا به کمردرد و دیسک کمر تشک طبی نفیس بدون فنر با محافظت از ستون فقرات کمر درد را کاهش خواهد داد.

ویژگی تشک خوب نفیس

 • به لحاظ قیمت مناسب و مقرون به صرفه و استحکام بالا، تشک فنر متصل نفیس مناسب می باشد.که به عنوان تشک های هتلی نیز شناخته می شود.
 • به لحاظ راحتی سطح و کیفیت تشک های فنر منفصل نفیس گزینه مناسب می باشد لازم به ذکر است درجه سفتی تشک های فنر منفصل نفیس متوسط و استاندارد می باشد.
 • برای افراد مبتلا به کمردرد و دیسک کمر تشک طبی نفیس بدون فنر با محافظت از ستون فقرات کمر درد را کاهش خواهد داد.

مزایای استفاده از تشک های تختخواب نفیس

 • تشک های تختخواب نفیس با توجه به شرایط جسمانی افراد مختلف تولید می شود در نتیجه برای افرادی که مبتلا به کوفتگی عضلانی و یا دیسک کمر و کمردرد شدید می باشند مدل های طبی با رعایت استانداردهای لازم وجود خواهد داشت.
 • تشک های تختخواب نفیس در مدل های مختلف تهیه و تولید می شود و تمام استاندارد های لازم به لحاظ درجه سفتی سطح در تولید لحاظ خواهد شد.

ضروری ترین وسایل اتاق خواب نفیس

 • تشک
 • محافظ تشک
 • بالش
 • روتختی

خرید تشک اصل نفیس

 • برای خرید تشک اصل نفیس از نمایندگی معتبر با نماد اعتماد خرید نمایید.
 • به درج لوگو شرکت نفیس روی پک تشک و لیبل تشک دقت کنید.
 • به نشان استاندارد درج شده بر روی لیبل تشک نفیس دقت کنید.
 • هنگام خرید از فروشگاه معتبر فاکتور تشک خریداری شده را دریافت نمایید.

استانداردترین تشک نفیس

غالبا افراد در انتخاب تشک به دنبال تشک با ویژگی استاندارد به لحاظ سطح می باشند تشک اسلیپ پلاس A نفیس از دسته تشک های فنر منفصل نفیس می باشد که تمام استاندارد های لازم در تولید آن توسط شرکت نفیس رعایت شده است و تقریبا برای تمام افراد با گروه سنی مختلف مناسب می باشد

تشک فنر منفصل نفیس برای چه افرادی مناسب می باشد؟

تشک فنر منفصل نفیس به لحاظ سفتی سطح متوسط و استاندارد می باشند و ارتعاشات ناشی از غلت زدن را منتقل نخواهند کرد. در نتیجه تهیه تشک های دونفره از این مدل بسیار مناسب می باشد. تشک های فنرمنفصل نفیس به لحاظ قیمت گران قیمت و طول عمر بالایی دارند. وضعیت فنرها و خاصیت جداگانه آن باعث تقسیم وزن در سطح تشک می شود و از گود شدن زود هنگام تشک جلوگیری خواهد کرد. برای افراد مبتلا به کمردرد خفیف گزینه مناسبی می باشد.

تشک فنرمتصل نفیس برای چه افرادی مناسب می باشد؟

تشک فنر متصل نفیس برای افراد با سلامت جسمانی کامل گزینه مناسبی می باشد. به لحاظ سفتی سطح تشک سطح متوسط و استاندارد دارند و نسبت به سایر مدل های تشک نفیس سطح نرم تری دارند . تشک های فنر متصل نفیس قیمت مناسب و مقرون به صرفه ایی دارند بنابراین برای افراد با هر توان مالی امکان خرید تشک مرغوب و با کیفیت را فراهم می آورند. ضمنا فنر تقویت شده M شکل در کناره های تشک از دفرمه شدن لبه های تشک جلوگیری خواهد کرد. برای افراد مبتلا به بیماری های ستون فقرات مناسب نمی باشد.

خرید تشک نفیس مناسب برای افراد چاق

افراد با وزن بالا در هنگام خرید تشک نفیس باید به مولفه های زیر دقت کنند

 • در هنگام خرید تشک نفیس به چگالی اسفنج دقت کنید هر چه چگالی اسفنج افزایش یابد تحمل افراد با وزن بالاتری را دارد در نتیجه از گود شدن زود هنگام تشک جلوگیری خواهد کرد و طول عمر تشک را افزایش می دهد.
 • دقت در قطر مفتول فنر بکار رفته در تشک های فنری نفیس از دیگر گزینه ها در انتخاب تشک برای افراد چاق می باشد.
 • دقت در ارتفاع تشک از دیگر گزینه ها در انتخاب تشک مناسب برای افراد سنگین وزن می باشد هرچه ارتفاع تشک بیشتر باشد به لحاظ مواد اولیه بکار رفته در آن کیفیت بالاتری دارد .
 • افراد سنگین وزن باید توجه داشته باشند انتخاب تشک با معیار پایین ترین قیمت برای این افراد جوابگو نمی باشد چون به علت چگالی پایین اسفنج طول عمر تشک به شدت کاهش خواهد یافت.

تشک نفیس برند مطرح ایرانی در زمینه تولید تشک می باشد.

استفاده از باکس تختخواب طول عمر تشک نفیس را افزایش خواهد داد.

 

آیا تشک نفیس طرح تعویض تشک های کهنه با نو را دارد؟

برندمطرح تشک نفیس هرگز طرح تعویض تشک کهنه و نو را ندارد زیرا تمام مواد اولیه استفاده شده در تشک نفیس نو و با کیفیت بالا می باشد. لازم به ذکر است واحد کنترل کیفیت  کارخانجات بزرگ تولید تشک نفیس مرغوبیت تمام ملزومات به کاررفته در تشک را در آزمایشگاه های تخصصی تست می کنند تا سلامت مشتریان و کاربران حفظ شود.

مدل های تشک نفیس به لحاظ درجه سفتی سطح

تشک فنر منفصل نفیس به لحاظ سفتی سطح متوسط و استاندارد می باشد.

تشک فنر متصل نفیس به لحاظ سفتی سطح متوسط و نرم می باشند.

تشک طبی نفیس به لحاظ سفتی سطح سفت می باشد.

سایز تشک کودک و نوجوان نفیس

تشک نوجوان نفیس در ابعاد 80 در 180 سانتیمتر تولید و روانه بازار شده است. و تشک کودک نفیس در ابعاد 70 در 135 سانتیمتر تولید شده است.

نرمی مناسب تشک نفیس برای کمر درد 

در سال های گذشته این تصور وجود داشت که تشک خیلی نرم برای کمردرد بسیار مناسب است. امروزه برخی افراد نظری مخالف دارند و تشک کاملا سفت را تشک مناسب کمردرد معرفی می کنند. مطالعات نشان می دهد تشک نفیس با درجه سفتی متوسط (طبی)بهترین تشک برای کمر درد شما خواهد بود. قطعا درجه سفتی تشک های  تولید شده در کارخانه تشک نفیس با یکدیگر متفاوت خواهد بود.  با توجه به تحقیقات خانگی انجام شده از مصرف کنندگان تشک درجه سفتی مناسب برای کمر درد، تشکی با درجه سفتی متوسط می باشد.

باتوجه به توضیحاتی که داده شد   استفاده از تشک های طبی برای افرادی که دارای کمر  درد هستند و نیاز به محافظت ویژه از نحوه قرارگیری ستون فقرات دارند امری ضروری است.همچنین افرادی که به سلامت اندام بدن خود اهمیت می دهند، باید از تشک طبی نفیس استفاده کنند.

در شرایط کرونا ویروس به منظور حفظ سلامت خود و خانواده تشک نفیس را به صورت آنلاین از فروشگاه اینترنتی خوابکو خریداری نمایید.

خرید آسان و دلنشین را با ما در فروشگاه اینترنتی خوابکو تجربه کنید. تمام تلاش خود را به کار گرفته ایم تا با ایجاد زمینه ای مناسب جهت ارسال به تمام نقاط کشور و ارایه بهترین کیفیت، بهترین قیمت و بیشترین تنوع محصول و ارسال در کمترین زمان ممکن به همراه خدمات پس از فروش “7 روز گارانتی خرید ” گامی مطلوب در جهت رفاه حال مشتریان برداشته و خرید را برای شما به یک تجربه دلچسب تبدیل کنیم. و این پاسخی است به حسن انتخاب شما

Call Now Buttonهم اکنون تماس بگیرید
سوالی دارید؟ در واتس اپ با ما گفتگو کنید
ارسال سریع و رایگان       مشاوره تخصصی و رایگان                                                                                  پرداخت درب منزل           تحویل در زمان دلخواه شما